Over cryoblokkade

Een cryoblokkade is een zenuwblokkade waarbij we de pijnlijke zenuw bevriezen. We doen dit in de volgende gevallen:
 • pijn die wordt veroorzaakt door een overgevoelige zenuw
 • pijnlijke zenuwknobbel (neurinoom)
 • tijdelijke onderbreking van een pijngeleidende zenuw (bijvoorbeeld bij schouderklachten)

De behandeling Wat kunt u verwachten?

De behandeling vindt plaats in het Radboudumc  De blokkade gaat via een naald die dicht bij de zenuw staat. Als deze op de goede plaatst staat kan de blokkade worden uitgevoerd. De blokkade duurt 15 tot 45 minuten. In totaal bent u ongeveer twee uur aanwezig.

lees meer

De behandeling Wat kunt u verwachten?

De behandeling vindt plaats in het Radboudumc. De verpleegkundige haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar een voorbereidingsruimte. Daarna wordt u in een bed naar de behandelkamer gebracht.
Als het nodig is krijgt u een verdoving op de plaats van de blokkade. Om de zenuw te behandelen moet de naald er dicht bij staan. Met kleine stroomstootjes wordt getest of deze dicht genoeg bij de zenuw staat. Daarna wordt contrastvloeistof gegeven om nogmaals te controleren of de naald op de goede plaats staat. Als deze op de goede plaatst staat kan de blokkade worden uitgevoerd met behulp van stroom, verhitting, kou (bevriezen) of met een ontstekingsremmer. Tijdens de behandeling controleert de specialist met röntgenstralen of echo of het goed verloopt. De blokkade duurt 15 tot 45 minuten. In totaal bent u ongeveer twee uur aanwezig. 

Risico’s

Elke medische behandeling brengt risico’s met zich mee. Na een blokkade kan het volgende gebeuren:

 • een blauwe plek waar de naald zat.
 • zenuwschade (erg kleine kans).
 • een ernstige bloeding komt zelden voor. Het is wel van belang dat u het meldt als u bloedverdunnende medicatie gebruikt.

Na de behandeling

Na de behandeling komt u terug in de voorbereidingsruimte. De verpleegkundige loopt een stukje samen met u om te beoordelen hoe dit gaat. Let er op dat u soms wel tot 24 uur na de behandeling verminderde kracht en uitval van gevoel kan hebben. Daardoor kan u sneller vallen.

De behandeling kan maximaal 4 keer per jaar worden herhaald.


Laat het ons weten

 • als u (denkt dat u) zwanger bent.
 • als u koorts heeft op de dag van de behandeling.
 • als u geen pijn heeft op de dag van de behandeling.
 • als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt.
 • als u overgevoelig bent voor jodium, pleisters, contrast- of anesthesievloeistof.

Van tevoren regelen

 • Na een blokkade kan tijdelijk krachtverlies en uitval van gevoel optreden. Daarom is het belangrijk dat u samen met iemand naar het ziekenhuis komt.


Proefblokkade

Om te kijken om welke zenuw het gaat krijgt u eerst een proefblokkade met verdovingsvloeistof. Bij een geslaagde proefblokkade vermindert de pijn tijdelijk. Het is niet mogelijk om meerdere blokkades, zowel proef- als zenuwblokkades, op dezelfde dag uit te voeren. lees meer

Proefblokkade

Om te kijken om welke zenuw het gaat krijgt u eerst een proefblokkade met verdovingsvloeistof. Bij een geslaagde proefblokkade vermindert de pijn tijdelijk.

Het is niet mogelijk om meerdere blokkades, zowel proef- als zenuwblokkades, op dezelfde dag uit te voeren.

Resultaat

U beoordeelt zelf het resultaat van een proefblokkade. Soms heeft u meteen na de behandeling een vermindering van de pijn. U maakt dan in overleg met de pijnspecialist een afspraak voor een zenuwblokkade.
Soms werkt de proefblokkade niet meteen. U krijgt dan een pijnscorelijst mee naar huis waarop u uw pijnscore bijhoudt. De specialist spreekt met u een vervolgafspraak af. Aan de hand van de pijnscorelijst wordt bepaald of een zenuwblokkade voor u zinvol is.

Weer thuis

 • Heeft u na de behandeling blijvende uitval wat betreft kracht of gevoel, neem dan direct contact op met het pijnbehandelcentrum of met uw huisarts.


Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 2
Route: 682

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

De multidisciplinaire pijnpoli bevindt zich in gebouw A op de 1e verdieping (route 648) en de behandelkamer bevindt zich in gebouw A op de 2e verdieping (route 682).

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 2 en volg route 682

Polikliniek Multidisciplinair Pijncentrum

Onze polikliniek onderzoekt en behandelt patiënten met langdurige pijnklachten. De polikliniek is onderdeel van het Regionaal Expertisecentrum Pijn en Palliatieve Geneeskunde (REPPG). Naast de polikliniek bestaat het Multidisciplinair Pijncentrum ook uit een Dagbehandeling en een opname-unit.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet