Afspraak

De polikliniek bevindt zich in het Radboudumc hoofdgebouw. We raden u aan om uw partner of iemand uit uw familie- of vriendenkring mee te nemen voor ondersteuning en om mee te luisteren bij de gesprekken die u heeft.

Wachttijd

De wachttijd is enkele weken tot 2 maanden.

Wat neemt u mee?

  • Verzekeringsbewijs.
  • Wettelijk legitimatiebewijs: paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
  • Als u medicijnen gebruikt neem dan de medicijnen, medicijnkaart of het overzicht dat de apotheek voor u heeft gemaakt over de afgelopen periode mee. Het is belangrijk dat we op de hoogte zijn van uw medicijngebruik.

Eerste afspraak

Tijdens uw eerste afspraak krijgt u een gesprek met de anesthesioloog (in opleiding). Naast de lichamelijke aspecten van uw pijn kijken we ook naar de effecten van de pijn op uw dagelijks functioneren. De anesthesioloog doet een lichamelijk onderzoek gericht op uw pijnklacht. Op basis van dit eerste bezoek wordt beoordeeld of aanvullend onderzoek nodig is door de fysiotherapeut, verpleegkundig pijnconsulent of
klinisch psycholoog.

Behandelingen

In overleg en samen met u kunnen wij iets aan uw pijn en de consequenties hiervan doen. Het is dan ook belangrijk dat u actief meewerkt aan uw behandelplan. De anesthesioloog bespreekt het behandelplan met u. Zo nodig ontvangt u aanvullende schriftelijke informatie over de behandeling.
Het komt voor dat er ondanks alle inspanningen van uw en onze kant geen daadwerkelijke pijnvermindering op kan treden. In dat geval kunnen wij mogelijk een bijdrage leveren door u te leren beter met uw pijnklachten om te gaan.

Vervolgafspraken

U bezoekt de polikliniek een beperkt aantal keren. Voor de uitvoering van het met u besproken behandelplan verwijzen wij u zoveel mogelijk terug naar de eigen regio of uw huisarts. Als u in aanmerking komt voor een specifieke pijnbehandeling, dan vindt deze in principe plaats in het Radboudumc. Wij informeren uw huisarts en uw verwijzer regelmatig over de voortgang van uw pijnbehandeling.

Onze medewerkers

  • De anesthesioloog, uw behandelend arts, is gespecialiseerd in het onderzoek naar en de behandeling van pijn. Behandelingen kunnen onder andere gericht zijn op een medicatieadvies waardoor een vermindering van de pijnwaarneming in de hersenen optreedt. De pijn wordt zo minder belastend.
  • De klinisch psycholoog praat met u over de psychosociale aspecten van het leven met pijn. De behandeling is er op gericht om u bewust te maken van de manier waarop u met uw pijnklachten omgaat, de invloed daarvan op de pijn en om u te leren hoe u actief en evenwichtig met uw pijn om kunt gaan.
  • De fysiotherapeut beoordeelt uw bewegingen en houdingen en inventariseert uw activiteitenpatroon. U beweegt zich namelijk ‘naar de pijn’, en neemt meestal een houding aan die de minste klachten geeft. Hierdoor wordt een deel van de spieren overbelast, een ander deel onderbelast en vermindert uw algehele conditie. Behandeling is gericht op het weer aannemen van een goede houding en op een juiste manier van ontspannen en bewegen.
  • De verpleegkundig pijnconsulent praat met u over de effecten van uw pijn in uw persoonlijke situatie. We kijken daarbij naar beperkingen die u door uw pijn ervaart. Ook kan de verpleegkundig pijnconsulent u adviezen geven over uw leefstijl in relatie tot uw pijn en geeft hij/zij u informatie en voorlichting over de voorgestelde pijnbehandeling, uitleg over medicijnen en het juiste gebruik hier van.
Patiƫntenzorg Poliklinieken Multidisciplinair Pijncentrum

Over de polikliniek

Onze polikliniek onderzoekt en behandelt patiƫnten met langdurige pijnklachten. De polikliniek is onderdeel van het Regionaal Expertisecentrum Pijn en Palliatieve Geneeskunde (REPPG). Naast de polikliniek bestaat het Multidisciplinair Pijncentrum ook uit een Dagbehandeling en een opname-unit in het Radboudumc.

