Patientenzorg Onderzoeken Echogeleide punctie lymfeklieren

Wat is een echogeleide punctie?

We nemen een kleine hoeveelheid cellen weg (punctie) uit uw hals, lies of andere klieren, om deze cellen verder te kunnen onderzoeken. Bij deze punctie maken we gebruik van echografie.

lees meer

Wat is een echogeleide punctie?

We nemen een kleine hoeveelheid cellen weg (punctie) uit uw hals, lies of andere klieren, om deze cellen verder te kunnen onderzoeken. Bij deze punctie maken we gebruik van echografie. Echografie is een beeldvormend onderzoek, waarbij geluidsgolven het beeld vormen. We brengen gel aan op uw hals of lies en plaatsen daarna de echokop.
 


Afspraak maken

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een oproep.

lees meer

Afspraak maken

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een oproep.

Verhinderd

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent, omdat anders het onderzoek niet kan doorgaan. Als u op de afgesproken tijd verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Radiologie. We maken dan, als dat mogelijk is, meteen een nieuwe afspraak.

Voorbereiding op het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek is er een aantal zaken waar u ons over informeert of waar we rekening mee moeten houden.

lees meer

Voorbereiding op het onderzoek

  • Tijdens het onderzoek mag één begeleider bij u blijven
  • We adviseren u om gemakkelijke kleding te dragen
  • We raden u aan om geen sieraden te dragen

Bloedverdunners / medicijngebruik

Als u bloedverdunners gebruikt moet u met uw behandelend arts overleggen of u met deze medicijnen tijdelijk moet stoppen. Als blijkt dat u moet stoppen met bepaalde medicatie, spreek dan duidelijk af wanneer u deze weer mag innemen. Let op: aspirine is ook een bloedverdunner.
In overleg met uw behandelend arts mag u andere medicijnen die u altijd gebruikt gewoon innemen. 


Hoe werkt het onderzoek?

Met behulp van echo-onderzoek maken we afbeeldingen van uw klieren en vaten. Met een spuitje zuigen we vervolgens een aantal cellen op.

lees meer

Hoe werkt het onderzoek?

Met behulp van echo-onderzoek maken we afbeeldingen van uw klieren en vaten. We bepalen dan de exacte punctieplaats en prikken dit gebied aan met een kleine naald. Met een spuitje zuigen we vervolgens een aantal cellen op. Die gaan naar het laboratorium voor verder onderzoek.
 
Als u deelneemt aan het sneldiagnostiektraject via de hoofd-halspolikliniek, kunnen we vrijwel direct beoordelen of er voldoende weefsel is afgenomen. Als dit niet het geval is, voeren we meteen nog een punctie uit.
 
Het onderzoek duurt in totaal 15 tot 30 minuten.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek kunt u naar huis. Uw behandelend arts maakt afspraken met u over het bespreken van de onderzoeksresultaten.

lees meer

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek kunt u naar huis.
 
  • Bijwerkingen/complicaties

  • Over het algemeen verloopt het onderzoek probleemloos
  • Soms is de plaats van de punctie gevoelig en kan een zwelling ontstaan. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen (bij voorkeur paracetamol)
  • Er is een zeer kleine kans op een bloeding vanuit de plaats waar de punctie is verricht. De kans op een bloeding is groter als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt of als u een ziekte heeft met een verhoogde bloedingsneiging
Als u andere klachten heeft na de punctie, kunt u contact opnemen met uw behandelend arts 

Uitslag

Uw behandelend arts maakt afspraken met u over het bespreken van de onderzoeksresultaten.


Contact

Afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten

(024) 361 91 90

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 433

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 433

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 433