Patiëntenzorg Onderzoeken Hartkatheterisatie/CAG

Wat is hartkatheterisatie?

Met hartkatheterisatie, ook wel CAG (coronaire angiografie) genoemd, kijken we hoe het met uw hart is gesteld. We brengen de kransslagaders in beeld.

lees meer

Wat is hartkatheterisatie?

Met hartkatheterisatie, ook wel CAG (coronaire angiografie) genoemd, kijken we hoe het met uw hart is gesteld. We brengen de kransslagaders in beeld om te zien of er vernauwingen zijn. Bij het onderzoek maken we filmopnamen met behulp van röntgenstralen en contrastvloeistof. Deze vloeistof zorgt ervoor dat de kransslagaders zichtbaar zijn op de film.

Deze vernauwingen kunnen de oorzaak zijn van een verminderde doorbloeding van de hartspier, met zuurstoftekort als gevolg. Dit zuurstoftekort kan verschillende soorten pijnklachten veroorzaken. De meest bekende is pijn op de borst. De behandeling bestaat uit het aanpassen van uw leefpatroon (stoppen met roken, gezonde voeding en meer lichaamsbeweging) en medicijnen. Soms is een dotterbehandeling noodzakelijk of een openhartoperatie (bypasses).


Contact

Polikliniek Cardiologie

(024) 361 93 50

Katheters

Met verschillende katheters onderzoeken we uw hart en kransslagaders. lees meer

Katheters

Een hartkatheterisatie gaat óf via uw lies óf via uw pols. In de lies of pols brengen we een hulsje aan. Door dit hulsje gaat een katheter naar uw hart. De katheter meet:

 • de druk in het hart
 • hoeveel liter per minuut uw hart rondpompt

Met andere katheters maken we een röntgenfilm van de kransslagaders. We zien dan:

 • of er belangrijke vernauwingen bestaan
 • hoe ernstig deze zijn
 • hoeveel het er zijn
 • waar ze precies zitten

Ook van de linker hartkamer maken we een röntgenfilm.

Het onderzoek


Voor het onderzoek

U krijgt telefonisch bericht wanneer en waar u wordt opgenomen. U krijgt dan ook te horen of u enkele dagen voor de behandeling met bepaalde medicijnen moet stoppen. lees meer

Voor het onderzoek

U krijgt telefonisch bericht wanneer en waar u wordt opgenomen. U krijgt dan ook te horen of u enkele dagen voor de behandeling met bepaalde medicijnen moet stoppen.

Het is belangrijk dat u bij opname alle medicijnen die u gebruikt meebrengt, in de originele verpakking. Denkt u verder aan een T-shirt of pyjamajas, toiletspullen, sokken, slippers of sloffen en iets te lezen. Dit voor het geval dat u onverwacht een nacht moet worden opgenomen als er een complicatie optreedt tijdens de behandeling.


Tijdens het onderzoek

Op de verpleegafdeling bereiden we u voor op het onderzoek. Daarna gaat u naar de katheterisatiekamer. Hier krijgt u plaatselijke verdoving en brengen we de katheters aan.

lees meer

Tijdens het onderzoek

Op de afgesproken dag en tijdstip meldt u zich op de verpleegafdeling of de Holding HCK (Hartkatheterisatiekamer). Het tijdstip van aanmelden is niet per se het tijdstip van behandeling, maar in de loop van de dag.

Hier bereiden we u voor op de hartkatheterisatie. U krijgt informatie over het onderzoek en we laten een voorlichtingsfilm zien. Vervolgens meten we:

 • uw pols
 • bloeddruk
 • temperatuur

Daarna maken we een hartfimpje (ECG). Verder brengen we een infuusnaald in uw arm aan. Hiermee kunnen we eventueel bloed afnemen en medicijnen toedienen.

Dag van de behandeling

Als u ‘s morgens geholpen wordt, dan kunt u als ontbijt één boterham en thee nuttigen. Als u ‘s middags geholpen wordt, dan kunt u normaal ontbijten en ‘s middags één boterham en thee gebruiken. Tot twee uur voor de behandeling mag u gewoon drinken. Daarna mag u alleen heldere vloeibare dranken drinken.

Als u contactlenzen draagt, doet u deze voor de behandeling uit. Een bril kunt u ophouden.
Voor uw vertrek naar de afdeling Hartkatheterisatie krijgt u een operatiejas aan. Zo nodig gaat u nog naar het toilet. Voor de behandeling krijgt u een rustgevend medicijn aangeboden. U kunt zelf beslissen of u dit wilt.
Het is gewenst dat uw familie tijdens de behandeling in de buurt blijft. Zij kunnen wachten op de verpleegafdeling of de Holding HCK. Dit vanwege eventuele complicaties die kunnen optreden.

Katheterisatiekamer

U wordt in uw bed naar de afdeling Hartkatheterisatiekamer gebracht. Hier gaat u op een smalle behandeltafel liggen en wordt u toegedekt met steriele doeken. Boven deze tafel hangt röntgenapparatuur. Om uw hartritme tijdens het onderzoek te bewaken wordt u aangesloten aan de monitor.

