Over octreotide

Acromegalie behandelen we op verschillende manieren. Uw behandelend arts bespreekt dit met u. U kunt bijvoorbeeld het medicijn Octreotide krijgen. Dit remt de productie van groeihormonen.

Voorbereiding

Voor een Octreotide test moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u op de avond voor het onderzoek vanaf 22 uur niet meer mag eten, drinken en roken. U mag wel water drinken. U mag uw medicijnen met water innemen behalve wanneer uw arts hierover een andere afspraak met u heeft gemaakt.

Het onderzoek

Draag op de dag van de test kleding die lekker zit. Tijdens het onderzoek nemen we uw bloed af en geven we u Octreotide. We kijken op verschillende tijdstippen hoeveel groeihormoon er in uw bloed zit. lees meer over de test

Het onderzoek

Dag van de test

Draag op de dag van de test kleding die lekker zit. U meldt zich op de afgesproken dag en tijd (meestal is dit 08.30 uur) bij de balie van de Dagbehandeling van de Polikliniek Inwendige Specialismen.

Octreotidetest

Tijdens de test ligt u op een bed. De verpleegkundige brengt een infuusnaald in een ader van uw arm. Dit infuus zorgt ervoro dat de ader open blijft. We sluiten een apart kraantje aan de infuusslang aan. U voelt hier niets van. Dit kraantje gebruiken we om uw bloed af te nemen en om u Octreotide te geven. De Octreotide spuit de verpleegkundige met een injectie onder uw huid (subcutaan). We nemen op verschillende tijdstippen bloed bij u af. Elke keer kijken we hoeveel groeihormoon er in uw bloed zit.

Duur van de test

Het onderzoek duurt 6,5 uur.

 

Na de test

Tijdens een controlebezoek bespreekt uw arts de uitslagen van de Octreotide test met u. U maakt hiervoor zelf een afspraak. Het duurt 3 weken voordat de arts de uitslag van de test heeft. lees meer

Na de test

Na afloop van de test kunt u weer etn en drinken en eventueel uw medicijnen innemen. U krijgt een kleine lunch aangeboden en kunt zelf met de auto of met het openbaar vervoer naar huis.

Uitslag

Tijdens een controlebezoek bespreekt uw behandelend arts de uitslagen van de Octreotidetest met u. U maakt hiervoor zelf een afspraak. Het duurt 3 weken voordat uw arts de uitslag van de test heeft. Houdt hiermee rekening als u de afspraak maakt.
  • Medewerkers
  • Intranet