Tijdens het onderzoek

Op het Endoscopie Centrum komt u op een bed te liggen. Nadat u uw bovenkleren uit heeft gedaan gaat u op uw rug of op uw buik liggen met uw handen boven uw hoofd. Dit hangt af van waar de afwijking in uw long zit. Afhankelijk van uw situatie bepalen lichamelijk onderzoek, röntgenfoto’s (CT-scan) of geluidsgolven (echografie) de plaats van de punctie. Na het ontsmetten van de huid verdooft de arts plaatselijk uw huid en spierlaag. Met behulp van echografie kan de arts de naald zien en bekijken of de afwijking bereikt wordt. Na afname van een klein stukje weefsel of cellen verwijdert de arts de naald. Soms neemt de arts een paar keer een stukje weefsel of cellen weg afhankelijk van de onderzoeken die moeten gebeuren. We plakken het wondje met een pleister af en kijken of er geen lucht aan de buitenkant van uw long zit.

Het onderzoek duurt gemiddeld 15 (Endoscopie Centrum) tot 30 minuten.


Wat is een longpunctie?

Een longpunctie is een onderzoek waarbij de arts door de huid heen met een naald een stukje weefsel uit uw long haalt voor onderzoek.

Contact

Endoscopie Centrum

maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur
(024) 361 41 89

Het onderzoek

Voor het onderzoek

Beantwoordt u één of meerdere vragen met ja en dit is niet besproken, neem dan contact met ons op.

lees meer

Voor het onderzoek

Uw medische conditie

U heeft digitale voorlichting gehad en/of u bent op de pré-sedatie poli van het Endoscopie Centrum geweest. Daar zijn onderstaande vragen aan bod gekomen. Beantwoordt u één of meerdere van onderstaande vragen met ja en dit is niet besproken, neem dan contact met ons op.

  • Heeft u een afwijking aan uw hart of bloedvaten en moet u bij behandelingen vooraf antibiotica gebruiken?
  • Behandelt de trombosedienst u of gebruikt u een van de volgende bloedverdunnende medicijnen: Acenocoumarol (Sintrom® of Sintrommitis®), Clopidogrel (Plavix®), Fenprocoumon (Marcoumar®), Dipyridamol (Persantin®), Rivaroxaban (Xarelto®), Dabigatran (Pradaxa®) of Apixaban (Eliquis®)?
  • Heeft u een stoornis van de bloedstolling?
  • Heeft u het slaapapneusyndroom en gebruikt u daarvoor een CPAP-apparaat voor de nacht?

Heeft u de dagen voor het onderzoek koorts of griep, of heeft u in de afgelopen 6 weken voor het onderzoek een longontsteking gehad of bent u hier nog van aan het herstellen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan het Endoscopie Centrum? Het kan zijn dat we uw onderzoek moeten verplaatsten totdat u volledig hersteld bent.

Voorbereiding

Het onderzoek vindt plaats op het Endoscopie Centrum. U mag op de dag van het onderzoek gewoon eten en drinken. Wel adviseren we om vlak voor het onderzoek niet uitgebreid te eten.


Tijdens het onderzoek

Afhankelijk van uw situatie bepalen lichamelijk onderzoek, röntgenfoto’s (CT-scan) of geluidsgolven (echografie) de plaats van de punctie. Na het ontsmetten van de huid verdooft de arts plaatselijk uw huid, spierlaag en eventueel longvlies. lees meer

Na het onderzoek

Na afloop gaat u, als dat nodig is, nog even naar de nazorg. We controleren uw bloeddruk, hartslag, zuurstofgehalte en hoe u zich voelt. lees meer

Na het onderzoek

Na afloop gaat u, als dat nodig is, nog even naar de nazorg. We controleren uw bloeddruk, hartslag, zuurstofgehalte en hoe u zich voelt. Het kan nodig zijn om een extra longfoto te maken na afloop van het onderzoek. Als er geen complicatie optreedt, mag u naar huis.

Uitslag

De uitslag van het weefselonderzoek krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Het kan een paar dagen duren voordat de uitslag bekend is. 

Mogelijke complicaties

De longpunctie is over het algemeen een veilig onderzoek, maar er kunnen complicaties optreden. Na het afnemen van het weefsel kan er lucht lekken. Hierdoor ontstaat een klaplong. Dit komt zelden voor en is afhankelijk van de plaats van de afwijking in de long en de toestand van de long zelf. Als de klaplong klein is, wachten we af hoe het gaat. Is deze groot, dan stelt de arts voor een dunne slang in uw borstholte te brengen. Zo verdwijnt de lucht sneller en kan uw long weer ontplooien.

Meer informatie


Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 763, zone D1

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 763, zone D1

Endoscopie Centrum (EC)

Het Endoscopie Centrum is onderdeel van de afdeling Maag,- Darm- en Leverziekten (MDL).

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet