Patiëntenzorg Onderzoeken Röntgenonderzoek en behandeling van slagaders

Over het onderzoek

Behandeling van slagaders kan bestaan uit het opheffen van een vernauwing/afsluiting in een slagader of het stoppen van een bloeding. We kunnen daarbij gebruik maken van een PTA (dotteren), stent plaatsing of embolisatie.

Contact Radboudumc

Afdeling Radiologie

(024) 361 45 29
contactformulier

Voorbereiding

Het is erg belangrijk dat uw behandelend arts vertelt welke medicijnen die u gebruikt. Dit geldt voornamelijk voor bloedverdunnende medicatie en tabletten voor de behandeling van suikerziekte (metformine). U moet minimaal 6 uur voor het onderzoek stoppen met eten. lees meer

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is veel voorbereiding nodig:

Medicatie

Het is erg belangrijk dat uw behandelend arts op de hoogte is van de medicijnen die u gebruikt. Dit geldt voornamelijk voor bloedverdunnende medicatie (zoals bijvoorbeeld aspirine, sintrom, marcoumar) en tabletten voor de behandeling van suikerziekte (metformine). Bespreek dit met uw arts, zodat het duidelijk is of u de medicijnen kunt blijven gebruiken voor het onderzoek. Als blijkt dat u moet stoppen met bepaalde medicatie, spreek dan duidelijk af wanneer u deze weer mag innemen.

Contrastvloeistof

We beelden de slagaders af met behulp van contrastvloeistof. Het is mogelijk dat u eerder een allergische reactie op een contrastvloeistof heeft gehad. We adviseren u een dergelijke allergie bij ons te melden. Met de juiste voorbereiding kunnen we een allergische reactie voorkomen.
Bij het onderzoek wordt contrastvloeistof in de bloedvaten ingespoten. Het contrastmiddel wordt later door de nieren weer uitgescheiden. Een zeldzame bijwerking van dit contrastmiddel is het optreden van nierschade. Het risico op het ontstaan van nierschade is vooral aanwezig bij patiënten met reeds verminderde nierfunctie en bij mensen die weinig drinken. Door goed te drinken voor en na het onderzoek met dit contrastmiddel kan deze nierschade voorkomen worden.
Het advies is om goed te drinken, bij voorkeur 2 liter per dag, en voldoende zout te gebruiken (eventueel door het drinken van een extra kop bouillon).
Dit op de dag voorafgaand aan de dag van het onderzoek en in de 24 uur na het onderzoek.
Indien u een vochtbeperking heeft dan moet u contact op te nemen met uw behandelend arts.
Indien er vlak vóór het onderzoek met dit contrastmiddel verandering in uw gezondheidstoestand ontstaat waarbij u veel vocht verliest door bijvoorbeeld ernstige diarree, braken, of hoge koorts moet u contact opnemen met uw behandelend arts of de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde.
 

Zwangerschap

Als u zwanger bent (of de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent), moet u dit doorgeven aan uw arts. Tijdens het onderzoek maken we gebruik van röntgenstraling en contrastmiddel. Dit kan schadelijk zijn voor uw ongeboren kind. In overleg besluiten we of een onderzoek/behandeling kan wachten tot na de zwangerschap.

Nuchter

Voorafgaand aan het onderzoek moet u minimaal zes uur nuchter zijn. Als een maaltijd gebakken of vet voedsel/vlees bevat, moet u een periode van acht uur aanhouden. Nuchter betekent: niet eten, drinken en roken. Tot twee uur voor het onderzoek mag u nog wel heldere vloeistof drinken (bijvoorbeeld koffie/thee (zonder melk), sap zonder pulp, water of aanmaaklimonade).

Vervoer

Het is belangrijk dat u vervoer regelt voor de terugreis. Het is niet toegestaan om zelf naar huis te rijden.

Pijnstilling

Wij adviseren u om vooraf pijnstillers in te nemen. U neemt deze in 1 uur voordat het onderzoek of de behandeling begint. Neemt u dan 2 tabletten paracetamol 500 mg.
Pijnstillers waar Acetylsalicylzuur in zit (zoals in Aspirine) zijn niet toegestaan, evenals ibuprofen, diclofenac of naproxen, omdat deze pijnstillers invloed hebben op de stolling.
 

Het onderzoek

Over het algemeen is er bij een onderzoek van de slagaders bij de Interventieradiologie sprake van een dag-/nachtopname. lees meer

Het onderzoek


Over het algemeen is er bij een onderzoek van de arteriën (slagaders) bij de Interventieradiologie sprake van een dag-/nachtopname. Bij het onderzoek van de slagaders wordt met behulp van röntgenstraling en contrastvloeistof gekeken of er afwijkingen in uw bloedvaten aanwezig zijn.
Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op de onderzoekstafel. We desinfecteren uw liezen, waar we een slagader aanprikken, en verdoven het liesgebied (slechts in specifieke omstandigheden krijgt u algehele narcose).
 
Na het aanprikken van de slagader in de lies, plaatsen we een toegangsbuisje (sheath). Deze sheath vormt de toegang tot de bloedvaten en via dit buisje voeren we verschillende katheters op. Met behulp van röntgenstraling en contrastmiddel beelden we de slagaders af. Het contrastmiddel geeft een warm en som prikkelend gevoel in het onderzochte gebied. Dit gevoel trekt snel weg. Als het onderzoek klaar is verwijderen we de sheath en dichten de punctieplaats in de lies door het gaatje af te drukken of een plugje te plaatsen.

