Wat is een zenuwblokkade?

Een zenuwblokkade is een pijnbehandeling die er voor zorgt dat de pijnprikkel die u ervaart niet meer wordt doorgegeven aan de hersenen. Een zenuwblokkade wordt uitgevoerd met behulp van stroom, verhitting, kou of een ontstekingsremmer. lees meer

Wat is een zenuwblokkade?

Een zenuwblokkade is een pijnbehandeling die er voor zorgt dat de pijnprikkel die u ervaart niet meer wordt doorgegeven aan de hersenen.
Met een proefblokkade achterhalen we eerst welke zenuw de pijnprikkel doorgeeft. Daarna komt u terug voor een zenuwblokkade. Het is niet mogelijk om meerdere blokkades, zowel proef- als zenuwblokkades, op dezelfde dag uit te voeren.   
Een zenuwblokkade wordt uitgevoerd met behulp van stroom, verhitting, kou of een ontstekingsremmer. De behandeling kan 2 tot 4 keer per jaar gedaan worden.

 

Proefblokkade

Om te kijken om welke zenuw het gaat krijgt u eerst een proefblokkade met verdovingsvloeistof. Bij een geslaagde proefblokkade vermindert de pijn tijdelijk. Het is niet mogelijk om meerdere blokkades, zowel proef- als zenuwblokkades, op dezelfde dag uit te voeren. lees meer

Proefblokkade

Om te kijken om welke zenuw het gaat krijgt u eerst een proefblokkade met verdovingsvloeistof. Bij een geslaagde proefblokkade vermindert de pijn tijdelijk.

Het is niet mogelijk om meerdere blokkades, zowel proef- als zenuwblokkades, op dezelfde dag uit te voeren.

Resultaat

U beoordeelt zelf het resultaat van een proefblokkade. Soms heeft u meteen na de behandeling een vermindering van de pijn. U maakt dan in overleg met de pijnspecialist een afspraak voor een zenuwblokkade.
Soms werkt de proefblokkade niet meteen. U krijgt dan een pijnscorelijst mee naar huis waarop u uw pijnscore bijhoudt. De specialist spreekt met u een vervolgafspraak af. Aan de hand van de pijnscorelijst wordt bepaald of een zenuwblokkade voor u zinvol is.

Laat het ons weten

 • als u (denkt dat u) zwanger bent.
 • als u koorts heeft op de dag van de behandeling.
 • als u geen pijn heeft op de dag van de behandeling.
 • als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt.
 • als u overgevoelig bent voor jodium, pleisters, contrast- of anesthesievloeistof.

Van tevoren regelen

 • Na een blokkade kan tijdelijk krachtverlies en uitval van gevoel optreden. Daarom is het belangrijk dat u samen met iemand naar het ziekenhuis komt.


De behandeling Wat kunt u verwachten?

De behandeling vindt plaats in het Radboudumc. De blokkade gaat via een naald die dicht bij de zenuw staat. Als deze op de goede plaatst staat kan de blokkade worden uitgevoerd. Dit duurt 15 tot 45 minuten. In totaal duurt de behandeling ongeveer twee uur.

lees meer

De behandeling Wat kunt u verwachten?

De behandeling vindt plaats in het Radboudumc. De verpleegkundige haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar een voorbereidingsruimte. Daarna wordt u in een bed naar de behandelkamer gebracht.
Als het nodig is krijgt u een verdoving op de plaats van de blokkade. Om de zenuw te behandelen moet de naald er dicht bij staan. Met kleine stroomstootjes wordt getest of deze dicht genoeg bij de zenuw staat. Daarna wordt contrastvloeistof gegeven om nogmaals te controleren of de naald op de goede plaats staat. Als deze op de goede plaatst staat kan de blokkade worden uitgevoerd met behulp van stroom, verhitting, kou (bevriezen) of met een ontstekingsremmer. Tijdens de behandeling controleert de specialist met röntgenstralen of echo of het goed verloopt. De blokkade duurt 15 tot 45 minuten. In totaal bent u ongeveer twee uur aanwezig. 

Risico’s

Elke medische behandeling brengt risico’s met zich mee. Na een blokkade kan het volgende gebeuren:

 • een blauwe plek waar de naald zat.
 • zenuwschade (erg kleine kans).
 • een ernstige bloeding komt zelden voor. Het is wel van belang dat u het meldt als u bloedverdunnende medicatie gebruikt.

Na de behandeling

Na de behandeling komt u terug in de voorbereidingsruimte. De verpleegkundige loopt een stukje samen met u om te beoordelen hoe dit gaat. Let er op dat u soms wel tot 24 uur na de behandeling verminderde kracht en uitval van gevoel kan hebben. Daardoor kan u sneller vallen.

De behandeling kan maximaal 4 keer per jaar worden herhaald.


Weer thuis

 • Heeft u na de behandeling blijvende uitval wat betreft kracht of gevoel, neem dan direct contact op met het pijnbehandelcentrum of met uw huisarts.

Soorten zenuwblokkades


Behandeling Blokkade van een lumbale zenuwwortel (laag in de rug)

De lumbale zenuw (-wortel) bevindt zich buiten het ruggenmerg en loopt naar uw benen en voeten. Door een verdikking in deze zenuw worden (pijn)prikkels doorgegeven. Een verdoving van dit gedeelte van de zenuw kan dus tot (kortdurende) pijnvermindering leiden. lees meer

Behandeling Plexus coeliacus blokkade

Een plexus coeliacus blokkade is een behandeling die we toepassen bij ernstige pijnklachten die zijn ontstaan door een tumor in de bovenbuikorganen, zoals de alvleesklier, maag of lever. Tijdens de behandelingen brengen we een blokkade aan in het zenuwnetwerk in uw bovenbuik. lees meer

Behandeling Splanchnicus­blokkade

Een splanchnicusblokkade is een blokkade van de gevoelszenuwen van enkele organen in de bovenbuik. lees meer

Onze locatie


Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 2
Route: 682

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

De multidisciplinaire pijnpoli bevindt zich in gebouw A op de 1e verdieping (route 648) en de behandelkamer bevindt zich in gebouw A op de 2e verdieping (route 682).

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 2 en volg route 682

Multidisciplinair Pijncentrum

Het Multidisciplinair Pijncentrum is een onder onderdeel van het Regionaal Expertisecentrum Pijn en Palliatieve Geneeskunde (REPPG.) De zorg in het Pijncentrum richt zich op de multidimensionele diagnostiek en behandeling van pijnklachten.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet