Patientenzorg Onderzoeken Dorstproef bij kinderen

Over het onderzoek

Uw kind krijgt binnenkort een dorstproef. Met dit onderzoek bepalen we of uw kind diabetes insipidus heeft. Meer informatie leest u op de pagina die het onderzoek voor volwassenen beschrijft.