Over nierbiopsie

Bij een nierbiopsie haalt de arts voor verder onderzoek een stukje weefsel uit uw nier. Dit nierbiopt kan een belangrijke bijdrage leveren aan de juiste diagnose. lees meer

Over nierbiopsie

De juiste diagnose van een nierziekte kan vaak alleen gesteld worden door een nierbiopsie. Bij een nierbiopsie haalt de arts door middel van een lange, speciale naald, een stukje weefsel uit uw nier. Dit stukje weefsel is wormvormig en heeft de grootte van een halve lucifer. De patholoog onderzoekt vervolgens het weefsel op verschillende manieren.

Contact (024) 361 47 61

Heeft u vragen die niet kunnen wachten tot uw volgende afspraak? U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. lees meer

Contact (024) 361 47 61

Heeft u vragen die niet kunnen wachten tot uw volgende afspraak? U kunt op de verschillende manieren contact met ons opnemen. 

Dringende medische problemen

 • Op werkdagen tussen 8.30-12.00 en tussen 13.00-16.30 uur kunt u contact opnemen met het secretariaat Nierziekten: T (024) 361 47 61. De secretaresse verbindt u door met uw arts, zijn/haar supervisor, of de dienstdoende nefroloog. 
 • Buiten deze uren kunt contact opnemen met de dienstdoende nefroloog via het centrale nummer: (024)361 11 11.

Niet dringende medische vragen

 • Als u gebruik maakt van mijnRadboud kunt u niet-dringende vragen ook via mijnRadboud stellen.
 • Op werkdagen tussen 8.30-12.00 uur en tussen 13.00 en 16.30 uur kunt u contact opnemen met het secretariaat Nierziekten: T (024) 361 47 61. De secretaresse maakt een telefonische afspraak of geeft uw vraag door aan uw arts, verpleegkundige of aan de supervisor daarvan (uw hoofdbehandelaar). Een van hen belt u binnen 3 werkdagen terug. 

Afspraken verzetten

Voor het verzetten van afspraken neem contact op met het secretariaat nierziekten. T (024) 361 47 61.

 

Email: secretariaat.nier@radboudumc.nl


Voor het onderzoek

Voordat u de nierbiopsie ondergaat vinden er een aantal onderzoeken plaats. Het is raadzaam om gemakkelijk zittende kleding of nachtkleding te dragen. Dit in verband met de bedrust die u na de biopsie moet houden. lees meer

Voor het onderzoek

De voorbereiding

 • Overleg met uw behandelend arts welke medicijnen u kunt blijven gebruiken en met welke medicijnen u tijdelijk moet stoppen (bijvoorbeeld bloedverdunners).
 • Voor het onderzoek verrichten we een stollingsonderzoek om te kijken of uw bloed snel genoeg stolt. Dit doen we om de kans op een bloeding te beperken.
 • Voor het onderzoek maken we op de afdeling radiologie  een echo van uw nieren.
 • Vermeld een eventuele allergie.
 • U mag zowel voor als na het onderzoek gewoon eten en drinken.

De opnamedag

U wordt opgenomen op afdeling Nierziekten. De verpleegkundige ontvangt u en maakt u wegwijs op de afdeling. Ook noteert hij of zij uw gegevens en beantwoordt eventuele vragen of onduidelijkheden. Voor het onderzoek meet de verpleegkundige uw bloeddruk, pols en temperatuur. Het kan zijn dat we ter controle nog wat bloed afnemen. Daarnaast maakt de afdelingsarts kennis met u en verricht eventueel een kort lichamelijk onderzoek. Het is raadzaam om gemakkelijk zittende kleding of nachtkleding te dragen. Dit in verband met de bedrust die u na de biopsie moet houden.
 

Het onderzoek

De arts verdooft uw huid. Als de verdoving is ingewerkt maakt de arts een klein (2-3 mm) sneetje in uw huid voor de biopsienaald. Met deze naald haalt de arts 2 tot 3 stukjes weefsel uit uw nier voor laboratoriumonderzoek. lees meer

Het onderzoek

Een nierbiopsie voeren we meestal uit op de behandelkamer van de verpleegafdeling Nierziekten. Tijdens het onderzoek zijn een arts, een arts-assistent en mogelijk een co-assistent aanwezig. Allereerst leggen we u in de juiste houding op bed. Bij een biopsie van een eigen nier ligt u op uw buik, bij een biopsie van een transplantaatnier ligt u op uw rug. Gedurende het onderzoek is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen.

Met behulp van een echo-apparaat bepaalt de arts de juiste biopsieplaats. Het gebied rondom deze plaats maken we goed schoon met desinfecterende vloeistof. Vervolgens creëert de arts met behulp van steriele doeken een steriel gebied rondom de biopsieplaats, zodat zo schoon mogelijk gewerkt kan worden. Vervolgens verdooft de arts uw huid door met een naald wat verdovingsmiddel rondom de biopsieplaats in te spuiten. Als de verdoving is ingewerkt maakt de arts een klein (2-3 mm) sneetje in uw huid voor de biopsienaald. Met deze naald haalt de arts 2-3  stukjes weefsel uit uw nier voor laboratoriumonderzoek. Dit kan soms pijnlijk zijn. Na de biopsie voert degene die de arts assisteert druk uit op de punctieplaats. Dit om een nabloeding te voorkomen. Om te controleren of er genoeg weefsel is weggehaald voor onderzoek, brengt de arts het stukje weefsel naar het laboratorium. Als dit onvoldoende is, kan de arts besluiten een extra punctie uit te voeren. De totale duur van het onderzoek is 30 tot 45 minuten.
 

Na het onderzoek

De belangrijkste complicatie is een bloeding. Om een bloeding te voorkomen houdt u na de biopsie de eerste 6 uur bedrust. lees meer

Na het onderzoek

De nier is een rijk doorbloed orgaan. Hierdoor bestaat de kans dat er door de biopsie een bloeding optreedt. Dit kan zowel een bloeding rondom de nier zijn, wat pijnklachten kan geven, als bloed in uw urine. Meestal stopt dit vanzelf. Soms is een aanvullende behandeling noodzakelijk.

Om een bloeding te voorkomen houdt u na de biopsie de eerste 6 uur bedrust. U blijft plat op uw rug op bed liggen. Tijdens de eerste 3 uur meet de verpleegkundige elk half uur uw bloeddruk en pols. Ook controleert hij of zij de punctieplaats. Daarna houdt u nogmaals 3 uur bedrust waarbij de hoofdsteun van uw bed een stukje omhoog mag. Tijdens de bedrust ligt er gedurende de eerste 3 uur een zandzakje op de punctieplaats. Dit is bedoeld om een eventuele nabloeding te voorkomen.

Als er geen bloeding optreedt kunt u na 6 uur bedrust weer mobiliseren. Na een biopsie van een transplantaatnier kunt na de bedrust weer naar huis. Na een biopsie van uw eigen nier blijft u opgenomen tot de volgende ochtend. Er is namelijk een kleine kans op een latere bloeding.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is binnen enkele dagen bekend en bespreekt de arts zo spoedig mogelijk met u. Als u nog opgenomen bent vindt dit gesprek plaats op de afdeling, anders zien we u voor dit gesprek terug op de polikliniek.
 
 • Medewerkers
 • Intranet