Na het onderzoek

  • Maakt u gebruik van mijnRadboud? Meet dan 7 dagen achter elkaar uw bloeddruk en voer deze waarden daarna in.
  • Maakt u geen gebruik van mijnRadboud? Lever uw bloeddrukwaarden dan aan zoals u heeft afgesproken met uw behandelend arts. Dit kan via de mail of tijdens het polibezoek.

Vragen

Twijfelt u over uw bloeddrukmetingen? Vraag dan advies aan verpleegkundig specialist Anke Hendriks of verpleegkundig specialist Ingeborg Booij Liewes.
Patiëntenzorg Onderzoeken Thuisbloeddrukmeting

Over de thuisbloeddrukmeting

De arts vraagt u om uw bloeddruk thuis te meten. Het blijkt dat een thuisbloeddrukmeting helpt bij het voorspellen van hart- en vaatziekten. De bloeddruk die u thuis meet is vaak lager dan in spreekkamer. Uw bloeddruk is te hoog bij een bovendruk hoger dan 135 mmHg en onderdruk hoger dan 85 mmHg.

Contact

Afdeling Interne Geneeskunde

(024) 361 65 04

Voorbereiding

Het is belangrijk dat u een gevalideerde bloeddrukmeter en de juiste manchetmaat heeft. Gebruik geen pols- of vingerbloeddrukmeter. lees meer

Voorbereiding

Gevalideerde bloeddrukmeter

Het is belangrijk dat u een gevalideerde bloeddrukmeter heeft: een bloedrukmeter die juist meet en betrouwbaar is. U kunt zien welke bloeddrukmeters gevalideerd zijn op de website van de Hartstichting . Ook kan de (Radboudumc) apotheek of de thuiszorgwinkel u hier informatie over geven.

Manchetmaat

Daarnaast is het belangrijk dat u de juiste manchetmaat heeft. De manchet is de bloeddrukband die u om uw bovenarm doet. Controleer voor de aanschaf van uw bloeddrukmeter de manchetmaat door de omtrek van uw bovenarm in het midden op te meten. Op de bloeddrukband staat vaak in centimeters de omtrek aangeven. Wij adviseren u geen pols- of vingerbloeddrukmeter aan te schaffen omdat deze niet voldoende betrouwbaar zijn.

Het onderzoek

Het is belangrijk dat u bij elke meting een aantal stappen doorloopt. Dit om ervoor te zorgen dat de meting goed verloopt. Lees hier de 12 stappen die wij u adviseren om te nemen. lees meer

Het onderzoek

1. Zorg dat u goed weet hoe uw bloeddrukmeter werkt.
2. Meet 7 dagen achter elkaar.
3. Doe elke ochtend 3 metingen in het eerste half uur na het opstaan, voordat u de medicijnen inneemt en voor het ontbijt. Doe elke avond 3 metingen in het half uur voordat u naar bed gaat.
4. Vermijd, vooral tijdens het half uur voor de meting, zoveel mogelijk factoren die de bloeddruk beïnvloeden, zoals alcohol, roken/tabak, koffie en fysieke inspanningen.
5. Ga zitten op een stoel met uw rug tegen de rugleuning. Zorg dat uw voeten plat op de grond staan en uw benen niet gekruist zijn. Meet uw bloeddruk altijd in een rustige omgeving.
6. Doe de manchet (bloeddrukband) om uw ontblote bovenarm en zorg dat uw kleding niet knelt. Controleer of de onderrand van de manchet zich 2-3 centimeter boven de elleboogplooi bevindt. Leg de slang waarmee de manchet met het apparaat verbonden is aan de binnenkant van uw arm.
7. Laat uw arm rusten, bij voorkeur op de tafel of anders zo hoog (eventueel op kussen of stapeltje boeken) zodat het midden van de manchet ter hoogte van het midden van het borstbeen is (‘harthoogte’). Neem steeds dezelfde arm om te meten, zoals afgesproken met uw arts.
8. Wacht 5 minuten in deze houding voordat u gaat meten.
9. Vermijd spreken en bewegen tijdens het meten (ook tijdens het opblazen en ontluchten).
10. Doe 3 metingen en wacht tussen de metingen steeds 60 seconden.
11. De meeste meters geven per meting 3 waarden:
  • Bovendruk (systole) een hogere waarde, meestal meer dan 110
  • Onderdruk (diastole) een lagere waarde 
  • Polsfrequentie (meestal tussen 60 en 100)
12. De eerste van de 3 metingen telt niet mee. Bereken van de andere 2 metingen het gemiddelde van de bovendrukken, van de onderdrukken en van de pols. Schrijf deze getallen op onder vermelding van de datum en het tijstip.

Afdeling Interne Geneeskunde

Binnen Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. Denkt u daarbij aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen, infectieziekten en nog vele andere klachten.

lees meer

Na het onderzoek

Na 7 dagen levert u de waarden van uw bloeddrukmetingen aan. Dat kunt u doen via mijnRadboud of bij uw behandelend arts. Als u twijfels heeft over uw metingen, kunt u advies vragen aan een specialist. lees meer

Gevalideerde bloeddruk­meters

  • Medewerkers
  • Intranet