Patiëntenzorg Onderzoeken PET-CT met fluor-18-NaF (kaakkopjes)

Over het onderzoek

We maken de PET-CT om asymmetrie in de groeischijven van uw kaakkopjes (scheefgroei van uw kaak) te onderzoeken. lees meer

Over het onderzoek

We maken de PET-CT om asymmetrie in de groeischijven van uw kaakkopjes (scheefgroei van uw kaak) te onderzoeken.

Een PET-CT is een gecombineerd onderzoek. PET staat voor Positron Emissie Tomografie. Voor de PET-scan wordt een radioactieve stof gebruikt die intraveneus (via het bloedvat) wordt toegediend. CT staat voor Computer Tomografie. De CT-scan kan gedetailleerd de vorm van organen, weefsels en structuren in beeld brengen. Voor de CT-scan wordt röntgenstraling gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de CT meestal ook contrastvloeistof gebruikt om beter onderscheid te maken tussen verschillende organen, klieren en bloedvaten.

Voorbereiding

Voorafgaand aan het onderzoek is het belangrijk rekening te houden met een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde medicijnen, zwangerschap en borstvoeding.

lees meer

Voorbereiding

Zwangerschap en borstvoeding

  • Als u zwanger bent, vragen we u contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We willen uw ongeboren kind liever niet blootstellen aan straling.
  • Als u borstvoeding geeft, moet u tot 24 uur na het onderzoek de melk afkolven en weggooien.

Eten, drinken en medicijnen

U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.

Medicijngebruik

Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze innemen op de gebruikelijke manier.

Claustrofobie (angst in kleine ruimten)

Als u (veel) last heeft van claustrofobie, kunt u dit bij aanvang van het onderzoek melden aan de MBB’er (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige). Zo nodig kan de nucleair geneeskundige (arts met het specialisme nucleaire geneeskunde) u een rustgevend medicijn geven. U moet in dat geval rekening houden met een vermindering van uw reactievermogen voor de eerste 24 uur. U mag daarom, onder andere, de eerste 24 uur geen autorijden en zult dus vervoer terug moeten regelen.

Kleding en sieraden

Vaak is het noodzakelijk om kleding en/of sieraden/piercings uit te doen/af te doen, voordat de werkelijke scan begint. Sieraden kunt u beter thuis laten.

Mogelijke annulering van het onderzoek

  • Voor de uitvoering van dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een radioactieve stof. Deze radioactieve stof wordt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde zelf via een arbeidsintensieve productie gemaakt. Het eindproduct moet aan strenge eisen voldoen voordat het mag worden gebruikt. Helaas kan het voorkomen dat een eindproduct wordt afgekeurd. Het onderzoek moet dan worden afgezegd. Omdat dit op het laatste moment pas bekend is, kan het zijn dat u al onderweg bent of zelfs al in het ziekenhuis aanwezig bent. We vragen hiervoor uw begrip.
  • De radioactieve stof is maar kort werkzaam. Mocht er onverwacht oponthoud zijn of u komt zelf te laat voor uw afspraak, kan dat betekenen dat het onderzoek moet worden afgezegd. We vragen hiervoor uw begrip.

In deze gevallen maken we een nieuwe afspraak met u.

Begeleiding

De radioactieve stof die we aan patiënten toedienen, zendt straling uit. We verzoeken u daarom geen kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde (ook niet als ze alleen in de wachtkamer verblijven). Op deze manier ontvangen zij geen onnodige straling. In verband met de radioactieve stof is het tijdens dit onderzoek niet toegestaan begeleiding mee te nemen naar de onderzoekskamer.

Handicap

Als u een handicap heeft, verzoeken we u vooraf contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We kijken dan samen met u hoe het onderzoek door kan gaan en of we meer tijd moet reserveren.


Het onderzoek

De radioactieve stof die we gebruiken, is fluor-18-NaF (natriumfluoride). Door de toediening kunnen we gebieden in uw kaak waar verhoogde activiteit is in beeld brengen.

lees meer

Het onderzoek

De radioactieve stof die we gebruiken, is fluor-18-NaF (natriumfluoride). Door de toediening kunnen we gebieden in uw kaak waar verhoogde activiteit is in beeld brengen. Vanwege de minimale hoeveelheid die we gebruiken, levert dit geen direct gevaar op voor uw gezondheid.
 
