Patiëntenzorg Onderzoeken Punctie van het gewricht bij infectie

Wanneer doen we een gewrichtspunctie?

Een gewrichtspunctie is nodig als we denken dat u een infectie heeft in uw gewricht of in uw gewrichtsprothese. lees meer

Wanneer doen we een gewrichtspunctie?

Een gewrichtspunctie is nodig als we denken dat u een infectie heeft in uw gewricht of in uw gewrichtsprothese.

Een prothese-infectie is een zeldzame complicatie bij een gewrichtsprothese. Dit kan kort na het plaatsen van een prothese ontstaan, maar ook op de langere termijn. Een prothese-infectie is ingrijpend en hiervoor kan een lange behandeling nodig zijn. Ook zonder een prothese is het mogelijk dat er een infectie ontstaat in uw gewricht.

Door middel van een gewrichtspunctie verzamelen we materiaal om te onderzoeken of er bacteriën aanwezig zijn bij uw gewricht/uw gewrichtsprothese. Als dit zo is, dan bespreekt uw arts met u de behandeling van de (prothese-)infectie.
 

Over het onderzoek


Gebruik van bloedverdunners

Als u bloedverdunners gebruikt, is het belangrijk om dit aan te geven bij de intake bij uw behandelend arts. Soms moet hier tijdelijk iets in aangepast worden in de periode rondom de gewrichtspunctie.

Hoe verloopt het onderzoek?

Als er vocht aanwezig is, dan proberen we dit vocht op te zuigen. Lukt dit niet, dan neemt de radioloog kleine biopten af om te laten onderzoeken. lees meer

Hoe verloopt het onderzoek?

De gewrichtspunctie vindt plaats op de afdeling Radiologie. De radioloog neemt een aantal vragen en de laatste informatie met u door.

Met behulp van een echo bekijkt de radioloog of er vocht aanwezig is in uw gewricht. Als er vocht aanwezig is, dan proberen we dit vocht op te zuigen. Hiervoor ontsmetten we uw huid en komt er een steriel doek over u heen. Daarna krijgt u een plaatselijke verdoving en plaatsen we een steunnaald. Via de steunnaald proberen we vocht af te nemen. Dit vocht wordt onderzocht op ontstekingscellen en bacteriën.

Het kan voorkomen dat er maar weinig bacteriën aanwezig zijn, waardoor de bacterie niet gevonden wordt in het kleine beetje vocht dat is afgenomen. Als er wel ontstekingscellen gevonden worden, is dat een teken dat er een infectie aanwezig is, maar is het onduidelijk om welke bacterie het gaat. Dit onderzoeken we dan in een later stadium, bijvoorbeeld bij een operatie.

Als het niet lukt om vocht af te nemen, dan neemt de radioloog via dezelfde steunnaald kleine biopten af. Deze hapjes weefsel worden onderzocht op de aanwezigheid van bacteriën. Met biopten kan er niet gekeken worden of er ontstekingscellen aanwezig zijn, maar er is een grotere kans om een aanwezig bacterie te vinden omdat er meer materiaal wordt afgenomen.


Uitslag

Het duurt ongeveer 2 weken voordat de uitslag van de punctie of de biopten binnen is. Dit komt omdat de bacteriën tijd nodig hebben om te groeien in het laboratorium. Sommige bacteriën groeien snel, sommige bacteriën groeien langzaam. Uw behandelend arts neemt contact met u op als de uitslag binnen is en bespreekt het vervolg met u.

Vervoer

We raden aan om op de dag van de gewrichtspunctie niet zelf te rijden. Er zijn in principe geen beperkingen na de punctie, maar verzekeraars kunnen bezwaar maken tegen autorijden na een punctie.
  • Medewerkers
  • Intranet