Het slikspreekuur

De logopedist onderzoekt u in samenwerking met de KNO-arts tijdens een slikspreekuur. De logopedist stelt u vragen en laat u sliktesten doen. Het onderzoek van de KNO-arts bestaat uit het bekijken van het slikken via een dun slangetje (endoscoop) dat we via uw neus in uw keel brengen. lees meer

Het slikspreekuur

Slikstoornissen kunnen we op verschillende manier verhelpen of verminderen. Sommige slikstoornissen zijn het best te behandelen met intensieve slikoefeningen om uw spierkracht en coördinatie te verbeteren. Andere slikproblemen kunt u alleen verminderen door meer vloeibaar of zachter voedsel te eten of uw manier van slikken te veranderen. Wat het beste is, hangt af van de oorzaak en de ernst van de slikstoornis. Om dat te bepalen heeft de logopedist meer informatie nodig. Deze informatie verkrijgt de logopedist uit een uitgebreid slikonderzoek in samenwerking met de KNO-arts tijdens het slikspreekuur.

Het slikspreekuur

Een bezoek aan het slikspreekuur bestaat uit 3 delen:
  1. Eerst onderzoekt één van de logopedisten u. De logopedist stelt u vragen over uw moeilijkheden met slikken. De vragen kunnen gaan over het ontstaan van de klachten, uw huidige klachten en de eventuele behandelingen die u heeft gehad. De logopedist doet vervolgens een slikonderzoek. Hierbij onderzoekt hij of zij de bewegingen van uw gezichtsspieren, kaken, lippen, tong en gehemelte.
  2. Verder bestaat het onderzoek uit enkele sliktesten met water en een observatie van uw mogelijkheden van het kauwen en verwerken van vast voedsel. Daarna bespreekt de logopedist de resultaten met de KNO-arts.
  3. Vervolgens nodigen zij u uit voor het onderzoek door de KNO-arts. Dit onderzoek bestaat uit het bekijken van het slikken via een dun slangetje (endoscoop) dat we via uw neus in uw keel brengen. Op deze manier kunnen we zien wat er tijdens het slikken mis gaat en wat daarvan de oorzaak is. Dit onderzoek noemen we het endoscopisch onderzoek. Tijdens het onderzoek voelt u wat kriebelen in uw neus. Na afloop heeft u hier geen last van. Ten slotte bespreken de KNO-arts en de logopedist de resultaten van het onderzoek met u. Ook geven zij adviezen voor het vervolg.

Duur van het onderzoek

De onderzoeken duren bij elkaar ongeveer 1 uur.

Contact

Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde

(024) 361 35 06
(024) 361 49 26

Voor uw afspraak

U hoeft zich voor dit onderzoek niet voor te bereiden. Als u moeilijkheden heeft met bepaald voedsel, kunt u dat gerust meenemen naar uw afspraak. Als u medicijnen gebruikt, is het verstandig om uw medicijnlijst mee te nemen.

Na uw afspraak

Niet alle slikstoornissen kunnen we verhelpen. Met name slikklachten die ontstaan na een operatie, na bestraling of die het gevolg zijn van een progressieve (steeds erger wordende) neurologische ziekte, kunnen we soms maar gedeeltelijk verlichten. lees meer

Na uw afspraak

Niet alle slikstoornissen kunnen we verhelpen. Met name slikklachten die ontstaan na een operatie, na bestraling of die het gevolg zijn van een progressieve (steeds erger wordende) neurologische ziekte, kunnen we soms maar gedeeltelijk verlichten. Er zijn 4 vervolgmogelijkheden:
  1. De logopedist geeft u adviezen mee om makkelijker te slikken of uw voeding aan te passen en bespreekt dat eventueel met uw eigen logopedist.
  2. De KNO-arts en de logopedist hebben meer gegevens nodig en stellen voor om een ‘slikvideo’ te laten maken op de afdeling Radiologie. Bij de slikvideo brengen we door middel van korte röntgendoorlichting het slikken in beeld .
  3. De KNO-arts en de logopedist stellen voor om u voor verder onderzoek of behandeling te verwijzen naar een andere arts of behandelaar, bijvoorbeeld een neuroloog, een maag-darmspecialist of een diëtist.
  4. De KNO-arts en de logopedist denken dat het verstandig is dat u logopedische behandeling krijgt voor uw slikstoornis en stellen u logopedische slikbehandeling in het Radboudumc voor of behandeling bij een logopedist in uw eigen woonplaats.
In alle gevallen is het mogelijk om na enige tijd een controleafspraak te maken om het resultaat te bespreken of om de slikonderzoeken na een behandelperiode te herhalen.

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 2
Route: 682 naar Plein A2 Oost

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 383

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 2 en volg route 682 naar Plein A2 Oost

Slikstoornissen

U kunt problemen ervaren met kauwen en slikken. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Ook stress en angst kunnen zorgen voor slikproblemen. lees meer

Informatiefolder

In deze folder kunt u lezen wat een bezoek aan het slikspreekuur inhoudt. bekijk het pdf-bestand
  • Medewerkers
  • Intranet