Over de polikliniek Nierziekten

Op de Polikliniek Nierziekten onderzoeken en behandelen we patiënten met nieraandoeningen. Ook begeleiden we mensen die een nier willen afstaan voor transplantatie.

Contact (024) 361 47 61

Wilt u een afspraak verzetten of heeft u vragen die niet kunnen wachten tot uw volgende afspraak? U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen.

lees meer

Contact (024) 361 47 61

Wilt u een afspraak verzetten bij Nierziekten of heeft u vragen die niet kunnen wachten tot uw volgende afspraak? U kunt op de verschillende manieren contact met ons opnemen. 

Afspraken verzetten:

 • voor alle afspraken op de polikliniek nierziekten neem contact op met het secretariaat nierziekten: T (024) 361 47 61.

Dringende medische problemen

 • Tijdens kantooruren op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur en tussen 13.00  en 16.30 uur kunt u contact opnemen met het secretariaat Nierziekten: T (024) 361 47 61. De secretaresse verbindt u door met uw arts, zijn/haar supervisor, of de dienstdoende nefroloog. 
 • Buiten bovengenoemde tijdstippen kunt contact opnemen met de dienstdoende nefroloog via het centrale nummer: T (024) 361 11 11.

Niet dringende medische vragen

 • U kunt een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur. Bel daarvoor met het secretariaat nierziekten: T (024) 361 47 61. U wordt dan teruggebeld door de arts.
 • Als u gebruikmaakt van mijnRadboud kunt u niet-dringende vragen ook via mijnRadboud stellen.
 • Tijdens kantooruren kunt u ook contact opnemen met het secretariaat Nierziekten: T (024) 361 47 61. De secretaresse geeft uw vraag door aan uw arts of verpleegkundige of aan de supervisor daarvan (uw hoofdbehandelaar). Een van hen belt u binnen 3 werkdagen terug. 

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 1
Route: 648 naar Plein A1 West

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 1 en volg route 648 naar Plein A1 West

Aanvragen herhaalrecept Nierziekten

Bent u onder behandeling bij afdeling Nierziekten? U kunt op verschillende manieren digitaal een (herhaal)recept aanvragen. vraag aan

Aanvragen herhaalrecept Nierziekten

Bent u onder behandeling bij afdeling Nierziekten?

Ga dan vóór uw polikliniekbezoek na of u nog nieuwe recepten nodig heeft en vraag uw zorgverlener tijdens het polibezoek om een herhaalrecept, zodat u voldoende voorraad medicijnen hebt tot uw volgende polibezoek. 

Als u tussendoor toch nog een herhaalrecept nodig hebt, kunt op dit op verschillende manieren aanvragen:

Via MijnRadboud
Via de optie 'Vraag aan mijn behandelteam' kunt u een verzoek indienen voor herhaalrecepten onder vermelding van naam en dosering van de medicatie. Geef daarbij aan of u de recepten per post wil ontvangen of dat deze naar uw apotheek gefaxt moeten worden, in dat laatste geval graag de naam van uw apotheek vermelden.

Via het digitale formulier
Vul het aanvraagformulier herhaalrecept in. Geef daarbij aan of u de recepten per post wil ontvangen of dat deze naar uw apotheek gefaxt moeten worden, in dat laatste geval graag de naam van uw apotheek vermelden.

Bent u onder behandeling bij de dialyse-afdeling, vermeld dit dan in uw aanvraag.

Verwerking aanvraag
Aanvragen verwerken we dagelijks. Recepten die vóór 12.00 uur zijn aangevraagd worden binnen 3 werkdagen geaccordeerd door de zorgverlener. Omdat verwerking van de receptaanvraag na goedkeuring door de zorgverlener automatisch plaatsvindt ontvangt u geen terugkoppeling als het recept is verwerkt.

Recepten per post ontvangt u binnen 6-7 werkdagen na uw aanvraag.
Recepten per fax naar uw apotheek kunt u na 3 werkdagen ophalen.


mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Afdeling Nierziekten

De afdeling Nierziekten onderzoekt en behandelt patiënten met nieraandoeningen. Omdat herstel van de nierfunctie vaak niet mogelijk is, richten onze artsen zich met name op het bieden van een nierfunctievervangende behandeling.

lees meer

Uw afspraak


Uw eerste afspraak

Voor uw eerste afspraak op onze polikliniek heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. lees meer

Uw eerste afspraak

Voor uw eerste afspraak op onze polikliniek heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Op basis van die verwijzing beoordelen we op welk spreekuur en bij welke specialist u ingepland wordt en op welke termijn. Vervolgens krijgt u een schriftelijke uitnodiging voor een afspraak. 
 
Wilt u op eigen initiatief een afspraak maken, neem dan contact op met het stafsecretariaat:
T (024) 361 47 61
Wilt u mogelijk een nier doneren, dan verzoeken wij u om het aanmeldformulier voor nierdonatie in te vullen en in te sturen. Naar aanleiding van uw aanmelding ontvangt u dan een oproep voor een eerste informatiegesprek.
 

Eerste afspraak? Inschrijven als patiënt

Komt u voor een eerste afspraak in het Radboudumc? Meldt u zich dan vóór uw afspraak eerst bij de centrale inschrijfbalie bij de hoofdingang. Hier kunt u zich laten inschrijven als patiënt. Vervolgens kunt u naar onze afdeling komen en zich op de afgesproken tijd bij de ontvangstbalie melden: route 648. We controleren uw administratieve gegeve648. 
Voorafgaand aan uw bezoek aan de zorgverlener zal een apothekersassistent samen met u uw huidige medicatie doornemen en noteren in uw dossier. Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.
Zodra u aan de beurt bent, komt de arts of verpleegkundige u halen.
 

Wat kunt u verwachten  

Uw eerste afspraak op de polikliniek is met een een internist-nefroloog (in opleiding) en duurt 45 min.
Alleen als uw afspraak op woensdag om 9.00 uur gepland staat duurt de afspraak ongeveer 3 uur, omdat u eerst een gesprek hebt met een coassistent en vervolgens met een nefroloog-in-opleiding. Zij bespreken uw behandeling met een internist-nefroloog. Deze laatste is uw hoofdbehandelaar en is eindverantwoordelijk voor uw medische zorg.

Mede in verband met de inschrijving bij de centrale balie en de medicatieverificatie kan uw eerste bezoek aan de polikliniek dus in totaal ongeveer 2 uur in beslag nemen.

Meer informatie over uw hoofdbehandelaar.


Meenemen bij uw eerste bezoek

Wilt u bij uw eerste afspraak op de polikliniek de volgende zaken meenemen: verzekeringsbewijs, legitimatie, verwijsbrief en uw medicatie. lees meer

Meenemen bij uw eerste bezoek

Wilt u bij uw eerste afspraak op de polikliniek de volgende zaken meenemen:
 • Verzekeringsbewijs. 
 • Legitimatiebewijs; in ziekenhuizen geldt een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). 
 • Verwijzing: u krijgt een verwijsbrief van uw huisarts of specialist. Indien deze nog niet in ons bezit is, dient u deze mee te nemen. Een verwijzing is één jaar geldig. Buitenlandse patiënten hebben een E-formulier nodig bij aanmelding op de polikliniek. 
 • De medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking.

Afspraak verzetten of afzeggen

Wilt u een afspraak bij Nierziekten verzetten of afzeggen? Bel dan: (024) 361 47 61.

lees meer

Afspraak verzetten of afzeggen

Afspraak verzetten

Wilt u een afspraak bij Nierziekten verzetten? Bel dan op werkdagen tussen 08.30-12.00 en 13.00-16.30 uur:
T (024) 361 47 61
 

Afspraak afzeggen 

Lukt het u niet om op een afspraak te komen, bel dan zo vroeg mogelijk. Het liefst 4 dagen van tevoren, zodat we nog een andere patiënt kunnen inplannen. Ook maken we meteen een nieuwe afspraak met u. Wanneer u niet op tijd uw afspraak afzegt, kan het ziekenhuis kosten bij u in rekening brengen.


Videogesprek Zaurus met uw zorgverlener

Een videogesprek is een consult via internet, waarbij u en uw zorgverlener elkaar kunnen zien. Tijdens het videogesprek kan uw zorgverlener informatie met u delen zoals uw medisch dossier, uitslagen van onderzoeken en medische beelden. lees meer

Uw vervolg­afspraken via aanmeldzuil

Bij vervolgafspraken kunt u zich aanmelden via de digitale aanmeldzuil bij de ingang van de polikliniek. U krijgt uitleg hierover bij uw eerste afspraak.

Wie is uw hoofd­behandelaar?

Een van onze internist-nefrologen is uw hoofdbehandelaar. Deze arts is eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Toch ziet u tijdens uw afspraken vaak een nefroloog in opleiding.

lees meer

Wie is uw hoofd­behandelaar?


Een van onze internist-nefrologen is uw hoofdbehandelaar. Deze arts is eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Toch ziet u tijdens uw afspraken vaak een nefroloog in opleiding en af en toe een physician assistant. Deze arts in opleiding tot specialist (AIOS) en physician assistant (PA) werkt onder supervisie van uw hoofdbehandelaar. We proberen uw afspraken zoveel mogelijk bij dezelfde arts in te plannen, maar dat lukt niet altijd. Uw hoofdbehandelaar blijft wel voor langere tijd dezelfde. Dat betekent dat de AIOS of PA met wie u een afspraak heeft, uw behandeling altijd afstemt met dezelfde arts: uw hoofdbehandelaar.  

Indien u wordt opgenomen wijzigt uw hoofdbehandelaar voor de duur van uw opname naar de actuele supervisor van de verpleegafdeling nierziekten. Indien er belangrijke beslissingen genomen moeten worden zal deze tijdelijke hoofdbehandelaar altijd uw poliklinische hoofdbehandelaar erbij betrekken.
 

Spreekuren en bijbehorende hoofdbehandelaar

In onderstaand overzicht kunt u zien welke hoofdbehandelaar bij welk spreekuur hoort. 
 

Algemeen nefrologische spreekuren

Dagdeel Spreekuur Afspraaksoort Hoofdbehandelaar
Maandagmiddag

NIER2NP

NIER1CP

eerste afspraak

vervolgafspraken

Dhr.dr. T. Nijenhuis

Woensdagochtend Ommen NIO

eerste afspraak en vervolgafspraken

Mw.dr. E. van. Ommen
Donderdagmiddag

NIER3NP

NIER4CP

eerste afspraak

vervolgafspraken

Dhr. Dr. R. van Kruijsdijk

Dhr.dr. R. de Sévaux

Transplantatiespreekuren

Dagdeel Spreekuur Afspraaksoort Hoofdbehandelaar
Maandagochtend

Tran 1

Tran 2

Verp

eerste afspraak na ontslag en vervolgafspraken

Mw.dr. M. Baas

mw.dr. A. van de Logt

Dhr. Prof.dr. L. Hilbrands

Dinsdagochtend

Tran 3

Tran 4

Verp

eerste afspraak na ontslag en vervolgafspraken

Dhr.Prof.dr..M. Vervloet

Dhr.dr. R. de Sévaux

Mw.dr. M. Baas

 

Nierdonatie spreekuren

Dagdeel Spreekuur Afspraaksoort Hoofdbehandelaar
Maandagochtend

Intake donatie 

Donor maandag

eerste afspraak en vervolgafspraken

Mw. drs. E. van Ommen
Maandagmiddag Donor jaarcontrole vervolgafspraken Mw. drs. E. van Ommen
Woensdagochtend Intake donatie eerste afspraak Dhr. dr. R. Maas
Vrijdagochtend Donor vrijdag

eerste afspraak en vervolgafspraken

Dhr. dr. R. Maas

 

Nierfalen spreekur

Dagdeel Spreekuur Afspraaksoort Hoofdbehandelaar
Donderdagochtend Nierfalen

eerste afspraak en vervolgafspraken

Mw. drs. E. van Ommen

Overige spreekuren

Dagdeel Spreekuur Afspraaksoort Hoofdbehandelaar
Dinsdagochtend Mooren

eerste afspraak en vervolgafspraken

Mw.drs. A. van de Logt
Woensdagochtend Masterplan eerste afspraak en vervolgafspraken Mw.drs. A. van der Logt
Dagelijks Urinemeting

eerste afspraak en vervolgafspraken

Mw.drs. A. van de Logt
Vrijdagmiddag

Com A

Com B

eerste afspraak transplantatiebeoordeling

Dhr. prof.dr. L. Hilbrands

Aanvragen (herhaal) recepten

Wilt u voor elk afspraak aan onze polikliniek controleren of u nieuwe medicatie nodig heeft? Dan zorgt uw arts dat u tijdens uw afspraak een nieuw recept mee krijgt.

Medicatielijst

Heeft u een medicatielijst? Dan is het handig om deze bij ieder bezoek aan de polikliniek mee te nemen. Zo kunnen we wijzigingen in de medicatie direct noteren. Controleer voor elke afspraak of u nog een herhaalrecept nodig heeft voor uw medicijnen.

Onze spreekuren


Transitie spreekuur

Het transitiespreekuur is bedoeld voor jong volwassenen met een nierziekte die de overstap maken van de kinderafdeling naar de volwassen afdeling of als nieuwe patiënt naar de nefroloog verwezen worden. lees meer

Nierdonatie spreekuur

Wanneer u zich aangemeld heeft als nierdonor krijgt u een voorlichtingsgesprek bij een van onze verpleegkundig coördinatoren. Daarna volgt meestal een afspraak bij een nefroloog, behalve als blijkt dat nierdonatie voor u niet mogelijk is. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet