Academische Geheugen­polikliniek



Over de polikliniek

Hier leest u alles over uw afspraak op de polikliniek Geriatrie. lees meer

Over de polikliniek

In overleg met uw huisarts of behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Geriatrie van het Radboudumc.

Het bezoek duurt maximaal 3 uur, en vindt palats aan het begin van de ochtend of begin van de middag.
Wij willen u vragen om uw partner of iemand uit uw naaste familie- of vriendenkring mee te nemen. Deze kan voor ons belangrijke extra informatie geven en ondersteuning bieden.



Contact

Polikliniek Geriatrie
(024) 366 50 50
contactformulier

Naar uw afspraak op de polikliniek

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: A1 West
Route: 648

bekijk route

Naar uw afspraak op de polikliniek

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 648

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping A1 West en volg route 648

Academische Geheugen­polikliniek

Op de academische geheugenpolikliniek worden mensen onderzocht met geheugenproblemen. lees meer

Preoperatieve screening

U krijgt een preoperatieve screening omdat u binnenkort geopereerd wordt. Dit doen we omdat u mogelijk een verhoogde kans heeft op complicaties rondom de operatie. lees meer

Preoperatieve screening

U bent uitgenodigd voor een preoperatief onderzoek. Dit onderzoek voeren we uit omdat uw behandelend arts heeft ingeschat dat u mogelijk een verhoogd risico heeft op complicaties rondom de ingreep. Tijdens dit onderzoek wordt een inschatting gemaakt van uw gezondheid. Hierbij is er specifieke aandacht voor problemen in de gezondheid die rondom een operatie complicaties kunnen geven. Bevindingen en adviezen worden met u besproken, en met uw behandelend arts. De behandelend arts zal ook uw aanspreekpunt blijven voor vragen rondom de ingreep.

Het onderzoek

De preoperatieve screening duurt maximaal 3 uur. Bij de start wordt bloed afgenomen. Dit doen we niet als dit kortgeleden nog is gebeurd en dit in uw dossier is vermeld. Vervolgens heeft u een gesprek met de arts-assistent en verpleegkundige over onder andere uw klachten, uw thuissituatie en eerdere ziekenhuisopnames. Het is belangrijk om van u te horen hoe uw eerdere ziekenhuisopnames zijn verlopen en of er eventueel problemen waren tijdens deze opname(s). Als de arts het nodig vindt, kan hij nog een apart gesprek voeren met uw familie. Er vindt daarna een algeheel lichamelijk onderzoek plaats, en zo nodig specifieke testen om uw fitheid in kaart te brengen.

Na het onderzoek

Na het onderzoek bespreken de arts en verpleegkundige de bevindingen. Zij zullen uitleggen of er een verhoogd risico is op complicaties, en wat u daar zelf eventueel aan kan doen. Zij zullen deze bevindingen en eventuele adviezen ook bespreken met uw behandelend arts. Indien het nodig is, zullen tijdens uw opname de arts en/of verpleegkundige van het consultteam geriatrie (GIDZ) langskomen op de afdeling.

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Second opinion

Het is mogelijk dat u door uw geriater naar onze polikliniek verwezen bent voor een second opinion.

lees meer

Second opinion

Het is mogelijk dat u door uw geriater naar onze polikliniek verwezen bent voor en second opinion. Om ervoor te zorgen dat uw medisch dossier volledig is voordat u onze polikliek bezoekt, vragen wij uw medische gegevens op bij uw behandelteam. Als u hiermee niet akkoord gaat, kunt u bezwaar maken. We hopen een bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van uw medische probleem.
Onze bevindingen en adviezen leggen we vast in een brief en sturen we naar uw verwijzend arts en huisarts.
 


Spoedpolikliniek

Beoordeling op de Spoedpolikliniek vindt plaats na overleg tussen uw huisarts of behandelend arts met onze geriater. lees meer

Spoedpolikliniek

Beoordeling op de Spoedpolikliniek vindt plaats na overleg tussen uw huisarts of behandelend arts met onze geriater. Hierdoor wordt u binnen een paar dagen gezien.

Omdat er een aantal  onderzoeken achter elkaar gepland worden, komt u een dagdeel naar de polikliniek. Dit kan zijn van 08.45 tot 13.00 uur of van 12.45 tot 17.00 uur.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

  • Medewerkers
  • Intranet