De werking en het aanbrengen

U heeft een wond die bedekt is met een huidtransplantaat (split skin graft). Deze wond behandelen we met negatieve druktherapie. Na het bedekken van het wondoppervlak met een huidtransplantaat wordt gedurende ongeveer 5 dagen het transplantaat stevig op het wondoppervlak gedrukt met behulp van negatieve druktherapie.
De therapie bestaat uit 2 belangrijke onderdelen: een verbandmaterialenpakket en een pomp. Er zijn 2 soorten pompen:
 • De ActiVAC: een kleine pomp met opvangbeker in draagtasje.
 • De InfoVAC: een grote pomp, die vaak wordt gebruikt in het ziekenhuis.
Tijdens de operatie brengen we een schuimverband met een beschermlaag aan op het transplantaat. Het schuimverband zetten we eventueel met nietjes vast in de huid. Met folie wordt het schuimverband luchtdicht afgeplakt. Daarna knippen we een gat in het folie geknipt en plaatsen we hierop een zuignap (Trackpad) met een drain die het verband verbindt met de pomp. De pomp zuigt continu. Het kan zijn dat er wat wondvocht wordt afgezogen.
Patiëntenzorg Behandelingen Wondverzorging met negatieve druktherapie (VAC) bij een huidtransplantaat

De werking en het aanbrengen

U heeft een wond die bedekt is met een huidtransplantaat (split skin graft). Deze wond behandelen we met negatieve druktherapie. lees meer

De behandeling en het behandelteam

Afhankelijk van de omvang en locatie van het transplantaat en uw woon-leef- situatie bepalen we of de vacuümtherapie in het ziekenhuis plaatsvindt of dat u met vacuümpomp naar huis mag. lees meer

De behandeling en het behandelteam

Afhankelijk van de omvang en locatie van het transplantaat en uw woon-leef- situatie bepalen we of de vacuümtherapie in het ziekenhuis plaatsvindt of dat u met vacuümpomp naar huis mag. Als u met de pomp naar huis mag, dan regelt de afdelingsverpleegkundige samen met de transferverpleegkundige de thuiszorg. U krijgt een pomp (de ActiVAC) mee naar huis. Deze pomp is eigendom van de firma MediReva. Ook krijgt u een vervangingspakket mee, zodat de thuiszorgverpleegkundige eventuele problemen kan oplossen.
De thuiszorgverpleegkundige is bereikbaar voor vragen en/of problemen met betrekking tot de negatieve druktherapie en verzorgt de behandeling thuis. Neem contact op met hem of haar als u vragen of problemen heeft in uw thuissituatie. Als het nodig is, kan de thuiszorgverpleegkundige contact opnemen met firma MediReva of met het ziekenhuis over de pomp en materialen.

Verwisselen van het wondverband

De thuiszorgverpleegkundige komt alleen bij u langs bij vragen en/of problemen. Het verband hoeft in principe niet verwisseld te worden.

Duur van de behandeling

Voor een optimale werking is het belangrijk dat de therapie 24 uur per dag plaatsvindt. De duur van de behandeling hangt af van een aantal factoren. lees meer

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling is meestal 5 dagen. Dit hangt af van:
 • de omvang van het wondoppervlak
 • het genezingsvermogen van uw lichaam
 • de oorzaak van de wond (ziekte of ongeval)
 • het gebruik van medicijnen
 • onderliggend lijden bijvoorbeeld diabetes
Voor een optimale werking is het belangrijk dat de therapie 24 uur per dag plaatsvindt. Na ongeveer 5 dagen wordt het verband verwijderd en krijgt u eventueel een niet-verklevend verband. Tijdens de therapie evalueert  uw arts en/of verpleegkundige regelmatig of de therapie bijgesteld moet worden.

Dagelijkse activiteiten

Niet zozeer vanwege de VAC-therapie, maar wel vanwege het transplantaat krijgt u het advies het lichaamsdeel waar het transplantaat is aangebracht rust te geven. lees meer

Dagelijkse activiteiten

Niet zozeer vanwege de VAC-therapie, maar wel vanwege het transplantaat krijgt u het advies het lichaamsdeel waar het transplantaat is aangebracht rust te geven. Verder zorgt de VAC-therapie niet voor beperkingen. De
pomp heeft een oplaadbare batterij. Als de batterij is opgeladen, heeft hij bij een ActiVAC een minimale gebruiksduur van 8 uur en bij de InfoVAC 6 uur. U kunt met een opgeladen batterij gaan en staan waar u wilt, zonder gebonden te zijn aan een stopcontact. Het wondfolie is waterdicht. Voorkom dat de pomp in aanraking komt met water en douche daarom niet te lang.
 

Alarmmeldingen van de pomp

De alarmfuncties van de VAC-pomp zijn bedoeld om de therapie veilig te kunnen toepassen. In het scherm op de pomp kunt u zien waarom het alarm is afgegaan en wat er moet gebeuren om de alarmsituatie weer op te heffen. lees meer

Alarmmeldingen van de pomp

De alarmfuncties van de VAC-pomp zijn bedoeld om de therapie veilig te kunnen toepassen. In het scherm op de pomp kunt u zien waarom het alarm is afgegaan en wat er moet gebeuren om de alarmsituatie weer op te heffen. Als er een probleem is met de negatieve druktherapie, probeer dit dan in eerste instantie zelf op te lossen. U vindt de beschrijving van de pomp in de koffer. Hierin staat precies beschreven welke alarmen de pomp kan aangeven en wat er mogelijk aan de hand kan zijn. Komt u er niet uit? Neem dan altijd eerst contact op met de thuiszorgverpleegkundige. Hij of zij kan zo nodig contact opnemen met de firma MediReva.
 

Controle­afspraak

U komt na ongeveer een week voor controle op het wondspreekuur of bij uw arts. Afhankelijk van het resultaat volgt/volgen nog (een) controles.

Contact opnemen en tips voor veilig gebruik

Lees hier wanneer u contact moet opnemen met uw arts of verpleegkundige en lees de tips voor veilig gebruik. lees meer

Contact opnemen en tips voor veilig gebruik

Contact arts of verpleegkundige

Neem contact op met uw arts of verpleegkundige  als:
 • U meer pijnklachten ervaart.
 • U een grote verandering in de kleur en samenstelling van het wondvocht op- merkt. Bijvoorbeeld wanneer het heldere wondvocht troebel wordt.
 • U een bloeding onder de folie ziet of als er veel helderrood bloed in de slang of opvangbeker zit.
 • De wond meer dan voorheen gaat ruiken (enige geur is normaal).
 • U hoge koorts krijgt (boven 38,5 C).
 • De wond dik of rood wordt.
 • Het verband lekt (thuiszorgverpleegkundige).
 • U een alarmmelding niet kunt afzetten en/of oplossen (thuiszorgverpleegkundige).
 • De pomp meer dan 2 uur is uitgeschakeld (thuiszorgverpleegkundige).

Tips voor veilig gebruik

 • Gebruik geen verlengsnoeren voor de voeding van de batterij.
 • Zorg ervoor dat de snoeren niet leiden tot gevaarlijke situaties, zoals struikelen over het snoer, beklemming van het snoer, etc.
 • Voorkom dat de pomp in aanraking komt met water en andere vloeistoffen.

Beëindiging negatieve druktherapie

Tijdens de gehele therapieduur heeft u de pomp in bruikleen. De pomp wordt na beëindiging van de therapie bij u opgehaald. lees meer

Beëindiging negatieve druktherapie

Tijdens de hele therapie heeft u de pomp in bruikleen. De pomp wordt na beëindiging van de therapie bij u opgehaald. De firma MediReva neemt hiervoor contact met u op, zodat u een afspraak kunt maken voor het ophalen van de pomp (het nummer staat op de koffer).
Zorg dat de volgende onderdelen aanwezig zijn:
 • koffer
 • pomp
 • adapter
 • snoer
 • draagtas
De overgebleven verbandmaterialen kunt u bij de koffer voegen of afgeven aan uw zorgverlener.

Meer informatie

Vragen tijdens de therapie kunt u stellen aan de thuiszorgverpleegkundige, de verpleegkundige of arts.
Voor meer informatie over de pomp en de verbandmaterialen kunt u ook terecht bij de firma MediReva:
 • 020 - 497 55 99
 • Medewerkers
 • Intranet