Na de behandeling Waar moet u rekening mee houden?

Na het onderzoek

Na de behandeling blijft u nog ongeveer 1 uur ter observatie op het Endoscopie Centrum.
Omdat het “roesje” ook sufheid veroorzaakt, mag u na afloop minimaal 12 uur niet deelnemen aan het verkeer. U mag dus niet zelf autorijden, met het openbaar vervoer reizen of fietsen. Zorg voor begeleiding en vervoer naar huis. U dient zich te laten ophalen bij het Endoscopie Centrum. U mag de afdeling niet alleen verlaten. Meestal mag u op de dag van de behandeling weer beginnen met helder drinken. De volgende dag mag u weer vloeibare voeding. Er kan een medische reden zijn om u na het onderzoek af te raden naar huis te gaan. Dan plaatsen we u over naar de verpleegafdeling voor verdere controle.

Complicaties

Problemen die kunnen ontstaan zijn een nabloeding, een wondinfectie of een scheurtje in uw slokdarm. In dat geval blijft u in het ziekenhuis voor aanvullende behandeling. Deze complicaties zijn meestal mild. Als u na het onderzoek klachten krijgt, bijvoorbeeld koorts en/of pijn achter het borstbeen geef dit dan door aan de verpleegkundige. 

Contact opnemen

U kunt maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur contact opnemen met het Endoscopie Centrum, telefoonnummer: (024) 361 41 89.
's  Avonds, 's nachts en in het weekend de eerste 7 dagen na het onderzoek met verpleegafdeling Maag-, Darm- en Leverziekten, telefoonnummer: (024) 361 34 38 en vragen naar de dienstdoende arts. 
Vanaf de 8e dag na het onderzoek kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Patiëntenzorg Behandelingen Zenkers Divertikel

Over de behandeling

De arts heeft bij u een uitstulping (divertikel) van de slokdarm vastgesteld. Hierdoor ontstaat er een weefselbrug tussen de uitstulping en de slokdarm. Met een gastroscoop kan de arts de weefselbrug behandelen. lees meer

Over de behandeling

De arts heeft bij u een uitstulping (divertikel) van de slokdarm vastgesteld. Hierdoor ontstaat er een weefselbrug tussen de uitstulping en de slokdarm. Een gastroscoop is een buigzame slang met een doorsnee van ongeveer 1 centimeter. Aan het eind van de slang zit een lamp en een videocamera, waarvan het beeld op een monitor te zien is. Hiermee kan de arts uw slokdarm bekijken. Als het mogelijk is kan de arts ook uw maag en de eerste 10 centimeter van uw twaalfvingerige darm (direct voorbij de maag) bekijken. Door de gastroscoop kan de arts een katether leiden waarmee hij of zij de weefselbrug insnijdt en/of wegbrandt. Meestal zijn meerdere behandelingen nodig.


Contact

Endoscopie Centrum

maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur
(024) 361 41 89

Voorbereiding Wat moet u doen?

U mag minimaal 6 uur voor het onderzoek niets meer eten, zodat u een lege maag heeft. Daarnaast moet u voorzorgsmaatregelen nemen bij bepaalde medicijnen en/of aandoeningen.

lees meer

Voorbereiding Wat moet u doen?

Nuchter zijn

Het is belangrijk dat u voor het onderzoek een lege maag heeft. Dit betekent dat u minimaal 6 uur voor het onderzoek niets meer mag eten. Uiterlijk 6 uur voor het onderzoek mag u nog een licht ontbijt gebruiken,
bijvoorbeeld een sneetje wit brood of een beschuit met jam en thee of zwarte koffie zonder melk. U mag nog wel helder drinken tot 2 uur voor het onderzoek.

