Welke situaties zijn stressvol?

Uw kind kan meer behoefte hebben aan cortisol in situaties van:

 • ziekte
 • lichamelijke inspanning
 • emotionele spanning

Hoeveel extra cortisol uw kind in zo’n situatie nodig heeft, verschilt per kind. Als uw kind zich kortdurend lichamelijk inspant, heeft het meestal geen extra stresshormoon nodig. Bij langdurige lichamelijke inspanning, zoals een wedstrijd, hebben sommige kinderen wel behoefte aan een extra dosis hydrocortison. Is uw kind nog erg klein, dan is het raadzaam om ook glucosehoudende dranken te gebruiken. Bij emotionele stress verschilt de behoefte aan stresshormoon ook per kind. Houdt u uw kind in dat soort situaties goed in de gaten. 

Patiƫntenzorg Behandelingen Behandeling van stress kinderen

Over de behandeling

Als uw kind een bijnierziekte heeft waarbij te weinig cortisol (stresshormoon) wordt aangemaakt, heeft het een grotere kans op het ontwikkelen van een Addisonse crise. Uw kind kan daarbij ernstig ziek worden of zelfs sterven. Daarom is het belangrijk dat u weet wat u kunt doen in stresssituaties.

Toedienen van de medicatie

Als u thuis bent, kunt u in stresssituaties beginnen met het verhogen van de normale medicatie van uw kind. We adviseren daarbij om vooral bij ernstige ziekte de dosering in vier delen te geven met tussenpozen van maximaal zes uur. lees meer

Toedienen van de medicatie

Als u thuis bent, kunt u in stresssituaties beginnen met het verhogen van de normale medicatie van uw kind. We adviseren daarbij om vooral bij ernstige ziekte de dosering in vier delen te geven met tussenpozen van maximaal zes uur. Zo kunt u tussen de doseringen in de reactie van uw kind op de medicatie in de gaten houden.

Via injectie of zetpil

Als uw kind in stresssituaties geen drie- of vijfvoudige dosering hydrocortison oraal kan innemen, moet de medicatie op een andere manier gegeven worden. Als u ervaring heeft met injecteren, kunt u zelf de hydrocortison of dexamethason toedienen. Anders krijgt u een recept hydrocortison of dexamethason mee en kan uw huisarts dit in noodsituaties injecteren. De huisarts is echter niet altijd direct paraat. Dan heeft uw kind gevaarlijk lang onvoldoende medicatie. Meestal kunt u dan met een zetpil van 100 mg een cortisolwaarde bereiken waarmee de stress opgevangen kan worden. Voordat u de zetpil kunt gebruiken, testen we eerst de werking van de zetpil bij uw kind. We adviseren om de zetpil alleen te gebruiken als inname via de mond niet lukt. U mag om de acht uur een nieuwe zetpil toedienen. Maar als uw kind opknapt, raden we aan zo snel mogelijk op tabletten of capsules over te gaan.


Welke situaties zijn stressvol?

Uw kind kan meer behoefte hebben aan cortisol in situaties van ziekte, lichamelijke inspanning en emotionele spanning. lees meer

Inschatten van het stressniveau

Is uw kind ziek, dan is het belangrijk om de ernst van de ziekte in te schatten en de daarmee samenhangende cortisolbehoefte. We onderscheiden milde, matige en ernstige stress. lees meer

Inschatten van het stressniveau

Is uw kind ziek, dan is het belangrijk om de ernst van de ziekte in te schatten en de daarmee samenhangende cortisolbehoefte. We onderscheiden:

 • milde stress
 • matige stress
 • ernstige stress.

Er zijn geen duidelijke maatstaven om de ernst van een stresssituatie in te schatten. De lichaamstemperatuur is meestal geen goede graadmeter. Bovendien kan uw kind ernstig ziek zijn zonder hoge koorts te hebben. U zou dan te weinig medicatie toe kunnen dienen. Zo kan een bacteriĆ«le infectie met verhoogde infectieparameters  voor meer stress zorgen dan een virale infectie. Maar een nauwkeurige inschatting blijft lastig.


Welke cortisol­waardes kunt u nastreven?

Alleen voor ernstige stresssituaties zijn er onderzoeken die gemeten cortisolconcentraties aangeven. In ernstige stresssituaties heeft uw kind extra glucose nodig. lees meer

Welke cortisol­waardes kunt u nastreven?

Globale richtlijnen voor de streefwaarde van cortisol zijn:

Basaal (normaal): 300 nmol/l
Matige stress: drievoudige dosering (900 nmol/l)
Ernstige stress: vijfvoudige dosering (1500 nmol/l)

Alleen voor ernstige stresssituaties zijn er onderzoeken die gemeten cortisolconcentraties aangeven. In ernstige stresssituaties heeft uw kind extra glucose nodig. Dit kan uw kind innemen via de mond (p.o.) of we kunnen het toedienen via een infuus (i.v.).


Diarree en aparte stresssituaties

Heeft uw kind diarree? Dan moet u extra voorzichtig zijn. Daarnaast is een aparte situatie, zoals een schoolreis of kamp voor uw kind vaak een spannende gebeurtenis. Soms is er dan geen gelegenheid om op tijd de medicatie in te nemen of vergeet uw kind de medicatie. lees meer

Diarree en aparte stresssituaties

Diarree

Heeft uw kind diarree? Dan moet u extra voorzichtig zijn. U kunt dan kiezen voor een injectie van:

 • Dexamethason (ampullen 5 mg/ml)
 • Solu-Cortef (100 mg/2ml)
 • Methylprednisolon (ampullen 40 mg/ml).

Gebruikt u dexamethason of methylprednisolon, dan is uw kind twaalf uur beschermd. Solu-Cortef werkt meestal korter; maximaal acht uur.

Aparte stresssituaties

Een aparte situatie, zoals een schoolreis of kamp is voor uw kind vaak een spannende gebeurtenis. Soms is er dan geen gelegenheid om op tijd de medicatie in te nemen of vergeet uw kind de medicatie. U kunt dan kiezen voor een veilige inname van twee keer per dag 0,5 mg dexamethason. Dexamethason heeft een lange halveringstijd waardoor u ook met twee doseringen per dag een juiste stressdosis kunt geven.

 • Medewerkers
 • Intranet