We vragen u vanaf 2 uur voor het onderzoek een liter water te drinken.

In de onderzoekskamer komt u op bed te liggen en krijgt u een infuus. Via dit infuus dienen we u de radioactieve stof toe. Na de toediening mag u ongeveer een uur in de wachtkamer plaatsnemen.

Na de wachttijd vragen we u opnieuw naar het toilet te gaan, waarna we de PET-CT maken. Liggend op het scanbed schuift u door de opening van de camera. Het is daarbij zeer belangrijk dat u stil ligt. We maken bij de scan foto’s van uw hoofd. Dit duurt ongeveer 15 minuten.
 
De totale duur van het onderzoek is ongeveer 1,5 uur.

Bijwerkingen

  • Als u een rustgevend medicijn heeft ingenomen wegens claustrofobie, kan dit uw reactievermogen beïnvloeden. U mag daarom, onder andere, 24 uur na de inname niet autorijden (en zult dan dus vervoer terug moeten regelen).
  • Er zijn verder geen bijwerkingen bekend omtrent de radioactieve stof.

Na het onderzoek

We vragen u tot 4 uur na het onderzoek afstand te houden tot kinderen en zwangere vrouwen.

lees meer

Na het onderzoek

We vragen u tot 4 uur na het onderzoek afstand te houden tot kinderen en zwangere vrouwen. Als u de rest van de dag extra drinkt, bent u de radioactieve vloeistof sneller kwijt.

Resultaten

De nucleair geneeskundige beoordeelt de opnamen op een later tijdstip en maakt een verslag van het onderzoek. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u.


Mogelijke annulering van het onderzoek

De radioactieve stof moet aan strenge eisen voldoen. Soms voldoet de stof niet aan deze eisen en kan het onderzoek niet doorgaan.

lees meer

Mogelijke annulering van het onderzoek

De radioactieve stof die we gebruiken, moet aan strenge eisen voldoen. Soms voldoet de stof niet aan deze eisen en kan het onderzoek niet doorgaan. Helaas horen we dit vaak pas op het laatste moment. Dit betekent dat uw afspraak soms wordt geannuleerd terwijl u al onderweg bent of zelfs al in het ziekenhuis bent.

Ook als er op de dag van uw afspraak vertraging is, of als u te laat komt, kan het zijn dat we niet genoeg radioactieve stof hebben voor uw onderzoek. De radioactieve stof verliest namelijk snel zijn werking (halfwaardetijd). Hierdoor kan de stof na een bepaalde tijd niet meer gebruikt worden voor het onderzoek. Dan kunnen we het onderzoek niet goed uitvoeren en moeten we de afspraak annuleren.

We begrijpen dat dit vervelend is. We zullen altijd proberen zo snel mogelijk een nieuwe afspraak met u te maken. Bedankt voor uw begrip.


Afspraak maken of verzetten

De radioactieve stof, die we speciaal voor uw komst maken, is kort houdbaar. Als u uw afspraak niet na kunt komen, informeer de afdeling Nucleaire Geneeskunde dan minimaal 1 werkdag van tevoren. lees meer

Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek of behandeling bij ons aan. U ontvangt van ons een oproep.
Moet uw onderzoek of behandeling binnen 15 weken plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep zo snel mogelijk.
Heeft u met uw arts afgesproken dat het (controle-)onderzoek pas over een paar maanden gaat plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep ongeveer 15 weken voor het onderzoek, niet eerder.

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent, omdat anders het onderzoek niet kan doorgaan. Als u op de afgesproken tijd verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Belt u dan tijdens kantooruren van 8.30-17.00 uur met de afdeling Nucleaire Geneeskunde telefoonnummer (024) 361 45 10. We maken dan, als dat mogelijk is, meteen een nieuwe afspraak.

Verhindering/afspraak verzetten

De radioactieve stof die speciaal voor u gemaakt wordt is kort houdbaar. Als u uw afspraak niet na kunt komen, informeer de afdeling Nucleaire Geneeskunde dan minimaal 1 werkdag van tevoren. We kunnen dan meteen een nieuwe afspraak met u maken.
  • Medewerkers
  • Intranet