Behandelmogelijkheden

PTA/Stentplaatsing
Bij een PTA (Percutane Transluminale Angioplastiek, ook wel dotteren genoemd) brengen we een katheter met een ballonnetje eraan in via de sheath. We blazen dit ballonnetje op om de vernauwing op te rekken (dit kan pijnlijk zijn). Het dotteren kan een aantal keren herhaald worden. Na afloop verwijderen we de katheter met het ballonnetje. Het is mogelijk dat het resultaat van de PTA onvoldoende is. Dan is stentplaatsing een optie: we brengen met een speciale katheter een stent (een metalen of kunststof buisje) in en laten deze achter op de plaats van de vernauwing. Het behandelde vat blijft daardoor open.
Pijnstilling: Wij adviseren u om pijnstillers in te nemen. U neemt deze in 1 uur voordat de behandeling begint. Neemt u dan 2 tabletten paracetamol 500 mg. Pijnstillers waar Acetylsalicylzuur in zit (zoals in Aspirine) zijn niet toegestaan.

Embolisatie
Het doel van een embolisatie is het afsluiten (emboliseren) van een bloedvat. Dit gebeurt met behulp van lijm, coils (metalen spiraaltjes) of partikels (kleine plastic bolletjes). We spuiten het gekozen materiaal (afhankelijk van de situatie) in via een katheter.

Na het onderzoek

Meestal bespreken we het resultaat meteen na afloop van het onderzoek met u. Op de verpleegafdeling heeft u nog vijf uur bedrust, waarbij de verpleegkundige regelmatig controles bij u uitvoert. lees meer

Na het onderzoek

Meestal bespreken we het resultaat meteen na afloop van het onderzoek met u. Op de verpleegafdeling heeft u nog vijf uur bedrust, waarbij de verpleegkundige regelmatig controles uitvoert. Vanwege het gaatje in de liesslagader moet u plat blijven liggen en het betreffende been gestrekt houden.
De afdelingsarts bepaalt of u weer naar huis mag. Over het algemeen moet u een nacht blijven. U mag niet zelf naar huis rijden en pas vanaf een week na het onderzoek weer sporten of zwaar tillen. Het is belangrijk dat u goed drinkt.

Verslag radiologisch onderzoek of behandeling in mijnRadboud

In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien. lees meer

Verslag radiologisch onderzoek of behandeling in mijnRadboud

Nadat het onderzoek of de behandeling klaar is, bekijkt de radioloog de beelden. Hij doet dit soms dezelfde dag al, soms een paar dagen later. Hij maakt hiervan een verslag dat hij naar uw behandelaar stuurt. Uw behandelaar bekijkt dit verslag. Samen met de uitslagen van eventuele andere onderzoeken kan uw behandelaar een conclusie trekken. In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien. Het verslag wordt 7 dagen nadat de radioloog het klaar heeft, zichtbaar gemaakt. In mijnRadboud bij ‘Uitslagen’ onder het tabblad ‘Mijn Dossier’ wordt het verslag getoond. Wat het verslag voor u betekent bespreekt uw behandelaar met u tijdens uw volgende afspraak.

Doordat er tijd kan zitten tussen het uitvoeren van het onderzoek en het maken van het verslag, staat de uitslag niet standaard 7 dagen na uw onderzoek in mijnRadboud, maar na 7 dagen + de tijd die de radioloog nodig heeft voor het maken van het verslag.

Bespreek vragen en opmerkingen met uw behandelaar

Radiologische verslagen zijn gemaakt voor uw behandelend arts. Hierdoor kan het voorkomen dat er voor u onbekende woorden worden gebruikt. Wij vragen u om niet zelfstandig conclusies te trekken op basis van de verslagen. Heeft u vragen over het verslag? Schrijf deze dan op en bespreek ze met uw behandelaar tijdens uw volgende afspraak. Uw behandelaar kan u dan meer vertellen over de betekenis van deze verslagen.

Wetenschappelijk onderzoek

Als uw onderzoek (deels) plaatsvindt in het kader van wetenschappelijk onderzoek, is de uitslag niet zichtbaar in mijnRadboud.


Verhinderd? Neem contact met ons op!

Uw behandelend arts vraag uw onderzoek aan. U ontvangt een oproep. Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent, omdat anders het onderzoek niet kan doorgaan. lees meer

Verhinderd? Neem contact met ons op!

Uw behandelend arts vraag uw onderzoek aan. U ontvangt een oproep. Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent, omdat anders het onderzoek niet kan doorgaan. Als u op de afgesproken tijd verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Radiologie. We maken dan, als dat mogelijk is, meteen een nieuwe afspraak.

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: D
Verdieping: 0
Route: 780

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

LET OP: Wanneer u voor dit onderzoek wordt opgenomen dan meldt u zich niet bij route 780, maar meldt u zich bij de verpleegafdeling waar u wordt opgenomen.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw D, Verdieping 0 en volg route 780
  • Medewerkers
  • Intranet