Afdelingen Dermatologie

Over de afdeling Dermatologie

De afdeling Dermatologie richt zich op de behandeling van huidaandoeningen. Naast de zorg voor patiënten houden we ons ook bezig met onderwijs en onderzoek.

Lees meer

Over de afdeling Dermatologie

De afdeling Dermatologie richt zich op de behandeling van huidaandoeningen. Naast de zorg voor patiënten zetten we ons ook in voor onderwijs en onderzoek.

Onze aandachtsgebieden


Contact

Polikliniek Dermatologie
Bereikbaar ma t/m vrij van 8.00-17.00 uur. Bij spoed ook buiten kantooruren.

(024) 361 32 80

Informatie Corona virus voor patiënten van dermatologie met afweerremmende medicatie

Stop niet acuut met de afweerremmende medicatie, gezien de risico's van een opvlamming van uw ziekte.
 
Het is vooral van belang om het risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken door:

(1) hygiëne maatregelen in acht te nemen:
  • was de handen regelmatig
  • hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.
(2) mogelijke risicomomenten op contact met virus infecties te vermijden, dat wil zeggen:
  • Niet reizen naar gebieden waar het virus is vastgesteld
  • Niet op bezoek gaan bij mensen die recent (< 2 weken geleden) in gebieden zijn geweest waar het virus is vastgesteld
  • Niet op bezoek gaan bij mensen met klachten van koorts, hoesten en kortademigheid
  • Bezoek aan evenementen waar veel mensen zijn zoals concerten of beurzen vermijden.
Bij nieuwe klachten van de luchtwegen zoals hoesten of toenemende kortademigheid is het verstandig laagdrempelig de temperatuur te meten en bij temperatuurverhoging (>38 graden) de huisarts te raadplegen.
Tijdens kantooruren mag bij temperatuurverhoging ook met ons overlegd worden over hoe om te gaan met de afweerremmende medicatie. Buiten kantooruren kan alleen de huisarts indien nodig contact opnemen met de dienstdoende Dermatoloog.


Veelgestelde vragen over corona en gebruik afweerremmende medicatie


  • Het gebruik van afweerremmende medicatie kan zorgen dat u een verminderde afweer heeft tegen infecties. Het is nog niet bekend of dit ook geldt voor corona. Als u niet ziek bent, is het advies dat u de medicatie blijft gebruiken.  Stoppen kan leiden tot opvlamming van de huidaandoening. Er moet altijd gestereefd worden naar de laagst mogelijke dosering. Stop in ieder geval nooit met uw medicatie zonder overleg met uw arts

Onze afdelingen


Polikliniek Dermatologie

Op de polikliniek Dermatologie onderzoeken en behandelen we patiënten met huidaandoeningen.

lees meer

Behandelunit Dermatologie

Sommige dermatologische behandelingen zijn arbeids- en tijdsintensief. Deze verrichten we op de behandelunit Dermatologie. We noemen deze behandelingen arbeids- en tijdsintensieve behandelingen (ATB).

lees meer

Verpleeg­afdeling Dermatologie

Bij sommige behandelingen is het nodig dat we u opnemen op onze verpleegafdeling.

lees meer

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Algemene infoNaar uw afspraak bij Dermatologie

Bezoekadres

Philips van Leydenlaan 15
6525 EX Nijmegen

Huispostnummer: 374

Routebeschrijving

Reis naar Philips van Leydenlaan 15
Ga naar binnen bij: Ingang West
Volg route 374

Verwijzing polikliniek einde van het jaar

Bent u aan het einde van het jaar verwezen naar een polikliniek? En vindt uw afspraak plaats aan het begin van het volgende jaar? Let dan op uw eigen risico van beide jaren.

lees meer

Verwijzing polikliniek einde van het jaar

Bent u aan het einde van het jaar verwezen naar een polikliniek? Dan kan het voorkomen dat u een afspraak krijgt aan het begin van het volgende kalenderjaar. De planning van uw afspraak is afhankelijk van de aard van uw klachten en de wachttijden voor de polikliniek. Uw afspraak wordt gepland na beoordeling van de verwijsbrief door uw arts. Spoedafspraken worden alleen gemaakt als dat medisch noodzakelijk is. 

Wat betekent dit voor uw eigen risico?

Valt uw eerste afspraak in het kalenderjaar van de verwijzing? En zijn er vervolgbehandelingen nodig? Dan kan er aanspraak gemaakt worden op het eigen risico van het jaar van eerste bezoek én op het eigen risico van het daaropvolgende jaar. U leest hierover meer op de website ZorgNota.

Voor meer uitleg over de declaratie van uw zorgnota en de aanspraak op uw eigen risico, kunt u terecht bij het Informatiepunt Kosten van Zorg.
 

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Weten­schappelijk onderzoek Dermatologie

U bent gevraagd mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. In deze folder vindt u algemene informatie over het wetenschappelijk onderzoek op de polikliniek Dermatologie. bekijk het pdf-bestand

Wetenschap­pelijk onderzoek

Onze afdeling houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. over ons onderzoek (in English)

Ons team