Patiƫntenzorg Poliklinieken Nierziekten Spreekuur controle Niertransplantatie

Gedurende het eerste jaar na uw niertransplantatie wordt u regelmatig gecontroleerd op de polikliniek nierziekten, in het begin minimaal 1 x per week, geleidelijk aan wordt de frequentie afgebouwd.

Soms is tussentijdse een extra controle nodig, dan wordt u op het CITO spreekuur gezien. Er wordt dan eerst bloed afgenomen en na bekend worden van de uitslag, ongeveer na 1 uur, wordt u door de arts gezien.

Gedurende de eerste 3 maanden vinden de controles afwisselend plaats bij een arts en een verpleegkundig specialist.

Vanaf 9-12 maanden wordt u voor verdere controles terugverwezen naar de nefroloog in het regionale centrum van herkomst.  

In het 1e, 2e, 3e en 5e jaar na uw niertransplantatie vindt nog jaarlijkse controle in ons centrum plaats. Daarna verlopen alle controles via de nefroloog in het regionale centrum.
 

  • Medewerkers
  • Intranet