Over de polikliniek Diëtetiek

Diëtisten zijn de experts op het gebied van voeding. Voor al uw vragen over voeding in relatie tot ziekte en behandeling kunt u terecht bij de afdeling Diëtetiek. lees meer

Over de polikliniek Diëtetiek

Diëtisten zijn de experts op het gebied van voeding. Voor al uw vragen over voeding in relatie tot ziekte en behandeling kunt u terecht bij de afdeling Diëtetiek. Door onze academische ervaring zijn we in staat patiënten met meerdere aandoeningen te adviseren en begeleiden. Diëtisten werken verspreid over het hele Radboudumc en bieden hun expertise aan na verwijzing van specialisten.

Contact

Polikliniek Diëtetiek

(024) 361 91 90

Naar uw afspraak adres en route

De diëtisten hebben op verschillende locaties door heel het ziekenhuis spreekuur. De locatie staat aangegeven op uw afsprakenkaart door middel van het routenummer.

lees meer

Naar uw afspraak adres en route

De diëtisten hebben op verschillende locaties binnen het ziekenhuis spreekuur. De locatie staat aangegeven op uw afsprakenkaart door middel van het routenummer.

Polikliniek Diëtetiek, volwassenen algemeen

Radboudumc
Geert Grooteplein Zuid 8, 6525 GA Nijmegen
Hoofdingang, route 678, gebouw A, verdieping 1

Polikliniek Diëtetiek, Heelkunde

Radboudumc
Geert Grooteplein Zuid 10, 6525 GA Nijmegen
Route 725

Polikliniek Diëtetiek KNO /Centrum voor Hoofd Hals Oncologie (CHHO)

Radboudumc
Geert Grooteplein Zuid 10, 6525 GA Nijmegen
Route 652

Polikliniek Diëtetiek, kindergeneeskunde

Radboudumc
Amalia Kinderziekenhuis
Geert Grooteplein Zuid 10, 6525 GA Nijmegen
Route 785

Polikliniek Diëtetiek, Metabole ziekten volwassenen

Radboudumc
Geert Grooteplein Zuid 8, 6525 GA Nijmegen
Hoofdingang, route 678, gebouw A, verdieping 1

Polikliniek Diëtetiek, Dagcentrum Parkinson

Radboudumc
Ingang Oost
Geert Grooteplein Zuid 10, 6525 GA Nijmegen
route 901

Polikliniek Diëtetiek, Nierziekten

Radboudumc
Geert Grooteplein Zuid 8, 6525 GA Nijmegen
Hoofdingang, route 678, gebouw A, verdieping 1

Polikliniek Diëtetiek, Radiotherapie

Radboudumc
Geert Grooteplein Zuid 32, 6525 GA Nijmegen
Route 875

Uw afspraak bij Diëtetiek

Uw arts heeft u verwezen naar de diëtist en stuurt de consultaanvraag naar de afdeling Diëtetiek. De secretaresse neemt contact met u op om een afspraak te plannen. lees meer

Uw afspraak bij Diëtetiek

Eerste afspraak

Uw arts heeft u verwezen naar de diëtist en stuurt de consultaanvraag naar de afdeling Diëtetiek. De secretaresse neemt contact met u op om een afspraak te plannen. U ontvangt daarna een schriftelijke bevestiging met de locatie waar u moet zijn.
Bij een bezoek aan een van onze poliklinieken meldt u zich bij de balie of bij de digitale aanmeldpaal. Vervolgens neemt u plaats in de wachtruimte. Uw behandelend diëtist haalt u op uit de wachtkamer. Het eerste bezoek aan de polikliniek duurt gemiddeld veertig minuten.
Indien u verhinderd bent voor een afspraak, verzoeken wij u dit 24 uur voor de afspraak aan de afdeling door te geven.

Vervolgafspraak

Als het nodig is maakt uw diëtist met u een vervolgafspraak. Een vervolgafspraak duurt tussen de 15 en 30 minuten. Indien u verhinderd bent voor een afspraak, verzoeken wij u dit 24 uur voor de afspraak aan de afdeling door te geven.

Vragen

Voor (spoed)vragen of het verzetten van een afspraak neemt u contact op met het secretariaat van de Diëtetiek. Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 16.30 uur op T (024) 361 91 90.


mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten

Wij zijn gespecialiseerd in alle ziekten, behandelingen en onderzoeken aan het spijsverteringsstelsel.

lees meer

Uw bezoek

Het is van belang dat u een aantal dingen meeneemt naar uw bezoek. Wij streven ernaar dat u zoveel mogelijk door dezelfde persoon wordt behandeld. lees meer

Uw bezoek

Wat neemt u mee bij uw bezoek?

  • Legitimatiebewijs
    In ziekenhuizen geldt een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).
  • Medicijnenoverzicht
    Als u medicijnen gebruikt, is het wenselijk om hiervan een overzicht mee te nemen. Dit overzicht kunt u eventueel opvragen bij uw apotheek.

Wijzigingen

Wilt u zo vriendelijk zijn iedere wijziging door te geven bij de balie? Bijvoorbeeld verandering van persoonlijke gegevens, huisarts of verzekering.

Behandelaar

Wij streven ernaar dat u zoveel mogelijk door dezelfde diëtist of consultent wordt behandeld. Het kan zijn dat u door omstandigheden een andere diëtist of consulent krijgt. We proberen dit natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Meer informatie

  • Medewerkers
  • Intranet