Heldere dranken die u mag drinken zijn:

 • water
 • appelsap
 • thee
 • zwarte koffie (zonder melk)
 • vruchtensappen zonder pulp

Dranken die u niet mag drinken zijn:

 • alcohol
 • koolzuurhoudende dranken
 • zuivelproducten

Uw noodzakelijke medicijnen mag u gewoon innemen met een slokje water.

Uw medische conditie

U heeft digitale voorlichting gehad en/of u bent op de pré-sedatie poli van het Endoscopie Centrum geweest. Daar zijn onderstaande vragen aan bod gekomen. Beantwoordt u één of meerdere van onderstaande vragen met ja en dit is niet besproken, neem dan contact met ons op. 

 • Heeft u een afwijking aan uw hart of  bloedvaten en moet u bij behandelingen vooraf antibiotica gebruiken?
 • Behandelt de trombosedienst u of gebruikt u een van de volgende bloedverdunnende medicijnen: Acenocoumarol (Sintrom® of Sintrommitis®), Clopidogrel (Plavix®), Fenprocoumon (Marcoumar®), Dipyridamol (Persantin®), Rivaroxaban (Xarelto®), Dabigatran (Pradaxa®) of Apixaban (Eliquis®)?
 • Heeft u een stoornis van de bloedstolling?
 • Gebruikt u Ascal?
 • Gebruikt u pijnstillers in de vorm van Naprosyne, Voltaren, Indocid etc.? (Paracetamol is niet van belang).
 • Heeft u suikerziekte?
 • Heeft u een pacemaker of ICD (interne defibrillator)?
 • Bent u allergisch voor bepaalde medicijnen/antibiotica?
 • Heeft u het slaapapneusyndroom en gebruikt u daarvoor een CPAP-apparaat voor de nacht?

Heeft u de dagen voor het onderzoek koorts of griep, of heeft u in de afgelopen 6 weken voor het onderzoek een longontsteking gehad of bent u hier nog van aan het herstellen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan het Endoscopie Centrum? Het kan zijn dat we uw onderzoek moeten verplaatsen totdat u volledig hersteld bent.

Opname

Neem toiletspullen, nachtkleding en uw medicijnen mee voor eventueel een nacht opname.

Dag van onderzoek

Op de dag van het onderzoek kunt u zich melden bij de receptie van het Endoscopie Centrum, routenummer 763. Wij vragen u om een uur voor de geplande tijd op de afdeling aanwezig te zijn. Dit is in verband met het toedienen van antibiotica. Ook  hebben we dan genoeg tijd om het onderzoek voor te bereiden. Reken ongeveer 15 minuten extra om te parkeren en om naar onze afdeling te lopen.

Bericht van verhindering

Als u verhinderd bent op het afgesproken tijdstip, zeg de afspraak dan zo spoedig mogelijk af om lange wachttijden te voorkomen. U kunt hiervoor tijdens kantoortijden bellen naar het secretariaat van het Endoscopie Centrum, telefoonnummer (024) 361 41 89.


Sedatie

Bij een behandeling onder sedatie krijgt u medicijnen die u slaperig en minder gevoelig voor pijn maken. Deze vorm van anesthesie wordt in de volksmond ook wel een 'roesje' genoemd.

lees meer

Sedatie

Bij een behandeling onder sedatie krijgt u medicijnen die u slaperig en minder gevoelig voor pijn maken. Deze vorm van anesthesie wordt in de volksmond ook wel een 'roesje' genoemd. We gebruiken sedatie:

 • Bij een onaangename procedure. Denk bijvoorbeeld aan een coloscopie (darmonderzoek)
 • Bij patiënten die erg angstig zijn voor een behandeling.
 • Bij patiënten met claustrofobie die een onderzoek in een MRI-scanner moeten ondergaan.

De sedatiemedicijnen worden via een infuus toegediend. Het doel van sedatie is om u met zo min mogelijk angst en ongemak een onderzoek of ingreep te laten ondergaan. U bent niet onder algehele narcose. Het roesje bestaat uit een kalmeringsmiddel (Midazolam) en soms een pijnstiller (Alfentanyl). Deze middelen kunnen een remmende werking op de ademhaling hebben en hierdoor complicaties geven, met name bij patiënten met chronische hart- en/of longziekten en bepaalde neurologische aandoeningen. Daarom worden tijdens en na het onderzoek de bloeddruk, hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed met behulp van een monitor bewaakt. 

 


De behandeling Wat kunt u verwachten?

Een arts en 2 verpleegkundigen voeren het onderzoek uit. We verdoven uw keel met een spray. Via een infuus krijgt u een kalmeringsmiddel (roesje). De arts brengt de slang via uw mond in uw slokdarm en maag. lees meer

De behandeling Wat kunt u verwachten?

Een verpleegkundige of medisch assistent haalt u op uit de wachtruimte, neemt een checklist met u door en brengt een infuusnaald in. U krijgt antibiotica via het infuus.

Controle

Vlak voor elk onderzoek controleert het endoscopieteam aan de hand van een lijst een aantal gegevens. Dit heet een time out procedure.

De behandeling

Een arts en 2 verpleegkundigen voeren het onderzoek uit. In de behandelkamer gaat u op uw linkerzij op het onderzoeksbed liggen. U krijgt een mondstukje in om de scoop te beschermen. Als u een gebitsprothese draagt, vragen wij u deze uit te doen voor de behandeling. Wij stellen het op prijs als u uw eigen gebittenbakje meeneemt.
We verdoven uw keel met een spray. Deze plaatselijke verdoving maakt uw keel gevoelloos en onderdrukt eventuele kokhalsneigingen. De arts brengt de slang via uw mond in uw slokdarm. U kunt gewoon blijven doorademen. De arts brengt via de slang koolzuurgas (CO2) in uw maag om een beter zicht te krijgen. Hierdoor kunt u een opgezet gevoel in uw bovenbuik krijgen. Via de slang kan de arts ook vocht wegzuigen. In de slang zit een kanaal, waardoor de arts een dunne draad naar binnen brengt tot in uw maag. De arts verwijdert de scoop en over de draad brengt hij of zij een sonde in waardoor de weefselbrug goed in beeld komt. We brengen de scoop opnieuw in. Met een katheter kan de arts het weefsel tussen slokdarm en uitstulping insnijden (met een heel dun naaldje) of wegbranden (laseren met argongas).
 
De behandeling duurt 30 tot 45 minuten. Meestal zijn er meerdere behandelingen nodig.

Antibiotica

Via het infuus krijgt u antibiotica om te voorkomen dat u tijdens en na de behandeling infecties oploopt. Meld het bij uw arts als u allergisch bent voor bepaalde antibiotica.


Na de behandeling Waar moet u rekening mee houden?

Na de behandeling blijft u nog ongeveer 1 uur ter observatie op het Endoscopie Centrum. Omdat het "roesje" ook sufheid veroorzaakt, mag u na afloop minimaal 12 uur niet deelnemen aan het verkeer. lees meer

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 763, zone D1

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 763, zone D1

Weten­schappelijk onderzoek

Het Radboudumc is een academisch ziekenhuis. Naast patiëntenzorg wordt wetenschappelijk onderzoek verricht. Het is mogelijk dat hiervoor uw medewerking wordt gevraagd. lees meer

Weten­schappelijk onderzoek

Het Radboudumc is een academisch ziekenhuis. Naast patiëntenzorg wordt wetenschappelijk onderzoek verricht. Het is mogelijk dat hiervoor uw medewerking wordt gevraagd. Er kan bijvoorbeeld uw toestemming worden gevraagd voor het nemen van enkele extra hapjes uit het slijmvlies. U heeft vanzelfsprekend het recht hiervan af te zien. Dit heeft nooit invloed op uw behandeling of op de verhouding met uw behandelend arts.
 • Medewerkers
 • Intranet