Patientenzorg Onderzoeken Vruchtwater--punctie

Wat is een vruchtwaterpunctie?

Met een vruchtwaterpunctie onderzoeken we of je ongeboren kind een chromosoomafwijking heeft.

lees meer

Wat is een vruchtwaterpunctie?

Met een vruchtwaterpunctie onderzoeken we of je ongeboren kind een chromosoomafwijking heeft. De meest voorkomende chromosoomafwijking veroorzaakt het Downsyndroom. Met een bepaalde methode (karyogram) kunnen we ook zoeken naar de meeste vormen van een open rug of open schedel.

Twee soorten onderzoek

  • Karyogram. Bij een karyogram maken we een afbeelding van alle chromosomen.
  • QFPCR-test. Als we bij een vruchtwaterpunctie alleen een snelle test (QFPCR-test) uitvoeren, kijken we alleen naar veelvoorkomende afwijkingen die te maken hebben met chromosoom 13, 18 en 21 en naar afwijkingen van de geslachtshormonen.

Afnemen van het vruchtwater

Bij een vruchtwaterpunctie nemen we met een naald vruchtwater af via de buikwand. Om te bepalen waar we de naald in moeten brengen, gebruiken we een echo-apparaat. Dan zuigen we 20 mm vruchtwater af. Hierin zitten lichaamscellen van je ongeboren kind. Die onderzoeken we op chromosoomafwijkingen.

Open ruggetje of andere lichamelijke aandoening

Naast de lichaamscellen, onderzoeken we ook de hoeveelheid alpha-foetoproteïne in het vruchtwater zelf. Een verhoogde hoeveelheid van deze stof is een aanwijzing voor een open rug of een andere lichamelijke aandoening.

Voor- en nadelen

Een vruchtwaterpunctie heeft een aantal voordelen, zoals een duidelijke uitslag. Helaas heeft een vruchtwaterpunctie ook nadelen. Zo brengt het onderzoek een kleine kans op een miskraam met zich mee.

lees meer

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Een vruchtwaterpunctie geeft vaker een duidelijke uitslag dan een vlokkentest.
  • De kans op een miskraam is iets kleiner bij een vruchtwaterpunctie.
  • We kunnen bijna met zekerheid vaststellen of je baby een chromosoomafwijking heeft of niet.

Nadelen

  • Het onderzoek brengt een kleine kans (0,3-0,4%) op een miskraam met zich mee.
  • Een vruchtwaterpunctie voeren we vrij laat tijdens de zwangerschap uit. Als je dan besluit om de zwangerschap af te breken kan dat alleen nog door het opwekken van een bevalling.

Na het onderzoek

Als je voor een karyogram kiest, is de uitslag na 3 weken beschikbaar. Bij de snelle QFPRCR-test is de uitslag na 3 dagen bekend.

lees meer

Na het onderzoek

Doorgaans voeren we een vruchtwaterpunctie uit rond de 16e zwangerschapssweek. Als je voor een karyogram kiest, is de uitslag na 3 weken beschikbaar. Bij de snelle QFPCR-test is de uitslag na 3 dagen al bekend. Informeer vóór de vruchtwaterpunctie bij je verloskundige, huisarts of behandelend arts hoe en wanneer je de uitslag krijgt.

Betrouwbare uitslag

Met een vruchtwaterpunctie kunnen we bijna met zekerheid vaststellen of je baby een chromosoomafwijking heeft of niet. Van een open rug of open schedel kunnen we niet alle vormen aantonen met de punctie. Als we een verhoogde hoeveelheid alpha-foetoproteïne in je vruchtwater vinden, doen we meestal aanvullend een uitgebreid echoscopisch onderzoek voor meer zekerheid.

Chromosoomafwijking

Als uit dat uitslag blijkt dat je kindje een chromosoomafwijking heeft, krijg je een afspraak met je gynaecoloog, een klinisch geneticus of een andere kinderspecialist. Je hoort dan wat de aandoening van je kind inhoudt, wat de consequenties zijn en wat voor behandeling na de geboorte mogelijk is. Afhankelijk van de aard van de aandoening en de zwangerschapsduur, informeren we ook of je de zwangerschap wilt uitdragen of beëindigen. Een maatschappelijk werker kan je begeleiden bij het maken van je keuze. De maatschappelijk werker is er ook voor je tijdens het vervolg van je zwangerschap. 

Afdeling Verloskunde en Neonatologie

De afdeling Verloskunde en Neonatologie biedt een zeer breed zorgaanbod aan vrouwen in verschillende levensfasen. Wij behandelen patiënten met eenvoudige, veel voorkomende aandoeningen tot zeer complexe en zeldzame ziektebeelden en problematiek.

lees meer

Contact

Afdeling Verloskunde en Gynaecologie

(024) 361 47 88
(024) 361 94 56

Onze mensen