Patientenzorg Onderzoeken Tandheelkundig screenings--onderzoek

Over het onderzoek

Op de afdeling Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie (MKA) maken we een overzichtsfoto van uw tanden, kiezen en kaken. Daarnaast gaat u naar het Centrum voor Hoofd-Hals Oncologie waar de mondhygiënist, tandarts en MKA-arts uw gebit en mond bekijken.

lees meer

Over het onderzoek

Op de afdeling Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie (MKA) maken we een overzichtsfoto van uw tanden, kiezen en kaken. Op die foto zien we bijvoorbeeld of u niet-doorgebroken verstandskiezen, cystes, wortelresten of wortelpuntontstekingen heeft. Daarnaast gaat u naar het Centrum voor Hoofd-Hals Oncologie waar de mondhygiënist, tandarts en MKA-arts uw gebit en mond bekijken. Ook als u geen eigen tanden of kiezen meer heeft. 

De mondhygiëniste bekijkt de gezondheid van uw tandvlees en uw verdere mondhygiëne. De tandarts kijkt of u gaatjes en grote vullingen hebt. Ook kijkt de tandarts samen met de MKA-arts of we implantaten bij u moeten plaatsen als u een volledig kunstgebit heeft. En of uw mondholte door een mogelijke operatie zo gaat veranderen dat er implantaten geplaatst moeten worden. 

Het onderzoek kan gevoelig of pijnlijk zijn. De mondhygiëniste moet namelijk overal met een instrument onder het tandvlees. De MKA-arts wil ook vaak de tumor voelen. Ook dat is niet altijd prettig. 

Contact

Centrum voor Hoofd-Halsoncologie

(024) 361 51 24

Waarom dit onderzoek?

Als u een vorm van hoofd-hals kanker heeft en u mogelijk bestraald gaat worden, dan doen we eerst een tandheelkundig screeningsonderzoek. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

lees meer

Waarom dit onderzoek?

Als u een vorm van hoofd-hals kanker heeft en u mogelijk bestraald gaat worden, dan doen we eerst een tandheelkundig screeningsonderzoek bij u. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. 

Bij bestraling is de kans groter op een ontsteking van uw mondholte of tanden en kiezen. Tijdens het tandheelkundig screeningsonderzoek beoordelen we het risico hierop. Ook bekijken we of er iets in uw mond kan veranderen door een eventuele operatie en of we implantaten moeten plaatsen voor de bestralingsbehandeling.


Radboudumc Expertise­centrum Centrum voor Hoofd-Hals Oncologie

Het Centrum voor Hoofd-Halsoncologie houdt zich bezig met patiënten met een tumor in het hoofd-halsgebied.

lees meer