Behandelen en begeleiden

Onze zorg is gericht op behandeling en begeleiding van mensen met hartfalen. Ons doel is om het zwakkere hart te verbeteren of te stabiliseren. Geleidelijk leert u zelf om te gaan met uw klachten, medicijnen en leefregels. lees meer

Behandelen en begeleiden

Onze zorg is gericht op behandeling en begeleiding van mensen met hartfalen. Ons doel is om het zwakkere hart te verbeteren of te stabiliseren. Geleidelijk leert u zelf om te gaan met uw klachten, medicijnen en leefregels. In de hartfalenpolikliniek kijken we naar de mogelijkheden voor u. Voorbeelden zijn:
 • aanpassing van de medicijnen
 • leefregeladviezen
 • een hartfalenpacemaker al of niet in combinatie met een inwendige defibrillator (ICD)
 • een ablatie, dit is een behandeling bij hartritmestoornissen
 • een dotterbehandeling
 • een hartoperatie
 • een verwijzing voor een steunhart en daarna een harttransplantatie

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: C
Verdieping: 0
Route: 725

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Polikliniek Hartcentrum
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

 

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw C, Verdieping 0 en volg route 725 (Polikliniek Hartcentrum)

Spreekuur

Tijdens het spreekuur bespreekt de hartfalenverpleegkundige punten als leefregels, aanpassingen in huis, medicijnen en bewegen. lees meer

Spreekuur

De hartfalenverpleegkundige geeft u gericht informatie. Bedenk dat hartfalen niet bij iedereen in dezelfde mate voorkomt. Het verloop kan heel verschillend zijn. Het hartfalenteam zal uw persoonlijke situatie met u bespreken. Tijdens het spreekuur met de hartfalenverpleegkundige komen de volgende punten aan de orde:
 • Informatie over hartfalen en gevolgen daarvan.
 • Uitleg en instructie over leefregels.
 • Ondersteuning bij problemen (bijvoorbeeld aanpassingen in huis).
 • Onderzoeken (bijvoorbeeld ECG, bloeddrukmeting, gewichtscontrole en bloedonderzoek).
 • Instellen en bijstellen van de medicijnen.
 • Vragen en tips over bewegen.
 • Begeleiding voor en na een behandeling (bijvoorbeeld bij een hartfalenpacemaker of een hartoperatie).
 • Doorverwijzen naar andere hulpverleners in of buiten het Radboudumc.

Hartfalen

Hartfalen is een aandoening waarbij het hart met onvoldoende kracht het bloed door het lichaam pompt.

lees meer

Contact

Polikliniek Cardiologie

(024) 361 93 50

Leefstijlgesprek

Ziekte kan het gevolg zijn van een ongezonde leefstijl. Ziekte kan dan ook een goede aanleiding zijn om gezonder te gaan leven. Maar hoe? Tijdens een leefstijlgesprek helpen we u hiermee.

lees meer

Afdeling Cardiologie

De afdeling Cardiologie houdt zich bezig met hart- en vaatziekten bij volwassenen. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet