Patiëntenzorg Onderzoeken CT-scan met drinken

Wat is een CT-scan?

Met een CT-scan maken we opnamen van uw lichaam. Met behulp van röntgenstralen kunnen we dunne dwarsdoorsneden maken van het te onderzoeken lichaamsdeel.

Contact

Afdeling Radiologie

(024) 361 45 29
contactformulier

Het onderzoek


Voor het onderzoek

Lees welke kleding u het beste aan kunt doen en welke voorbereiding u thuis of onderweg moet treffen. Wat u moet doen als u zwanger bent, geneesmiddelen gebruikt of een stoma heeft?

lees meer

Voor het onderzoek

Eten en drinken

Het eerste deel van het onderzoek begint bij u thuis of onderweg naar het Radboudumc. U dient 1 uur voorafgaand aan de afspraak van u CT scan 1 liter water te drinken. U moet dit opdrinken in 45 minuten. We verzoeken u om van tevoren alleen licht (met weinig vet) te ontbijten en lunchen. Als u een vochtbeperkt dieet heeft, hoeft u niks te drinken. Voor het krijgen van een optimale scan is het belangrijk dat u tijdens het drinken niet naar de toilet gaat. Zo is uw blaas gevuld voor het maken van de CT scan.
Wanneer u zich aanmeldt bij de afdeling Radiologie, wordt u opgehaald voor het tweede deel van het onderzoek: de CT-scan zelf. Dit duurt ongeveer 20 minuten.

Kleding

Het is voor u en voor ons prettig als u kleding draagt waarin u zich gemakkelijk kunt bewegen en die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken. Afhankelijk van het soort onderzoek moet u kleding met metalen onderdelen uittrekken.

Geneesmiddelen

Bij bepaalde geneesmiddelen adviseert uw behandelend arts u om deze tijdelijk te stoppen, maar meestal kunt u ze gewoon innemen. We verzoeken u wel een actueel geneesmiddelenpaspoort mee te nemen. U kunt dit (kosteloos) laten maken bij uw apotheek.

Zwangerschap

Als u zwanger bent of hierover twijfelt, verzoeken we u contact op te nemen met uw behandelend arts. In overleg met de radioloog en u beslissen we dan of we het onderzoek kunnen laten doorgaan, moeten uitstellen of moeten kiezen voor een alternatief onderzoek.

Handicap

Als u een handicap heeft en verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht vraagt, verzoeken we u dit vooraf te melden. We proberen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden.

Stoma

Als u een stoma heeft, adviseren we u om een extra stomazakje mee te nemen. Heeft u een ileostoma, dan hoeft u 1 uur voorafgaand aan de CT-scan maar 500 ml water te drinken.


Tijdens het onderzoek

Nadat u thuis of onderweg het water heeft gedronken, halen wij u op voor het onderzoek. Mogelijk verzoeken we u een deel van uw kleren uit te trekken. lees meer

Tijdens het onderzoek

Nadat u thuis of onderweg het water heeft gedronken, halen wij u op voor het tweede deel van het onderzoek. Voor een CT-scan van de buik is het wenselijk dat de blaas gevuld is. Wij verzoeken u daarom om niet net voor het onderzoek naar het toilet te gaan. Mogelijk verzoeken we u een deel van uw kleren uit te trekken, zodat er geen metaal in beeld komt. We schuiven u daarna op de onderzoekstafel door het CT-apparaat, een ‘ring’ van 70 cm doorsnede en 50 cm diep, om de opnamen te maken. We verzoeken u dan meerdere keren om uw adem in te houden.

De gemiddelde duur van het totale onderzoek is 20 minuten. Dit is de duur van het maken van de CT-scan

Hoe u in de CT-scanner ligt

U ligt op uw rug.

Daarna doet u uw armen omhoog langs uw hoofd. De MBB'er schuift u de ring van de CT-scanner in.


Na het onderzoek

Er zijn geen beperkingen na het onderzoek. lees meer

Na het onderzoek

Er zijn geen beperkingen na het onderzoek. U mag alles eten en drinken. 

