Patiëntenzorg Behandelingen Wondverzorging met negatieve druktherapie (VAC)

De werking en het aanbrengen

Bij negatieve druktherapie ontstaat in uw wond een negatieve (subatmosferische) druk. Dat komt doordat een pomp lucht en overtollig wondvocht afzuigt via schuimverband of gaas dat in de wond is aangebracht. Daarnaast stimuleert de druktherapie de doorbloeding.

lees meer

De werking en het aanbrengen

Bij negatieve druktherapie ontstaat in uw wond een negatieve (subatmosferische) druk. Dat komt doordat een pomp lucht en overtollig wondvocht afzuigt via schuimverband of gaas dat in de wond is aangebracht. Daarnaast stimuleert de druktherapie de doorbloeding.

De therapie bestaat uit 2 belangrijke onderdelen: een verbandmaterialenpakket
en een pomp.
Er zijn twee soorten pompen:

 • De ActiVAC: een kleine pomp met opvangbeker in draagtasje.
 • De InfoVAC: een grote pomp, die vaak wordt gebruikt in het ziekenhuis of bij grote wonden met veel wondvocht.

Bij negatieve druktherapie bedekken we de wond met een speciaal schuim- of gaasverband, met daaroverheen folie. In het folie knippen we een gat ter grootte van een 2-euromunt.Daarop plakken we een zuignap, de zogenaamde trackpad. De trackpad staat door een drain in verbinding met de pomp. De pomp zuigt continu
aan uw wond en zorgt voor afvoer van overtollig wondvocht naar de opvangbeker.
Wanneer de verbandmaterialen zijn aangebracht en de pomp in werking is gesteld, ervaart u soms een licht trekkend, pijnlijk gevoel. Dit gevoel verdwijnt meestal na 10 tot 15 minuten. Iedereen ervaart de behandeling op een andere manier.


Thuiszorg

De verpleegkundige (wondconsulent of verpleegkundig specialist) bestelt de benodigde materialen en bestelt samen met de transferverpleegkundige de thuiszorg. De thuiszorgverpleegkundige verzorgt de behandeling thuis en kan materialen bijbestellen als dat nodig is. lees meer

Thuiszorg

De verpleegkundige (wondconsulent of verpleegkundig specialist) bestelt de benodigde materialen en bestelt samen met de transferverpleegkundige de thuiszorg. De arts of verpleegkundige bepaalt hoe vaak het verband moet worden verwisseld.
De thuiszorgverpleegkundige verzorgt de behandeling thuis en kan materialen bijbestellen als dat nodig is. Neem contact op met hem of haar als u vragen of problemen heeft in de thuissituatie.

Verwisselen van het verband

De thuiszorgverpleegkundige komt bij u langs om het wondverband te verwisselen en te controleren of de negatieve druktherapie goed werkt. Hij of zij vervangt het verbandmateriaal en de wondfolie minimaal 2 keer per week en de opvangbeker één keer per week of wanneer de beker vol is.
U kunt het verwisselen van het verband als gevoelig of pijnlijk ervaren. Dit is afhankelijk van uw algehele conditie, de plaats en ernst van de wond en het type wond. De behandelend arts of verpleegkundige spreekt zo nodig doeltreffende pijnmedicatie met u af.

Duur van de behandeling

Voor een optimale werking is het van belang dat de therapie 24 uur per dag plaatsvindt. De duur van de behandeling hangt af van een aantal factoren. lees meer

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling hangt af van:
 • het type en de ernst van de wond
 • het genezingsvermogen van uw lichaam
 • het gewenste resultaat
 • de oorzaak van de wond (ziekte of ongeval)
 • het gebruik van medicijnen
 • andere aandoeningen, zoals diabetes
 • het doel van de behandeling en het te behalen gewenste resultaat
Voor een optimale werking is het van belang dat de therapie 24 uur per dag plaatsvindt. Tijdens de therapie bekijken de arts en verpleegkundige steeds of de therapie aanslaat en of de behandeling nog nodig is of stopgezet kan worden.

Dagelijkse activiteiten

Tijdens de therapie kunt u gewoon doorgaan met uw normale dagelijkse bezigheden. lees meer

Dagelijkse activiteiten

Tijdens de therapie kunt u gewoon doorgaan met uw normale dagelijkse bezigheden. De pomp heeft een oplaadbare batterij. Als de batterij is opgeladen, heeft hij bij een ActiVAC een minimale gebruiksduur van 10 tot 12 uur en bij de InfoVAC 6 uur. U kunt met een opgeladen batterij gaan en staan waar u wilt, zonder gebonden te zijn aan een stopcontact. Het wondfolie is waterdicht. U kunt dus kort douchen. Pas wel op dat het verband niet losweekt. Voorkom dat de pomp in aanraking komt met water. Koppel daarvoor tijdens het douchen de pomp af door de klemmetjes dicht te zetten en de drain los te koppelen.

Alarmmeldingen van de pomp

De alarmfuncties van de VAC-pomp zijn bedoeld om de therapie veilig te kunnen toepassen. In het scherm op de pomp kunt u zien waarom het alarm is afgegaan en wat u moet doen om het probleem op te lossen. lees meer

Alarmmeldingen van de pomp

De alarmfuncties van de VAC-pomp zijn bedoeld om de therapie veilig te kunnen toepassen. In het scherm op de pomp kunt u zien waarom het alarm is afgegaan en wat u moet doen om het probleem op te lossen.
U vindt de beschrijving van de pomp in de koffer. Hierin staat precies beschreven welke alarmen de pomp kan aangeven en wat er mogelijk aan de hand kan zijn. Als u er zelf niet uit komt, neem dan contact op met de thuiszorgverpleegkundige.
 

Controle­afspraak

U komt regelmatig voor controle op het wondspreekuur of bij uw arts. lees meer

Controle­afspraak

U komt regelmatig voor controle op het wondspreekuur of bij uw arts. Neem voor de controle altijd voldoende producten mee voor het verwisselen van het verband (foampakket, opvangbeker, y-connector). Hoeveel tijd er tussen de controles zit hangt af van het genezingsproces. De eerste afspraak heeft u uiterlijk in de derde week na de start van de behandeling met negatieve druk.
 

Contact opnemen en tips voor veilig gebruik

Lees hier wanneer u contact moet opnemen met uw arts of verpleegkundige en lees de tips voor veilig gebruik. lees meer

Contact opnemen en tips voor veilig gebruik

Neem contact op met uw arts of verpleegkundige wanneer u:
 •  meer pijnklachten ervaart
 • een grote verandering in de kleur en samenstelling van het wondvocht opmerkt. Bijvoorbeeld wanneer het heldere wondvocht troebel wordt.
 • een bloeding onder de folie ziet of er veel helderrood bloed in de slang of opvangbeker zit
 • de wond meer dan voorheen gaat ruiken (enige geur is normaal)
 • hoge koorts krijgt (boven 38,5 C)
 • zwelling of roodheid rondom de wond ziet
 • merkt dat het verband lekt (thuiszorgverpleegkundige)
 • een alarmmelding niet kunt afzetten en/of oplossen (thuiszorgverpleegkundige)
 • merkt dat de pomp meer dan 2 uur is uitgeschakeld (thuiszorgverpleegkundige)

Tips voor veilig gebruik

 • Gebruik geen verlengsnoeren voor de voeding van de batterij.
 • Zorg ervoor dat de snoeren niet leiden tot gevaarlijke situaties, zoals struikelen over het snoer, beklemming van het snoer, etc.
 • Voorkom dat de pomp in aanraking komt met water en andere vloeistoffen.

Beëindiging negatieve druktherapie

Tijdens de gehele therapieduur heeft u de pomp in bruikleen. De pomp wordt na beëindiging van de therapie bij u opgehaald. lees meer

Beëindiging negatieve druktherapie

Tijdens de gehele therapieduur heeft u de pomp in bruikleen. De pomp wordt na beëindiging van de therapie bij u opgehaald. De firma MediReva neemt hiervoor contact met u op, zodat u een afspraak kunt maken voor het ophalen van de pomp (het nummer staat op de koffer).

Zorg dat de volgende onderdelen aanwezig zijn:
 • koffer
 • pomp
 • adapter
 • snoer
 • draagtas
De overgebleven verbandmaterialen kunt u bij de koffer voegen of afgeven aan uw zorgverlener.

Contactgegevens MediReva:
 • 020 - 497 55 99

Behandeling VAC bij kinderen

Informatie over een wondverzorging met negatieve druktherapie bij uw kind. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet