Afdelingen Dermatologie

Over de afdeling Dermatologie

De afdeling Dermatologie richt zich op de behandeling van huidaandoeningen. Naast de zorg voor patiënten houden we ons ook bezig met onderwijs en onderzoek.

Lees meer

Over de afdeling Dermatologie

De afdeling Dermatologie richt zich op de behandeling van huidaandoeningen. Naast de zorg voor patiënten zetten we ons ook in voor onderwijs en onderzoek.

Onze aandachtsgebieden

 • psoriasis
 • eczeem
 • flebologie
 • hemangiomen en congentitale vaatmalformaties (Hecovan)
 • huidtumoren
  • basaalcelcarcinomen
  • plaveiselcelcarcinomen
  • melanomen
 • huid- en systeemziekten
 • nagelziekten
 • acne
 • kinderdermatologie
 • allergologie (milieu-en arbeidsdermatologie)
 • inflammatoire ziekten (huidziekten die ontstekingen veroorzaken)
 • seksueel overdraagbare aandoeningen (gezamenlijk SOA-spreekuur met de GG&GD)

Contact

Polikliniek Dermatologie
Bereikbaar ma t/m vrij van 8.00-17.00 uur. Ook bij spoed, in het weekend en op feestdagen

(024) 361 32 80

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Onze locaties


Polikliniek Dermatologie

Op de polikliniek Dermatologie onderzoeken en behandelen we patiënten met huidaandoeningen.

lees meer

Verpleeg­afdeling Dermatologie

Bij sommige behandelingen is het nodig dat we u opnemen op onze verpleegafdeling.

lees meer

Behandelunit Dermatologie

Sommige dermatologische behandelingen zijn arbeids- en tijdsintensief. Deze verrichten we op de behandelunit Dermatologie. We noemen deze behandelingen arbeids- en tijdsintensieve behandelingen (ATB).

lees meer

Radboudumc Expertise­centrum Hecovan

Hecovan is hét expertisecentrum voor hemangiomen en aangeboren vaatafwijkingen.

lees meer

Nagelziekten

Het Radboudumc is het enige universitair medisch centrum in Nederland voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met nagelziekten die zeer specialistische zorg nodig hebben en waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is. lees meer

Algemene infoNaar uw afspraak bij Dermatologie

Bezoekadres

Philips van Leydenlaan 15
6525 EX Nijmegen

Huispostnummer: 374

Routebeschrijving

Reis naar Philips van Leydenlaan 15
Ga naar binnen bij: Ingang West
Volg route 374

Verwijzing polikliniek einde van het jaar

Bent u aan het einde van het jaar verwezen naar een polikliniek? En vindt uw afspraak plaats aan het begin van het volgende jaar? Let dan op uw eigen risico van beide jaren.

lees meer

Verwijzing polikliniek einde van het jaar

Bent u aan het einde van het jaar verwezen naar een polikliniek? Dan kan het voorkomen dat u een afspraak krijgt aan het begin van het volgende kalenderjaar. De planning van uw afspraak is afhankelijk van de aard van uw klachten en de wachttijden voor de polikliniek. Uw afspraak wordt gepland na beoordeling van de verwijsbrief door uw arts. Spoedafspraken worden alleen gemaakt als dat medisch noodzakelijk is. 

Wat betekent dit voor uw eigen risico?

Valt uw eerste afspraak in het kalenderjaar van de verwijzing? En zijn er vervolgbehandelingen nodig? Dan kan er aanspraak gemaakt worden op het eigen risico van het jaar van eerste bezoek én op het eigen risico van het daaropvolgende jaar. U leest hierover meer op de website ZorgNota.

Voor meer uitleg over de declaratie van uw zorgnota en de aanspraak op uw eigen risico, kunt u terecht bij het Informatiepunt Kosten van Zorg.
 

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

Onze afdeling houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. over ons onderzoek (in English)

Ons team

 • Snel naar