Contact

Afdeling Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde
Polikliniek Multidisciplinair Pijncentrum

(024) 685 95 66
contactformulier

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 2
Route: 682

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

De multidisciplinaire pijnpoli bevindt zich in gebouw A op de 1e verdieping (route 648) en de behandelkamer bevindt zich in gebouw A op de 2e verdieping (route 682).

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 2 en volg route 682

Vragenlijst

Om uw pijnklacht en de gevolgen ervan goed te beoordelen krijgt u een vragenlijst toegestuurd. Als wij deze ingevuld terug krijgen en bij uw huisarts/specialist informatie hebben opgevraagd wordt er een afspraak voor u gemaakt.

Afspraak

De polikliniek bevindt zich in het Radboudumc hoofdgebouw. Tijdens uw eerste afspraak krijgt u een gesprek met de anesthesioloog (in opleiding).

lees meer

Multidisciplinaire spreekuur MDS

Het Multidisciplinaire spreekuur bestaat uit een consult met een verpleegkundig pijnconsulent, een fysiotherapeut, een medisch psycholoog en een anesthesioloog-pijnbehandelaar. lees meer

Multidisciplinaire spreekuur MDS

Het Multidisciplinaire spreekuur bestaat uit een consult met een verpleegkundig pijnconsulent, een fysiotherapeut, een medisch psycholoog en een anesthesioloog-pijnbehandelaar.

Uw afspraak

U wordt een kwartier voor aanvang verwacht op ons pijnbehandelcentrum. De afspraak duurt ongeveer 2 uur. Dit is een richttijd. Gedurende uw afspraak zijn er meerdere overlegmomenten waardoor de mogelijkheid bestaat dat u tussen de gesprekken even moet wachten. Tijdens deze afspraak bespreekt de verpleegkundige een aantal onderwerpen met u naar aanleiding van de vragenlijst die u heeft ingevuld. Vervolgens voert de fysiotherapeut een lichamelijk onderzoek uit gericht op de pijnklachten die u heeft aangegeven. De medisch psycholoog gaat na wat de gevolgen van de pijnklachten zijn op uw dagelijks leven, of dit leidt tot beperkingen in uw activiteiten en of de pijn invloed heeft op uw stemming of lichamelijke spanning. De medisch psycholoog onderzoekt dus niet de oorzaak van de pijn. Hij of zij beschouwt de pijn als een uitgangspunt en richt zich op het zo effectief mogelijk omgaan met de pijn en verminderen van de negatieve gevolgen van de pijn.

Na de onderzoeken en de gesprekken met de verpleegkundig pijnconsulent, fysiotherapeut en medisch psycholoog vindt er een kort multidisciplinair overleg plaats door alle leden van het multidisciplinaire team. Daarna bespreekt de verpleegkundig pijnconsulent en de anesthesioloog met u het behandelplan. Het team stelt een verslag op van de bevindingen in het behandelplan en verstuurt dit naar uw huisarts en naar u. Uw huisarts draagt zorg voor een verdere uitwerking van het behandelplan.

Verhinderd

Wanneer u door onverwachte omstandigheden te laat bent voor de afspraak zullen we onze uiterste best doen u alsnog in te plannen op een later tijdstip die ochtend maar kunnen u dat niet garanderen.

Bent u onverhoopt verhinderd? Laat u dat dan uiterlijk 24 uur van te voren weten zodat wij uw gereserveerde plaats alsnog kunnen benutten. Uw verhindering kunt u doorgeven via telefoonnummer 024 – 68 59 566 op werkdagen tussen 08:00 - 12:00 en 13.00 – 16.00 uur. Bij spoed kunt u contact opnemen via de centrale van het Radboudumc via telefoonnummer 024 – 361 11 11.

Meer informatie


Afdeling Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde

De afdeling Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde houdt zich bezig met zorg voor, tijdens en na operaties. lees meer

Multidisciplinair Pijncentrum

Het Multidisciplinair Pijncentrum is een onder onderdeel van het Regionaal Expertisecentrum Pijn en Palliatieve Geneeskunde (REPPG.) De zorg in het Pijncentrum richt zich op de multidimensionele diagnostiek en behandeling van pijnklachten.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet