Patiëntenzorg Onderzoeken PET-CT-scan met fluor-18-FLT

Over het onderzoek

Een PET-CT-scan is een gecombineerd onderzoek. We voeren zowel een PET- als een CT-scan uit. lees meer

Over het onderzoek

Een PET-CT scan is een gecombineerd onderzoek. PET staat voor Positron Emissie Tomografie. Voor de PET-scan wordt een radioactieve vloeistof gebruikt die intraveneus (via het bloedvat) wordt toegediend.
CT staat voor Computer Tomografie. De CT-scan kan gedetailleerd de vorm van organen, weefsels en structuren in beeld brengen. Voor de CT-scan wordt röntgenstraling gebruikt. Door deze 2 onderzoeken te combineren kunnen sommige aandoeningen goed in beeld worden gebracht.

Doel van het onderzoek

De stof die u ingespoten krijgt, hoopt zich op in delende cellen. De hoeveelheid stof die zich ophoopt geeft een goed beeld van de celdeling. Onder andere tumorcellen, maar ook afweercellen als ze geactiveerd zijn, delen sneller dan normale cellen. Met behulp van deze PET-scan kunnen we onderscheid tussen normale cellen en afwijkende cellen maken. Omdat deze stof radioactief gemerkt is, kunnen we deze opname met behulp van een PET-scan waarnemen en de opnamehoeveelheid bepalen.

Voorbereiding

Voorafgaand aan het onderzoek is het belangrijk rekening te houden met een aantal zaken, zoals claustrofobie, begeleiding, zwangerschap, borstvoeding en een eventuele handicap. lees meer

Voorbereiding

Belangrijke aspecten ter voorbereiding op het onderzoek

Voor dit onderzoek is geen specifieke voorbereiding noodzakelijk.

Medicijngebruik

Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze innemen op de gebruikelijke manier.

Kleding en sieraden

Vaak is het noodzakelijk om kleding en/of sieraden/piercings uit te doen/af te doen, voordat de werkelijke scan begint. Sieraden kunt u beter thuis laten.

Zwangerschap en borstvoeding

 • We willen voorkomen dat een ongeboren kind aan radioactieve straling wordt blootgesteld. Bent u (mogelijk) zwanger? Neem dan meteen contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
 • Als u borstvoeding geeft, moet u tot 24 uur na het onderzoek de melk afkolven en weggooien.

Mogelijke annulering van het onderzoek

 • Voor de uitvoering van dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een radioactieve stof. Deze radioactieve stof wordt elders speciaal voor u gemaakt. Het eindproduct moet aan strenge eisen voldoen, voordat het op transport naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde wordt gezet. Helaas kan het voorkomen dat het eindproduct wordt afgekeurd en niet wordt geleverd. Het onderzoek moet dan worden afgezegd. Omdat dit op het laatste moment pas bekend is, kan het zijn dat u al onderweg bent of zelfs al in het ziekenhuis aanwezig bent. Wij vragen uw begrip hiervoor.
 • De radioactieve stof is maar kort werkzaam. Mocht er tijdens transport onverwacht oponthoud zijn of mocht u zelf te laat komen voor uw afspraak, dan kan dat betekenen dat het onderzoek moet worden afgezegd. Wij vragen uw begrip hiervoor.
In bovenstaande gevallen maken we een nieuwe afspraak met u.

Claustrofobie (angst in kleine ruimten)

Als u (veel) last heeft van claustrofobie, kunt u dit bij aanvang van het onderzoek melden aan de MBB’er (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige). Als het nodig is kan de nucleair geneeskundige (arts met het specialisme nucleaire geneeskunde) u een rustgevend medicijn geven. U moet in dat geval rekening houden met een vermindering van uw reactievermogen voor de eerste 24 uur. U mag daarom, onder andere, de eerste 24 uur geen auto besturen en zult dus vervoer terug moeten regelen.

Begeleiding

 • Begeleiding mag helaas niet bij het onderzoek aanwezig zijn.
 • Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde wordt bij bijna elk onderzoek een radioactieve stof aan patiënten toegediend. Een radioactieve stof zendt straling uit en patiënten die al een radioactieve stof toegediend hebben gekregen zitten ook in de wachtkamer. We vragen u daarom om geen kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen. Ook niet wanneer ze alleen in de wachtkamer verblijven. Op deze manier ontvangen zij geen onnodige straling.

Handicap

Wilt u het vooraf melden als u een beperking heeft en verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht vraagt? U kunt dit doen door contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Het onderzoek

We vragen u bij aankomst om een grote beker water te drinken en daarna naar het toilet te gaan om goed uit te plassen. In verband met de radioactieve stof is het niet toegestaan begeleiding mee te nemen tijdens dit onderzoek. lees meer

Het onderzoek

Radioactieve stof

 • De radioactieve stof is fluor-18-FLT, ofwel radioactief gelabeld thymidine (fluorolevothymidine). Thymidine is een bouwstof voor het lichaam die cellen nodig hebben om te kunnen delen. Cellen die zich actief aan het vermenigvuldigen zijn, gebruiken bij de celdeling veel meer thymidine.
 • Omdat de radioactieve vloeistof in een minimale hoeveelheid wordt gebruikt tijdens dit onderzoek, levert dit geen direct gevaar op voor uw gezondheid.

Wetenschappelijk onderzoek

Krijgt u dit onderzoek in het kader van deelname aan wetenschappelijk onderzoek? Dan kan het zijn dat het verloop van het onderzoek enigszins anders is. Bijvoorbeeld een ander aandachtsgebied of tijdsduur van de scan. De onderzoeker bespreekt eventuele wijzigingen vooraf met u (of heeft dit al gedaan).

Verloop onderzoek

We vragen u bij aankomst om een grote beker water te drinken en daarna naar het toilet te gaan om goed uit te plassen. In verband met de radioactieve stof is het niet toegestaan begeleiding mee te nemen tijdens dit onderzoek. Voor kinderen die dit onderzoek ondergaan, kan in overleg een uitzondering worden gemaakt. U gaat met de MBB’er naar een onderzoekskamer. Hier gaat u op bed liggen.

Via een infuus, dat we bij u inbrengen, dienen we een kleine hoeveelheid plasmiddel en de radioactieve stof toe. Na de toediening is het belangrijk dat u ongeveer 45 minuten zo stil mogelijk blijft liggen. Als u tussendoor naar het toilet moet kan dit gewoon. Na de wachttijd vragen we u om eerst naar het toilet te gaan en daarna maken we de PET/CT-scan. Tijdens het onderzoek ligt u op een scanbed. Het is belangrijk dat u goed stil ligt tijdens het onderzoek. U schuift in stappen door de opening van de camera. De camera is aan het hoofd- en voeteneind open en maakt geen hard geluid.

We beginnen met een overzichtscan, waarop alles gepland wordt. Daarna maken we een CT-scan, die gevolgd wordt door een PET-scan van hetzelfde gebied. Dit alles duurt bij elkaar ongeveer 30 minuten.

Duur van het onderzoek

De totale duur van het onderzoek is ongeveer 2 uur.

Na het onderzoek

We raden u aan om na het afronden van het onderzoek de rest van de dag extra goed te drinken. Houd 4 uur lang afstand van kinderen en/of zwangere vrouwen. lees meer

Na het onderzoek

Bijwerkingen

 • In verband met de toediening van een plasmiddel kan het zijn dat u de rest van de dag vaker naar het toilet moet dan u bent gewend.
 • Als u een rustgevend medicijn heeft ingenomen wegens claustrofobie, kan dit uw reactievermogen beïnvloeden. U mag daarom, onder andere, 24 uur na de inname niet autorijden.
 • Er zijn geen bijwerkingen bekend bij deze radioactieve stof.
 • Er is geen sprake van allergische reacties.

Na het onderzoek

 • We raden u aan om na het afronden van het onderzoek de rest van de dag extra goed te drinken. Op deze manier raakt u de radioactieve stof sneller kwijt uit uw lichaam.
 • We vragen u om tot 4 uur na het onderzoek afstand te houden van kinderen en/of zwangere vrouwen.

Resultaten

De nucleair geneeskundige arts beoordeelt de opnamen op een later tijdstip en maakt een verslag van het onderzoek. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u.

Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een schriftelijke oproep.

lees meer

Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek bij ons aan. U ontvangt van ons een brief met details over de afspraak.

 • Moet uw onderzoek binnen 15 weken plaatsvinden, dan ontvangt u deze informatie zo snel mogelijk.
 • Heeft u met uw arts afgesproken dat het (controle-)onderzoek pas over een paar maanden gaat plaatsvinden, dan ontvangt u de informatie ongeveer 15 weken voor het onderzoek, niet eerder.

Belangrijk: op tijd komen voor uw onderzoek

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent voor uw onderzoek. Als u te laat komt, kan het onderzoek niet doorgaan. Dit komt omdat de radioactieve stof die we gebruiken snel zijn werking verliest. Dit heet de halfwaardetijd van de radioactieve stof.

Als u op de afgesproken tijd niet kunt komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We proberen dan meteen een nieuwe afspraak met u te maken.

Afspraak verzetten

De radioactieve stof die we gebruiken, wordt speciaal voor u gemaakt. Deze stof is kostbaar en kan maar kort bewaard worden. Als u uw afspraak niet kunt nakomen, informeer de afdeling Nucleaire Geneeskunde dan zo snel mogelijk, het liefst minimaal 3 werkdagen van tevoren. Dan kunnen we samen een nieuwe afspraak maken.


Mogelijke annulering van het onderzoek

De radioactieve stof moet aan strenge eisen voldoen. Soms voldoet de stof niet aan deze eisen en kan het onderzoek niet doorgaan.

lees meer

Mogelijke annulering van het onderzoek

De radioactieve stof die we gebruiken, moet aan strenge eisen voldoen. Soms voldoet de stof niet aan deze eisen en kan het onderzoek niet doorgaan. Helaas horen we dit vaak pas op het laatste moment. Dit betekent dat uw afspraak soms wordt geannuleerd terwijl u al onderweg bent of zelfs al in het ziekenhuis bent.

Ook als er op de dag van uw afspraak vertraging is, of als u te laat komt, kan het zijn dat we niet genoeg radioactieve stof hebben voor uw onderzoek. De radioactieve stof verliest namelijk snel zijn werking (halfwaardetijd). Hierdoor kan de stof na een bepaalde tijd niet meer gebruikt worden voor het onderzoek. Dan kunnen we het onderzoek niet goed uitvoeren en moeten we de afspraak annuleren.

We begrijpen dat dit vervelend is. We zullen altijd proberen zo snel mogelijk een nieuwe afspraak met u te maken. Bedankt voor uw begrip.

 • Medewerkers
 • Intranet