Wat is een vastenproef?

In overleg met uw kinderarts metabole ziekten is besloten dat we uw kind opnemen voor een vastenproef. We onderzoeken dan hoe lang uw kind kan vasten en of we een oorzaak kunnen vinden van een laag suikergehalte in het bloed. Wat betekent dat precies en wat moet u allemaal weten? lees meer

Wat is een vastenproef?

In overleg met uw kinderarts metabole ziekten is besloten dat we uw kind opnemen voor een vastenproef. We onderzoeken dan hoe lang uw kind kan vasten (dat wil zeggen zonder eten en suikerhoudende dranken kan), 24 uur of korter.  Ook onderzoeken we of we een oorzaak kunnen vinden van een laag suikergehalte in het bloed.

Het is een test waarbij de zogenoemde vastentolerantie wordt gemeten. Dit houdt in dat we de duur van de periode vanaf de laatst gegeten maaltijd tot het optreden van een te lage bloedsuiker meten. Een te lage bloedsuiker noemt men ook wel een hypoglycemie.

Het doel van de vastenproef is om de oorzaak van een hypoglycemie op te sporen en onder veilige omstandigheden te testen hoe lang uw kind nuchter kan zijn zonder dat een te lage bloedsuikerspiegel optreedt. Een te lage bloedsuikerspiegel kan verschillende oorzaken hebben: stoornissen in het afbreken
van suikers (glucose) of vetten, in het als voorraad opslaan van suikers of in de hormonale regulatie. We spreken van een hypoglycemie als de bloedsuikerspiegel abnormaal laag is (<3 mmol/l).

Contact Contact

(024) 361 44 13

Voor het onderzoek

De arts spreekt van tevoren met u af hoelang de vastenproef duurt. Dit zal maximaal 24 uur zijn. Het is belangrijk dat uw kind voor de start van de vastenproef goed eet. Daarna mag hij of zij niets meer eten en alleen water of thee zonder suiker drinken. lees meer

Voor het onderzoek

De arts spreekt van tevoren met u af hoelang de vastenproef duurt. Dit zal maximaal 24 uur zijn. Meestal start de vastenproef om 17.00 uur ’s avonds. Als de test om 17.00 uur begint, krijgt uw kind om 16.30 uur een maaltijd. Het is belangrijk dat uw kind voor de start van de vastenproef goed eet. Daarna mag hij of zij niets meer eten en alleen water of thee zonder suiker drinken. Indien uw kind in de week voor de opname ziek is, wilt u dan telefonisch contact met ons opnemen om te overleggen of de opname voor de vastenproef zinvol is? Dat kan op het nummer 024 - 361 44 13.

Nadat u zich meldt op de afdeling krijgt u een opnamegesprek met de verpleegkundige en de arts-assistent van de afdeling. De arts kijkt uw kind na. Als uw kind medicijnen gebruikt die suikers bevatten, bestaat de mogelijkheid dat de arts besluit deze tijdens de test te stoppen.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek blijft uw kind op de afdeling. De verpleegkundige en de arts houden uw kind goed in de gaten en letten op symptomen van een hypoglycemie. lees meer

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek blijft uw kind op de afdeling. De verpleegkundige en de arts houden uw kind goed in de gaten en letten op symptomen van een hypoglycemie (slap, trillen, duizelig zijn, transpireren, bleek zien, misselijkheid, gapen, prikkelbaarheid, opstandig gedrag en staren met de ogen). Het is belangrijk dat u veranderingen die u bij uw kind waarneemt, direct meldt bij de verpleegkundige. Als u even weggaat en uw kind alleen is, meldt dit bij de verpleegkundige. We beëindigen het onderzoek eerder als de bloedsuikerspiegel van uw kind onder een vastgestelde waarde komt of als uw kind verschijnselen van hypoglykemie ondervindt, zie afbeelding). Nadat de arts of verpleegkundige aangeeft dat de vastenproef klaar is, mag uw kind weer eten en drinken.

Infuus

Bij uw kind wordt een infuus ingebracht voor bloedafnames. Zo nemen we meerdere keren bloed af zonder dat we uw kind steeds weer moeten prikken. De pedagogisch medewerker van de afdeling bereidt uw kind hier op voor en als het nodig is ondersteunen bij het inbrengen van een infuus.

Bloedafname

Tijdens de test nemen we maximaal elf keer één of meer buisjes bloed af via het infuus. Dit doet geen pijn. Daarna spuit de verpleegkundige er heparine of zoutoplossing in om te voorkomen dat het infuus dicht gaat zitten. Dit kan een beetje koud of kriebelig aanvoelen bij uw kind. Vanaf de eerste bloedafname mag uw kind alleen water of thee zonder suiker drinken.

Plassen

Naast het afnemen van bloed is het bij deze test belangrijk om de urine van uw kind op te vangen voor onderzoek. Als uw kind zindelijk is kan hij/zij in een urinaal of op de po plassen. Is uw kind nog niet zindelijk dan wordt er in overleg met de arts een plaszakje geplakt of wordt een blaaskatheter ingebracht.

De uitslag

Het duurt enkele weken voordat alle uitslagen van bloed en urine bekend zijn. Daarom ontvangt u tijdens opname een uitnodiging voor een telefonische of poliklinische afspraak over 6 tot 8 weken bij uw metabole kinderarts. lees meer

De uitslag

Het duurt enkele weken voordat alle uitslagen van bloed en urine bekend zijn. Daarom ontvangt u tijdens opname een uitnodiging voor een telefonische of poliklinische afspraak over 6 tot 8 weken bij uw metabole kinderarts. Als we de test voortijdig afsluiten, heeft u voordat u naar huis gaat een gesprek met de metabole kinderarts. Hierin worden leefregels en adviezen besproken. Soms wordt geen oorzaak gevonden. In dat geval spreken we van een “peuterhypoglycemie”. Dit is het gevolg van de geringe reserves die jonge kinderen hebben in vergelijking met adolescenten en volwassenen. De verwachting is dat dit verdwijnt na de puberteit.

Informatie voor kinderen

Ga jij naar het ziekenhuis? Hier vind je informatie en filmpjes. lees meer

Amalia kinder­ziekenhuis

Het Amalia kinderziekenhuis is onderdeel van het Radboudumc. Jaarlijks behandelen wij ongeveer 22.000 kinderen tussen 0 en 18 jaar.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet