Patientenzorg Onderzoeken Dorstproef bij kinderen

Wat is een dorstproef?

Uw kind krijgt binnenkort een dorstproef. Met dit onderzoek bepalen we of uw kind diabetes insipidus heeft. Meer informatie leest u op de pagina die het onderzoek voor volwassenen beschrijft.
  • Medewerkers
  • Intranet