Motorisch onderzoek

Wij raden u aan uw kind van tevoren te vertellen wat er tijdens het onderzoek gaat gebeuren. U kunt uw kind vertellen dat hij of zij spelletjes mag doen, zoals bijvoorbeeld rennen, klimmen en een balspel. Ook mag uw kind tijdens het onderzoek knippen en schrijven. We kijken wat uw kind moeilijk vindt en waarom bepaalde bewegingen moeilijk gaan. Het kan zijn dat uw kind zich moet uitkleden, met uitzondering van het ondergoed. Zo kunnen wij de bewegingen en de houding van uw kind beter zien en beoordelen. Verder kan het nodig zijn dat de fysiotherapeut de beweeglijkheid van de gewrichten test en de spanning in de spieren. Ook kan het zijn dat uw kind specifieke spierkrachttestjes moet doen. De fysiotherapeut legt op begrijpelijk niveau uit wat hij of zij van uw kind vraagt. Voor het afnemen van de test is het van belang dat uw kind makkelijke kleding of sportkleding draagt. Als uw kind gymschoenen of aangepaste schoenen heeft, kunt u deze meenemen.

De duur van het onderzoek varieert van een half uur tot anderhalf uur. Dit is afhankelijk van de leeftijd van uw kind en de uitgebreidheid van het onderzoek. Voor het onderzoek bespreken we kort met u en uw kind wat we gaan doen en wat we van uw kind verwachten. Tijdens het onderzoek kijken we naar het spontaan bewegen van uw kind. Ook doen we specifieke motorische tests. Deze tests bestaan uit bewegingen en opdrachten die passen bij het ontwikkelingsniveau van uw kind. Bijvoorbeeld rollen, kruipen, lopen, springen, ballen en schrijven. Tijdens het motorisch onderzoek vragen we u aanwezig te zijn om vragen te beantwoorden en de resultaten van het onderzoek te bespreken.
 
Voor het motorisch onderzoek neemt de secretaresse telefonisch contact met u op. In overleg met u wordt een afspraak gepland. Eventueel in combinatie met andere afspraken in het ziekenhuis.

Na het onderzoek

De verwijzend arts krijgt een verslag van het motorisch onderzoek. Hiervan kunt u een kopie ontvangen. Pas na uw toestemming verstrekken we kopie├źn van dit verslag aan derden (zoals bijvoorbeeld de behandelend kinderfysiotherapeut thuis en school).H et is mogelijk dat we video-opnamen van (gedeelten uit) het onderzoek maken. Deze opnamen zijn in eerste instantie bedoeld om de diagnostiek te ondersteunen en het ziektebeloop van uw kind te volgen. Deze opnamen gebeuren alleen in overleg en met schriftelijke toestemming van u en uw kind. Zo nodig maken we een afspraak voor een vervolgonderzoek.
 
Als kinderfysiotherapeutische behandeling noodzakelijk is, dan verwijzen we uw kind na het onderzoek door naar een kinderfysiotherapeut bij u in de buurt. Dit gebeurt altijd in overleg met u en de verwijzend arts. De kinderfysiotherapeut van onze afdeling adviseert u daarbij. We verstrekken alleen met uw toestemming gegevens aan de betreffende therapeut.
Pati├źntenzorg Poliklinieken Fysiotherapie Polikliniek Kinderfysiotherapie

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut heeft specifieke kennis van de motorische ontwikkeling in de verschillende leeftijdsfasen en in de fasen van groei en ontwikkeling van kinderen. lees meer

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen het vakgebied fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut heeft specifieke kennis van de motorische ontwikkeling in de verschillende leeftijdsfasen en in de fasen van groei en ontwikkeling van kinderen. De kinderfysiotherapeut kijkt naar wat uw kind wel of niet kan en hoe hij of zij de bewegingen uitvoert.
 
Het kinderfysiotherapeutisch onderzoek is erop gericht om uit te zoeken waarom uw kind op een bepaalde manier beweegt. Ook kijken we wat het gevolg is van de motorische klachten binnen de ontwikkelingsfase waarin uw kind zich bevindt. De kinderfysiotherapeut past het onderzoek aan op de belevingswereld en de ontwikkelingsfase van uw kind. Ook besteedt hij of zij aandacht aan eventuele praktische adviezen voor thuis of op school.

Contact

Kinderfysiotherapie

(024) 361 90 04

Motorisch onderzoek

Tijdens het onderzoek kijken we naar het spontaan bewegen van uw kind. Ook doen we specifieke motorische tests.De duur van het onderzoek varieert van een half uur tot anderhalf uur. lees meer

Naar uw afspraak Polikliniek Kinder­fysiotherapie

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: F
Verdieping: 3
Route: 790

bekijk route

Naar uw afspraak Polikliniek Kinder­fysiotherapie

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw F, Verdieping 3 en volg route 790
  • Medewerkers
  • Intranet