De cardioloog of cardioloog in opleiding voert het onderzoek uit. Deze desinfecteert en verdoort de plaats in de lies of pols waar het hulsje in de slagader wordt gebracht. Door dit hulsje krijgt u medicijnen toegediend die het bloed verdunnen. Vervolgens schuiven we door het hulsje, via de grote lichaamsslagader, een katheter tot aan het begin van de kransslagader. Meestal brengen we 3 verschillende katheters in: voor de beide kransslagaders en voor de hartkamer. Soms zijn er meerdere katheters nodig om voor u een passend model te vinden.

Als de katheter de kransslagader heeft bereikt, spuiten we de contrastvloeistof in. Vervolgens maken we filmopnamen. Deze opnamen gebeuren telkens onder een andere hoek om zo nauwkeurig mogelijk eventuele vernauwing/afsluiting vast te kunnen leggen. De röntgenapparatuur boven u beweegt hierbij, terwijl u rustig blijft liggen. Tijdens het onderzoek vragen we regelmatig aan u om in te ademen, vervolgens de adem vast te houden en na enkele seconden weer uit te ademen.

Bij het maken van een film van de linkerhartkamer wordt in korte tijd veel contrastvloeistof ingespoten. Hierdoor kunt u het erg warm krijgen en kunt u het gevoel krijgen dat u moet plassen. Dit gevoel duurt 15 tot 30 seconden.


Na het onderzoek

Na het onderzoek verwijderen we het hulsje in de lies. Het is belangrijk dat de slagader goed gesloten is voordat u uit bed kunt. lees meer

Na het onderzoek

Na het onderzoek verwijderen we het hulsje in de lies. Soms verwijderen we het hulsje op de Hartkatheterisatie en plaatsen we een Angioseal ® (collageenplug). Hiermee wordt de insteekopening direct gesloten. Of we dit kunnen plaatsen is afhankelijk van diverse factoren, onder andere hoe het aanprikken is gegaan. De verpleegkundige vertelt u wanneer u uit bed mag.

Een andere mogelijkheid is dat de verpleegkundige gedurende enkele minuten de slagader in de lies dicht drukt. Daarna leggen we een drukverband aan dat een paar uur moet blijven zitten. Als het drukverband is verwijderd, mag u uit bed.

Na een polsprocedure verwijderen we het hulsje uit uw pols en komt er een speciaal bandje om uw pols dat enkele uren blijft zitten. U mag na twee uur bedrust met een mitella rondlopen, maar u mag uw arm niet belasten. Nadat we het bandje hebben geplaatst, gaat u terug naar de verpleegafdeling of Holding HCK. Uw bloeddruk, pols en insteekopening controleren we regelmatig.

Waarschuw de verpleegkundige direct als uw been (of arm) begint te tintelen of als het nat en warm in uw lies (of arm) wordt.

Als u op de Holding HCK bent opgenomen, dan verwijderen we daar het hulsje in de lies.

Om rugklachten te voorkomen, mag de hoofdsteun van uw bed in schuine stand gezet worden. Ook kunt u, onder begeleiding van de verpleegkundige, op uw zij gaan liggen. U moet dan het been met het verband gestrekt houden.

Na het onderzoek kunt u gewoon eten en drinken. Het is belangrijk dat u goed drinkt, om de contrastvloeistof uit uw lichaam te verwijderen.


Uitslag

Uit de uitslag volgt de definitieve behandeling die u gaat volgen. Soms blijkt dat dotteren nodig is. Dit voeren we dan meteen uit. lees meer

Uitslag

Het is handig als uw partner of een familielid u vergezelt. Deze kan dan bij de uitslag van het onderzoek zijn.

Uit de hartkatheterisatie blijkt of er een vernauwing(en) of afsluiting(en) van de kransslagaders aanwezig zijn, of de hartkleppen goed werken en hoe de pompfunctie van uw hart is. De keuze voor een bepaalde behandeling is afhankelijk van het aantal en de ernst van de vernauwingen en van eventuele andere bevindingen. Een behandeling kan bestaan uit het voorschrijven van medicijnen. Direct na het onderzoek besluit de arts om aansluitend te dotteren of de bevindingen eerst multidisciplinair te gaan bespreken. Worden de bevindingen besproken dan krijgt u de volledige uitslag 2 à 3 weken later van uw behandelende cardioloog op de polikliniek.

Dotteren

Soms blijkt uit het onderzoek dat het om een hartafwijking gaat die eenvoudig direct gedotterd kan worden. De resultaatbespreking vindt dan direct plaats op de katheterisatiekamer en de dotterbehandeling wordt gelijk uitgevoerd. U bent dan in één keer klaar.


Adviezen na een hart­katheterisatie of dotter­behandeling

Na de behandeling moet u thuis 2 dagen rustig aan doen. De instructies hiervoor krijgt u van de verpleegkundige en kunt u hier teruglezen. lees meer

Meer informatie


Behandeling Dotteren/PCI

Als u vernauwingen in de vaten heeft kunnen we dat behandelen met dotteren, ook PCI (Percutane Coronaire Interventie) genoemd. We rekken de vaten op met een soort ballonnetje. Meestal plaatsen we meteen een stent die er voor zorgt het bloedvat niet terugveert na de behandeling.

lees meer

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: C
Verdieping: 0
Route: 725

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Cardiologie
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 616

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw C, Verdieping 0 en volg route 725 (Cardiologie)

Afdeling Cardiologie

De afdeling Cardiologie houdt zich bezig met hart- en vaatziekten bij volwassenen. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet