Over de polikliniek

Onze polikliniek onderzoekt en behandelt patiƫnten met langdurige pijnklachten. De polikliniek is onderdeel van het Pijncentrum. Naast de polikliniek bestaat het Pijncentrum ook uit een dagbehandeling en een opname unit.

Contact

Afdeling Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde
Polikliniek Pijncentrum

(024) 685 95 66
contact

Naar uw afspraak

Ingang: Radboudumc Dekkerswald Ingang A

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc Dekkerswald
Nijmeegsebaan 31
6561 KE Groesbeek

Routebeschrijving

Reis naar Nijmeegsebaan 31
Ga naar binnen bij: Radboudumc Dekkerswald Ingang A

Vragenlijst

Om uw pijnklacht en de gevolgen ervan goed te beoordelen krijgt u een vragenlijst toegestuurd. Als wij deze ingevuld terug krijgen en bij uw huisarts/specialist informatie hebben opgevraagd wordt er een afspraak voor u gemaakt.

Afpraak

De polikliniek bevindt zich op onze locatie Dekkerswald in Groesbeek. Tijdens uw eerste afspraak krijgt u een gesprek met de anesthesioloog (in opleiding).

lees meer

Afpraak

De polikliniek bevindt zich op onze locatie Dekkerswald in Groesbeek. We raden u aan om uw partner of iemand uit uw familie- of vriendenkring mee te nemen voor ondersteuning en om mee te luisteren bij de gesprekken die u heeft.

Wachttijd

De wachttijd is enkele weken tot 2 maanden.

Wat neemt u mee?

  • Verzekeringsbewijs.
  • Wettelijk legitimatiebewijs: paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
  • Als u medicijnen gebruikt neem dan de medicijnen, medicijnkaart of het overzicht dat de apotheek voor u heeft gemaakt over de afgelopen periode mee. Het is belangrijk dat we op de hoogte zijn van uw medicijngebruik.

Eerste afspraak

Tijdens uw eerste afspraak krijgt u een gesprek met de anesthesioloog (in opleiding). Naast de lichamelijke aspecten van uw pijn kijken we ook naar de effecten van de pijn op uw dagelijks functioneren. De anesthesioloog doet een lichamelijk onderzoek gericht op uw pijnklacht. Op basis van dit eerste bezoek wordt beoordeeld of aanvullend onderzoek nodig is door de fysiotherapeut, verpleegkundig pijnconsulent of
klinisch psycholoog.

Behandelingen

In overleg en samen met u kunnen wij iets aan uw pijn en de consequenties hiervan doen. Het is dan ook belangrijk dat u actief meewerkt aan uw behandelplan. De anesthesioloog bespreekt het behandelplan met u. Zo nodig ontvangt u aanvullende schriftelijke informatie over de behandeling.
Het komt voor dat er ondanks alle inspanningen van uw en onze kant geen daadwerkelijke pijnvermindering op kan treden. In dat geval kunnen wij mogelijk een bijdrage leveren door u te leren beter met uw pijnklachten om te gaan.

Vervolgafspraken

U bezoekt de polikliniek een beperkt aantal keren. Voor de uitvoering van het met u besproken behandelplan verwijzen wij u zoveel mogelijk terug naar de eigen regio of uw huisarts. Als u in  aanmerking komt voor een specifieke pijnbehandeling, dan vindt deze in principe plaats in het Radboudumc, locatie Dekkerswald. Wij informeren uw huisarts en uw verwijzer regelmatig over de voortgang van uw pijnbehandeling.

Onze medewerkers

  • De anesthesioloog, uw behandelend arts, is gespecialiseerd in het onderzoek naar en de behandeling van pijn. Behandelingen kunnen onder andere gericht zijn op een medicatieadvies waardoor een vermindering van de pijnwaarneming in de hersenen optreedt. De pijn wordt zo minder belastend.
  • De klinisch psycholoog praat met u over de psychosociale aspecten van het leven met pijn. De behandeling is  er op gericht om u bewust te maken van de manier waarop u met uw  pijnklachten omgaat, de invloed daarvan op de pijn en om u te leren hoe u actief en evenwichtig met uw pijn om kunt gaan.
  • De fysiotherapeut beoordeelt uw bewegingen en houdingen en inventariseert uw activiteitenpatroon. U beweegt zich namelijk ‘naar de pijn’, en neemt meestal een houding aan die de minste klachten geeft. Hierdoor wordt een deel van de spieren overbelast, een ander deel onderbelast en vermindert uw algehele conditie. Behandeling is gericht op het weer aannemen van een goede houding en op een juiste manier van ontspannen en bewegen.
  • De verpleegkundig pijnconsulent praat met u over de effecten van uw pijn in uw persoonlijke situatie. We kijken daarbij naar beperkingen die u door uw pijn ervaart. Ook kan de verpleegkundig pijnconsulent u adviezen geven over uw leefstijl in relatie tot uw pijn en geeft hij/zij u informatie en voorlichting over de voorgestelde pijnbehandeling, uitleg over medicijnen en het juiste gebruik hier van.

Meer informatie


Afdeling Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde

De afdeling Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde houdt zich bezig met zorg voor, tijdens en na operaties.

lees meer

Pijncentrum

De zorg in het Multidisciplinair Pijncentrum richt zich op de multidimensionele diagnostiek en behandeling van pijnklachten. Het Multidisciplinair Pijncentrum bestaat uit een polikliniek en een dagbehandeling.

lees meer

Dekkerswald

Het Radboudumc Dekkerswald ligt op een bosrijk terrein in Groesbeek, net iets buiten Nijmegen. Op deze locatie verlenen verschillende specialismen van het Radboudumc hun patiëntenzorg.

lees meer

Informatie­folders

  • In deze folder willen wij u informeren over het belang van het goed behandelen van pijn na een operatie in het ziekenhuis.

    bekijk het pdf-bestand