Patiëntenzorg Onderzoeken PET-CT met gallium-68-DOTA-TOC

Over het onderzoek

Een PET-CT-scan is een gecombineerd onderzoek. We voeren zowel een PET- als een CT-scan uit. lees meer

Over het onderzoek

Wat houdt een PET-CT-onderzoek in?

Een PET-CT scan is een gecombineerd onderzoek. PET staat voor Positron Emissie Tomografie. Voor de PET-scan wordt een radioactieve stof gebruikt die intraveneus (via het bloedvat) wordt toegediend. CT staat voor Computer Tomografie. De CT-scan kan gedetailleerd de vorm van organen, weefsels en structuren in beeld brengen. Voor de CT-scan wordt röntgenstraling gebruikt.

Doel van het onderzoek

Het belangrijkste doel van een PET-CT met gallium-68-DOTA-TOC is om neuro-endocriene tumoren op te sporen en te lokaliseren. Daarnaast kan het ook gebruikt worden voor het lokaliseren van andere soorten tumoren, vooral als de arts een therapeutische behandeling overweegt. Met dit onderzoek kunnen we somatostatine-expressie te beoordelen. Somatostatine komt veel voor in de hersenen, perifere neuronen, alvleesklier en het maag-darmstelsel. Neuro-endocriene tumoren ontwikkelen zich uit endocriene cellen in klieren (bijniermerg, hypofyse, bijschildklier) of uit de endocriene eilandjes in de schildklier, alvleesklier of het ademhalings- of maag-darmstelsel.

Voorbereiding

Voorafgaand aan het onderzoek is het belangrijk rekening te houden met een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde medicijnen, zwangerschap en borstvoeding. lees meer

Voorbereiding

Zwangerschap en borstvoeding

  • We willen voorkomen dat een ongeboren kind aan radioactieve straling wordt blootgesteld. Bent u (mogelijk) zwanger? Neem dan meteen contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
  • Als u borstvoeding geeft, moet u tot 24 uur na het onderzoek de melk afkolven en weggooien.

Eten, drinken en medicijnen

U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek. We vragen u wel contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde als u langwerkend octreotide gebruikt (Sandostatine, Sandostatine LAR, Octreotide , Siroctid). We kunnen dan het juiste moment van de scan bepalen.

Kleding en sieraden

Het is mogelijk dat u kleding moet uittrekken. Kies voor kleding waar geen storende elementen (zoals metaal) in zitten. Let ook op sieraden (waaronder piercings), u kunt deze beter thuislaten.

Mogelijke annulering van het onderzoek

  • Voor de uitvoering van dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een radioactieve stof. Deze radioactieve stof wordt elders speciaal voor u gemaakt. Het eindproduct moet aan strenge eisen voldoen, voordat het op transport naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde wordt gezet. Helaas kan het voorkomen dat een eindproduct wordt afgekeurd en niet wordt geleverd. Het onderzoek moet dan worden afgezegd. Omdat dit op het laatste moment pas bekend is, kan het zijn dat u al onderweg bent of zelfs al in het ziekenhuis aanwezig bent. Wij vragen uw begrip hiervoor.
  • De radioactieve stof is maar kort werkzaam. Mocht er tijdens transport onverwacht oponthoud zijn of mocht u zelf te laat komen voor uw afspraak, dan kan dat betekenen dat het onderzoek moet worden afgezegd. Wij vragen uw begrip hiervoor.
In bovenstaande gevallen maken we een nieuwe afspraak met u.

Claustrofobie (angst in kleine ruimten)

Als u (veel) last heeft van claustrofobie, kunt u dit bij aanvang van het onderzoek melden aan de MBB’er (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige). Zo nodig kan de nucleair geneeskundige (arts met het specialisme nucleaire geneeskunde) u een rustgevend medicijn geven. U moet in dat geval rekening houden met een vermindering van uw reactievermogen voor de eerste 24 uur. U mag daarom, onder andere, de eerste 24 uur geen autorijden en zult dus vervoer terug moeten regelen.
 

Begeleiding

  • Begeleiding mag helaas niet bij het onderzoek aanwezig zijn.
  • Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde wordt bij bijna elk onderzoek een radioactieve stof aan patiënten toegediend. Een radioactieve stof zendt straling uit en patiënten die al een radioactieve stof toegediend hebben gekregen zitten ook in de wachtkamer. We vragen u daarom om geen kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen. Ook niet wanneer ze alleen in de wachtkamer verblijven. Op deze manier ontvangen zij geen onnodige straling.

Handicap

Wilt u het vooraf melden als u een beperking heeft en verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht vraagt? U kunt dit doen door contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.
 

Het onderzoek

Voordat het onderzoek kan beginnen, krijgt u een halve liter kraanwater te drinken en vragen we u naar het toilet te gaan om uit te plassen. lees meer

Het onderzoek

De radioactieve stof die we gebruiken, is gallium-68-DOTA-TOC. Vanwege de minimale hoeveelheid die we gebruiken, levert dit geen gevaar op voor uw of andermans gezondheid.

Voordat het onderzoek kan beginnen, krijgt u een halve liter kraanwater te drinken en vragen we u naar het toilet te gaan om uit te plassen. In de onderzoekskamer komt u op bed te liggen en krijgt u een infuus. Via dit infuus dienen we u de radioactieve stof toe. Na de toediening blijft u ongeveer een uur op bed. Enige beweging en gebruik van het toilet zijn toegestaan.

Na de wachttijd vragen we u opnieuw naar het toilet te gaan, waarna we de PET-CT maken. Tijdens het onderzoek ligt u op een scanbed. Het is belangrijk dat u goed stil ligt tijdens het onderzoek. U schuift in stappen door de opening van de camera. De camera is aan het hoofd- en voeteneind open en maakt geen hard geluid. We beginnen met een overzichtscan, waarop alles gepland wordt. Daarna maken we een CT-scan, die gevolgd wordt door een PET-scan van hetzelfde gebied. Dit alles bij elkaar duurt ongeveer 30 minuten.

De totale duur van het onderzoek is ongeveer 2 uur.

Bijwerkingen

Als u een rustgevend medicijn heeft ingenomen wegens claustrofobie, kan dit uw reactievermogen beïnvloeden. U mag daarom, onder andere, 24 uur na de inname niet autorijden (en zult dan dus vervoer terug moeten regelen). Er zijn verder geen bijwerkingen bekend omtrent de radioactieve stof.

Na het onderzoek

Als u de rest van de dag wat extra drinkt, bent u de radioactieve stof sneller kwijt. Houd tot 4 uur na het onderzoek afstand van kinderen en zwangere vrouwen. lees meer

Na het onderzoek

  • Als u de rest van de dag wat extra drinkt, bent u de radioactieve stof sneller kwijt.
  • U wordt gevraagd tot 4 uur na het onderzoek afstand te houden tot kinderen en/of zwangere vrouwen.

Resultaten

De nucleair geneeskundig arts beoordeelt de opnamen op een later tijdstip en maakt een verslag van het onderzoek. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u.

Mogelijke annulering van het onderzoek

De radioactieve stof moet aan strenge eisen voldoen. Helaas kan het voorkomen dat een eindproduct wordt afgekeurd. lees meer

Mogelijke annulering van het onderzoek

De radioactieve stof moet aan strenge eisen voldoen. Helaas kan het voorkomen dat een eindproduct wordt afgekeurd. Als dat gebeurt, moeten we de afspraak annuleren en een nieuwe afspraak inplannen. Dit is echter pas op het laatste moment bekend; het is mogelijk dat u al onderweg of zelfs al in het ziekenhuis aanwezig bent.
Ook als er onverwacht oponthoud is tijdens de dag of als u ruim te laat komt voor uw afspraak, kan dit betekenen dat we het onderzoek moeten annuleren. Het is mogelijk dat er dan niet meer genoeg radioactieve stof aanwezig is voor uw onderzoek. In dat geval kunnen we het onderzoek niet goed beoordelen.

Als dit het geval is, vragen we uw begrip hiervoor. We zullen dan een nieuwe afspraak met u inplannen.
 
  • Medewerkers
  • Intranet