Over de polikliniek Dermatologie

Op de polikliniek Dermatologie ontvangen we patiënten met zeer uiteenlopende huidaandoeningen. Om een afspraak te maken heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Informatie Corona virus voor patiënten van dermatologie met afweerremmende medicatie

Stop niet acuut met de afweerremmende medicatie, gezien de risico's van een opvlamming van uw ziekte.
 
Het is vooral van belang om het risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken door:

(1) hygiëne maatregelen in acht te nemen:
 • was de handen regelmatig
 • hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.
(2) mogelijke risicomomenten op contact met virus infecties te vermijden, dat wil zeggen:
 • Niet reizen naar gebieden waar het virus is vastgesteld
 • Niet op bezoek gaan bij mensen die recent (< 2 weken geleden) in gebieden zijn geweest waar het virus is vastgesteld
 • Niet op bezoek gaan bij mensen met klachten van koorts, hoesten en kortademigheid
 • Bezoek aan evenementen waar veel mensen zijn zoals concerten of beurzen vermijden.
Bij nieuwe klachten van de luchtwegen zoals hoesten of toenemende kortademigheid is het verstandig laagdrempelig de temperatuur te meten en bij temperatuurverhoging (>38 graden) de huisarts te raadplegen.
Tijdens kantooruren mag bij temperatuurverhoging ook met ons overlegd worden over hoe om te gaan met de afweerremmende medicatie. Buiten kantooruren kan alleen de huisarts indien nodig contact opnemen met de dienstdoende Dermatoloog.

Contact

Polikliniek Dermatologie
ma t/m vrij van 8.00-17.00 uur

Bij spoed buiten kantooruren, in het weekend en op feestdagen hoort u een antwoordapparaat met informatie over de bereikbaarheid.
(024) 361 32 80

Afdeling Dermatologie

De afdeling Dermatologie richt zich op de behandeling van huidaandoeningen. Naast de zorg voor patiënten houden we ons ook bezig met onderwijs en onderzoek.

lees meer


Naar uw afspraak bij Dermatologie

Bezoekadres

Philips van Leydenlaan 15
6525 EX Nijmegen

Huispostnummer: 374

Routebeschrijving

Reis naar Philips van Leydenlaan 15
Ga naar binnen bij: Ingang West
Volg route 374

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Medische Fotografie

Binnen de afdeling Dermatologie zijn 3 medisch gespecialiseerde vakfotografen werkzaam. Zij maken foto’s en videobeeldopnames voor dermatologische patiënten, maar ook voor patiënten van andere afdelingen.

lees meer

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Onze specialistische spreekuren


Biologic spreekuur

Biologics kunnen via tabletten, injecties of via een infuus worden toegediend. lees meer

Radboudumc Expertise­centrum Hemangiomen en Congenitale Vaatmalformaties Nijmegen (HECOVAN)

Hecovan is hét expertisecentrum voor hemangiomen en aangeboren vaatafwijkingen.

lees meer

Coronavirus bij patienten met aangeboren vaatafwijkingen

Momenteel hebben we te maken met een uitbraak van het coronavirus. Het is belangrijk maatregelen te nemen om verspreiding van dit virus tegen te gaan. In ALLE gevallen geldt, twijfelt u wat te doen of over de klachten die u heeft: neem contact op met uw behandelend arts of eventueel de huisarts.

lees meer

Coronavirus bij patienten met aangeboren vaatafwijkingen

Momenteel hebben we in Nederland te maken met een uitbraak van het coronavirus. Hier is veel aandacht voor in de media. Het coronavirus veroorzaakt griepverschijnselen, maar kan ook alleen als verkoudheid zichtbaar worden. Het is belangrijk diverse maatregelen te nemen om verspreiding van dit virus tegen te gaan en ook om het risico dat u of uw gezinsleden het virus krijgen zo klein mogelijk maken.

In ALLE gevallen geldt, twijfelt u wat te doen of over de klachten die u heeft: neem contact op met uw behandelend arts of eventueel de huisarts.

 


 • Dit kunt u zelf doen:

  • Schud geen handen, omdat het virus dan overgedragen kan worden.
  • Zorg voor een goede handhygiëne en was uw handen meerdere keren per dag.
  • Als u verkouden wordt, nies/hoest in de elleboog en gebruik niet uw handen.
  • Blijf minstens 1,5 meter uit de buurt staan van iemand die verkoudheidsklachten heeft, u kunt immers niet zien of dit een normale verkoudheid is, hooikoorts of misschien toch het coronavirus.
  • Als u direct in contact geweest bent met iemand die het coronavirus heeft (bewezen door test) kan het zijn dat u zelf ook ziek wordt. Zorg ervoor dat u in dat geval thuis blijft zodat u geen anderen kan besmetten. In het geval dat u meer dan een verkoudheid heeft, en bijvoorbeeld luchtwegklachten krijgt in de vorm van benauwdheid, koorts of anderszins, neem dan contact op met uw eigen huisarts om te overleggen wat te doen.
  • Indien u zelf mogelijk besmet bent door het coronavirus, is de kans groot dat ook uw gezinsleden besmet zijn. Hiervoor gelden dezelfde aanbevelingen: blijf thuis zodat het risico om anderen te besmetten zo laag mogelijk is.
  Op de website van het RIVM staat aanvullende informatie over het coronavirus, maar ook uitleg waarom maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan.


De kinderpsoriasis poli

Psoriasis begint bij 1 op de 3 patiënten al op de kinderleeftijd. De kinderpsoriasis poli is een spreekuur voor kinderen met psoriasis. lees meer

Spreekuur nagel­aandoeningen

Als u een nagelaandoening heeft, kunt u last hebben van uiteenlopende klachten. lees meer

Behandeling Medische psychologie bij huidziekten

Soms is er een verband tussen uw huidaandoening en psychische klachten zoals stress. Een medisch psycholoog helpt u hierbij.

lees meer

Polikliniek Acne

Op de Acnepoli kunt u terecht voor verschillende vormen van acne.

lees meer

Polikliniek Spataderen

De polikliniek Spataderen van het Radboudumc is onderdeel van de afdeling Dermatologie.

lees meer

SOA-spreekuur

Het SOA-spreekuur vindt plaats op dinsdagmiddag van 13.30 uur – 16.00 uur op de polikliniek Dermatologie. SOA staat voor seksueel overdraagbare aandoening.

lees meer

Over uw afspraak


Uw afspraak

Om een afspraak te maken op onze polikliniek is een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Als wij deze verwijzing ontvangen hebben, kunt u telefonisch een afspraak bij ons maken: (024) 361 32 80.

lees meer

Uw afspraak

Om een afspraak te maken op onze polikliniek is een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Als wij deze verwijzing ontvangen hebben, kunt u telefonisch een afspraak bij ons maken: (024) 361 32 80.

Vervolgafspraken

Vervolgafspraken maakt u na afloop van uw afspraak bij de balie van de polikliniek of krijgt u per brief thuisgestuurd. Als u gebruikmaakt van mijnRadboud kunt u ook afspraken maken en wijzigen via mijnRadboud.

Verhinderd

Bent u verhinderd? Bel dan op tijd met de polikliniek of wijzig uw afspraak via mijnRadboud. We kunnen in dat geval direct een nieuwe afspraak maken.

Meenenemen

Neem het volgende mee bij uw eerste bezoek aan de polikliniek:

 • een geldig legitimatiebewijs
 • verzekeringsgegevens
 • overzicht van eventueel door u gebruikte medicijnen
 • de afspraakbrief
Meer informatie over uw afspraak in het Radboudumc vindt u hier.

Uw afspraak bij het Radboudumc

Heeft u binnenkort een afspraak in het Radboudumc? Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten over uw afspraak in ons ziekenhuis.

lees meer

Wie onderzoekt u?

Een dermatoloog, dermatoloog in opleiding, physician assistant of coassistent onderzoekt en behandelt u.

lees meer

Wie onderzoekt u?

U wordt onderzocht en eventueel behandeld door een dermatoloog, dermatoloog in opleiding, physician assistent of coassistent. Een dermatoloog in opleiding is een afgestudeerd arts die in opleiding is tot dermatoloog. Deze krijgt altijd begeleiding van een ervaren dermatoloog.

Bij voorkeur wordt u steeds gezien door dezelfde behandelaar. Dit is niet altijd haalbaar, omdat het Radboudumc een opleidingsziekenhuis is en artsen regelmatig andere spreekuren draaien. Daardoor komt het voor dat u in de loop van de behandeling een andere specialist krijgt toegewezen.
 

Verwijzing polikliniek einde van het jaar

Bent u aan het einde van het jaar verwezen naar een polikliniek? En vindt uw afspraak plaats aan het begin van het volgende jaar? Let dan op uw eigen risico van beide jaren.

lees meer

Verwijzing polikliniek einde van het jaar

Bent u aan het einde van het jaar verwezen naar een polikliniek? Dan kan het voorkomen dat u een afspraak krijgt aan het begin van het volgende kalenderjaar. De planning van uw afspraak is afhankelijk van de aard van uw klachten en de wachttijden voor de polikliniek. Uw afspraak wordt gepland na beoordeling van de verwijsbrief door uw arts. Spoedafspraken worden alleen gemaakt als dat medisch noodzakelijk is. 

Wat betekent dit voor uw eigen risico?

Valt uw eerste afspraak in het kalenderjaar van de verwijzing? En zijn er vervolgbehandelingen nodig? Dan kan er aanspraak gemaakt worden op het eigen risico van het jaar van eerste bezoek én op het eigen risico van het daaropvolgende jaar. U leest hierover meer op de website ZorgNota.

Voor meer uitleg over de declaratie van uw zorgnota en de aanspraak op uw eigen risico, kunt u terecht bij het Informatiepunt Kosten van Zorg.