Over de polikliniek Dermatologie

Op de polikliniek Dermatologie ontvangen we patiënten met zeer uiteenlopende huidaandoeningen. Om een afspraak te maken heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Contact

Polikliniek Dermatologie
ma t/m vrij van 8.00-17.00 uur

Bij spoed buiten kantooruren, in het weekend en op feestdagen hoort u een antwoordapparaat met informatie over de bereikbaarheid.
(024) 361 32 80

Afdeling Dermatologie

De afdeling Dermatologie richt zich op de behandeling van huidaandoeningen. Naast de zorg voor patiënten houden we ons ook bezig met onderwijs en onderzoek.

lees meer


Naar uw afspraak bij Dermatologie

Bezoekadres

Philips van Leydenlaan 15
6525 EX Nijmegen

Huispostnummer: 374

Routebeschrijving

Reis naar Philips van Leydenlaan 15
Ga naar binnen bij: Ingang West
Volg route 374

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Onze specialistische spreekuren


Biologic spreekuur

Biologics kunnen via tabletten, injecties of via een infuus worden toegediend. lees meer

De kinderpsoriasis poli

Psoriasis begint bij 1 op de 3 patiënten al op de kinderleeftijd. De kinderpsoriasis poli is een spreekuur voor kinderen met psoriasis. lees meer

Radboudumc Expertise­centrum Hemangiomen en Congenitale Vaatmalformaties Nijmegen (HECOVAN)

Hecovan is hét expertisecentrum voor hemangiomen en aangeboren vaatafwijkingen.

lees meer

Spreekuur nagel­aandoeningen

Als u een nagelaandoening heeft, kunt u last hebben van uiteenlopende klachten. lees meer

Behandeling Medische psychologie bij huidziekten

Soms is er een verband tussen uw huidaandoening en psychische klachten zoals stress. Een medisch psycholoog helpt u hierbij.

lees meer

Polikliniek Acne

Op de Acnepoli kunt u terecht voor verschillende vormen van acne.

lees meer

Polikliniek Spataderen

De polikliniek Spataderen van het Radboudumc is onderdeel van de afdeling Dermatologie.

lees meer

SOA-spreekuur

Het SOA-spreekuur vindt plaats op dinsdagmiddag van 13.30 uur – 16.00 uur op de polikliniek Dermatologie. SOA staat voor seksueel overdraagbare aandoening.

lees meer

Over uw afspraak


Uw afspraak

Om een afspraak te maken op onze polikliniek is een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Als wij deze verwijzing ontvangen hebben, kunt u telefonisch een afspraak bij ons maken: (024) 361 32 80.

lees meer

Uw afspraak

Om een afspraak te maken op onze polikliniek is een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Als wij deze verwijzing ontvangen hebben, kunt u telefonisch een afspraak bij ons maken: (024) 361 32 80.

Vervolgafspraken

Vervolgafspraken maakt u na afloop van uw afspraak bij de balie van de polikliniek of krijgt u per brief thuisgestuurd. Als u gebruikmaakt van mijnRadboud kunt u ook afspraken maken en wijzigen via mijnRadboud.

Verhinderd

Bent u verhinderd? Bel dan op tijd met de polikliniek of wijzig uw afspraak via mijnRadboud. We kunnen in dat geval direct een nieuwe afspraak maken.

Meenenemen

Neem het volgende mee bij uw eerste bezoek aan de polikliniek:

  • een geldig legitimatiebewijs
  • verzekeringsgegevens
  • overzicht van eventueel door u gebruikte medicijnen
  • de afspraakbrief
Meer informatie over uw afspraak in het Radboudumc vindt u hier.

Uw afspraak bij het Radboudumc

Heeft u binnenkort een afspraak in het Radboudumc? Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten over uw afspraak in ons ziekenhuis.

lees meer

Wie onderzoekt u?

Een dermatoloog, dermatoloog in opleiding, physician assistant of coassistent onderzoekt en behandelt u.

lees meer

Wie onderzoekt u?

U wordt onderzocht en eventueel behandeld door een dermatoloog, dermatoloog in opleiding, physician assistent of coassistent. Een dermatoloog in opleiding is een afgestudeerd arts die in opleiding is tot dermatoloog. Deze krijgt altijd begeleiding van een ervaren dermatoloog.

Bij voorkeur wordt u steeds gezien door dezelfde behandelaar. Dit is niet altijd haalbaar, omdat het Radboudumc een opleidingsziekenhuis is en artsen regelmatig andere spreekuren draaien. Daardoor komt het voor dat u in de loop van de behandeling een andere specialist krijgt toegewezen.
 

Verwijzing polikliniek einde van het jaar

Bent u aan het einde van het jaar verwezen naar een polikliniek? En vindt uw afspraak plaats aan het begin van het volgende jaar? Let dan op uw eigen risico van beide jaren.

lees meer

Verwijzing polikliniek einde van het jaar

Bent u aan het einde van het jaar verwezen naar een polikliniek? Dan kan het voorkomen dat u een afspraak krijgt aan het begin van het volgende kalenderjaar. De planning van uw afspraak is afhankelijk van de aard van uw klachten en de wachttijden voor de polikliniek. Uw afspraak wordt gepland na beoordeling van de verwijsbrief door uw arts. Spoedafspraken worden alleen gemaakt als dat medisch noodzakelijk is. 

Wat betekent dit voor uw eigen risico?

Valt uw eerste afspraak in het kalenderjaar van de verwijzing? En zijn er vervolgbehandelingen nodig? Dan kan er aanspraak gemaakt worden op het eigen risico van het jaar van eerste bezoek én op het eigen risico van het daaropvolgende jaar. U leest hierover meer op de website ZorgNota.

Voor meer uitleg over de declaratie van uw zorgnota en de aanspraak op uw eigen risico, kunt u terecht bij het Informatiepunt Kosten van Zorg.