Patiëntenzorg mijnRadboud Het elektronisch delen van uw gegevens

Het elektronisch delen van uw gegevens

Om goede zorg aan u te kunnen geven of om bestaande zorg elders voort te kunnen zetten, wil de zorgverlener waarmee u in aanraking komt soms een compleet overzicht hebben van uw medische situatie en behandeling in het verleden. De gegevens over uw medische situatie zijn vaak verspreid over alle zorginstellingen waar u bent behandeld.

Uw toestemming is nodig

Wij maken gebruik van een elektronisch systeem om uw medische gegevens uit het Radboudumc te kunnen delen met zorgverleners van andere ziekenhuizen. Hiervoor hebben we uw toestemming nodig. lees meer

Uw toestemming is nodig

Om uw medische gegevens uit het Radboudumc te kunnen delen met zorgverleners van andere ziekenhuizen, gebruiken wij een elektronisch systeem. Hiermee kunnen bijvoorbeeld röntgenfoto’s, medicijnen of uitslagen van laboratoriumonderzoekworden gedeeld. Hiervoor is altijd uw toestemming nodig. Zorgverleners maken hier alleen gebruik van als dit nodig  is voor uw behandeling of diagnose.

U kunt binnen mijnRadboud onder Instellingen aangeven of u toestemming geeft voor het elektronisch delen van uw gegevens. U kunt altijd uw toestemming weer intrekken.


Met wie worden gegevens gedeeld?

Met sommige ziekenhuizen kunnen wij nu al met dit systeem gegevens delen, met andere ziekenhuizen in de nabije toekomst. lees meer

Met wie worden gegevens gedeeld?

Met sommige ziekenhuizen kunnen wij nu al met dit systeem gegevens delen, met andere ziekenhuizen in de nabije toekomst.

Uw (toekomstige) zorgverlener in een ander ziekenhuis kan alleen over deze gegevens via dit elektronische systeem beschikken als u daarvoor toestemming geeft aan het Radboudumc. Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te delen, dan betekent dit dat alle zorgverleners van andere ziekenhuizen met wie u een behandelrelatie heeft deze gegevens uit het Radboudumc kunnen inzien.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.


Welke gegevens worden gedeeld?

Via het elektronisch systeem kunnen gegevens die in uw medisch dossier van het Radboudumc staan, of hieraan worden toegevoegd, worden gedeeld lees meer

Welke gegevens worden gedeeld?

Via het elektronisch systeem kunnen de volgende gegevens die in uw medisch dossier van het Radboudumc staan, of hieraan worden toegevoegd, worden gedeeld:

 • Beeldvorming (bijvoorbeeld röntgenfoto’s of scans) en verslagen van radiologisch of cardiologisch onderzoek
 • Brieven van of naar uw behandelaar
 • Een medische samenvatting, bestaande uit:
  • Medicijnen
  • Uitslagen van laboratoriumonderzoek
  • Allergieën
  • Behandelgegevens, dit zijn bijvoorbeeld:
   - voorgeschiedenis
   - behandelplan
   - uitgevoerde onderzoeken
   - laatst opgeslagen meting van uw vitale functies

Wilt u zelf bepalen wat gedeeld wordt?

Als u niet wilt dat het Radboudumc alle bovenstaande gegevens uit uw medisch dossier deelt met andere ziekenhuizen, maar bijvoorbeeld alleen gegevens van één specialisme of uit één periode, dan kunt u uw dossier bij uw behandelaar opvragen. U kunt daarna zelf bepalen met wie u welke gegevens wilt delen. dossier opvragen

Uw privacy

Het Radboudumc respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving worden behandeld. lees meer over uw privacy
 • Medewerkers
 • Intranet