Uitslag

De radioloog die de beelden beoordeelt, brengt zo snel mogelijk verslag uit aan uw behandelend arts. U krijgt de uitslag dus van uw behandelend arts.

Verslag radiologisch onderzoek of behandeling in mijnRadboud

In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien. lees meer

Verslag radiologisch onderzoek of behandeling in mijnRadboud

Nadat het onderzoek of de behandeling klaar is, bekijkt de radioloog de beelden. Hij doet dit soms dezelfde dag al, soms een paar dagen later. Hij maakt hiervan een verslag dat hij naar uw behandelaar stuurt. Uw behandelaar bekijkt dit verslag. Samen met de uitslagen van eventuele andere onderzoeken kan uw behandelaar een conclusie trekken. In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien. Het verslag wordt 7 dagen nadat de radioloog het klaar heeft, zichtbaar gemaakt. In mijnRadboud bij ‘Uitslagen’ onder het tabblad ‘Mijn Dossier’ wordt het verslag getoond. Wat het verslag voor u betekent bespreekt uw behandelaar met u tijdens uw volgende afspraak.

Doordat er tijd kan zitten tussen het uitvoeren van het onderzoek en het maken van het verslag, staat de uitslag niet standaard 7 dagen na uw onderzoek in mijnRadboud, maar na 7 dagen + de tijd die de radioloog nodig heeft voor het maken van het verslag.

Bespreek vragen en opmerkingen met uw behandelaar

Radiologische verslagen zijn gemaakt voor uw behandelend arts. Hierdoor kan het voorkomen dat er voor u onbekende woorden worden gebruikt. Wij vragen u om niet zelfstandig conclusies te trekken op basis van de verslagen. Heeft u vragen over het verslag? Schrijf deze dan op en bespreek ze met uw behandelaar tijdens uw volgende afspraak. Uw behandelaar kan u dan meer vertellen over de betekenis van deze verslagen.

Wetenschappelijk onderzoek

Als uw onderzoek (deels) plaatsvindt in het kader van wetenschappelijk onderzoek, is de uitslag niet zichtbaar in mijnRadboud.

Meer informatie


Afspraak maken of verhinderd

Uw behandelend arts vraagt uw behandeling aan. U ontvangt een oproep. lees meer

Afspraak maken of verhinderd

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek of behandeling bij ons aan. U ontvangt van ons een oproep.
Moet uw onderzoek of behandeling binnen 15 weken plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep zo snel mogelijk.
Heeft u met uw arts afgesproken dat het (controle-)onderzoek pas over een paar maanden gaat plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep ongeveer 15 weken voor het onderzoek, niet eerder.

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent, omdat anders het onderzoek niet kan doorgaan. Als u op de afgesproken tijd verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Belt u dan tijdens kantooruren van 8.30-17.00 uur met de afdeling Radiologie telefoonnummer (024) 361 45 25  We maken dan, als dat mogelijk is, meteen een nieuwe afspraak.


Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: D
Verdieping: 0
Route: 780

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

LET OP:

Meldt u zich 10 minuten voor het afgesproken tijdstip bij de balie van de afdeling Radiologie, route 780. De afdeling is ± 10 minuten lopen vanaf de hoofdingang van het ziekenhuis. U kunt ook gebruik maken van een golfkar.
Als met u is afgesproken dat u voor een onderzoek/behandeling eerst moet worden opgenomen, dan meldt u zich niet bij route 780. Meldt u zich dan bij de verpleegafdeling waar u wordt opgenomen.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw D, Verdieping 0 en volg route 780

Radiologie

Om te kunnen bepalen welke ziekte of aandoening u heeft, wordt vaak gebruik gemaakt van beeldvorming. We gebruiken röntgen (conventioneel en met CT-apparatuur), echografie en kernspinresonantie (MRI). Daarnaast voert de radioloog ook behandelingen uit, vooral angiointerventies. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet