Over de polikliniek Plastische Chirurgie

Plastisch chirurgen behandelen diverse aandoeningen. Met name voor handchirurgie, aangeboren afwijkingen, en reconstructies na een ongeval of kwaadaardige ziekte bent u bij de afdeling Plastische Chirurgie aan het juiste adres. Dat zijn de hoofdtaken van onze afdeling. Daarnaast voeren we ook esthetische operaties uit.
De Plastische Chirurgie Polikliniek werkt met een spreekuur op afspraak. We proberen
iedereen op de afgesproken tijd te woord te staan. Maar voor sommige patiënten is meer tijd nodig dan voorzien. Moet u langer dan 20 minuten wachten?  Dan kunt u bij balie B informeren naar de wachttijd.
 
We proberen ervoor te zorgen dat u zoveel mogelijk door dezelfde arts wordt
behandeld. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld door spoedgevallen of
operaties die uitlopen.
 

Patiëntenzorg Poliklinieken Plastische Chirurgie

Over de polikliniek Plastische Chirurgie

Plastisch chirurgen behandelen diverse aandoeningen. Met name handchirurgie, aangeboren afwijkingen, en reconstructies na een ongeval of kwaadaardige ziekte.

lees meer

Contact

Polikliniek Plastische Chirurgie

(024) 361 95 94

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: C
Verdieping: 0
Route: 725

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw C, Verdieping 0 en volg route 725

Een afspraak maken

Voordat u bij de polikliniek terechtkunt, hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of een specialist (van het Radboudumc of extern). lees meer

Een afspraak maken

Een eerste afspraak

Voordat u bij de polikliniek terechtkunt, hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of een specialist (van het Radboudumc of extern). Na verwijzing van uw huisarts belt u om een afspraak te maken. Bij verwijzing door een specialist belt een medewerker van onze polikliniek u. Of u ontvangt dan een schriftelijke uitnodiging.

Second opinion

Twijfelt u over een diagnose of behandeling? Of moet u een belangrijke beslissing over een behandeling nemen? Maak dan op eigen verzoek een afspraak voor een ‘second opinion’. Laat uw behandelaar dit wel weten. Informeer overigens goed bij uw zorgverzekeraar wat de voorwaarden zijn bij een second opinion. De zorgverzekeraar vergoedt namelijk niet altijd de kosten. In dat geval moet u de second opinion zelf betalen.

Vervolgafspraken

Bent u al bekend bij de afdeling Plastische Chirurgie en komt u met een nieuw probleem? Een verwijzing van uw huisarts is dan wenselijk. Bent u bij ons bekend en komt u met een bestaand probleem? Maak dan direct een afspraak op onze polikliniek.

Spoedafspraken

Spoedafspraken worden in overleg met uw huisarts of specialist gemaakt.

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Afdeling Plastische Chirurgie

De afdeling Plastische Chirurgie houdt zich bezig met herstel van vorm en functie van een lichaamsdeel. Het gaat om correctie van aangeboren of verkregen afwijkingen en verminkingen of gebreken.

lees meer

Poliklinische ingreep op de polikliniek plastische chirurgie

De poliklinische ingreep vindt plaats onder lokale verdoving. Zorg dat u geen crème of lotion gebruikt op de plaats waar de behandeling gaat gebeuren. lees meer

Poliklinische ingreep op de polikliniek plastische chirurgie

De poliklinische ingreep vindt plaats onder lokale verdoving. Zorg dat u geen crème of
lotion gebruikt op de plaats waar de behandeling gaat gebeuren.

Voorbereiding

 • U hoeft voor de ingreep niet nuchter te zijn. Dit betekent dat u op de dag van de operatie gewoon kunt eten en drinken.
 • Zorg dat u geen crème of lotion gebruikt op de plaats waar de behandeling gaat gebeuren.
 • Stop tijdelijk met het gebruik van bloedverdunnende middelen. Uw behandelend arts overlegt dit met u.
 • U hoeft geen speciale kleding mee te brengen. 
 • Doe uw sieraden thuis alvast af.
 • Zorg ervoor dat uw nagels kort, schoon en zonder nagellak zijn.
 • Wij adviseren u iemand mee te nemen die u na de ingreep naar huis kan begeleiden.
 • Als u medicijnen gebruikt of ergens overgevoelig voor bent (bijvoorbeeld voor pleisters, antibiotica of jodium), is het belangrijk dat u dit voor de ingreep aan de arts laat weten.

De ingreep

U kunt zich aanmelden bij de aanmeldzuil op onze polikliniek. De poli-assistente brengt u naar de behandelkamer. De plastische chirurg opereert u onder plaatselijke verdoving. De meeste ingrepen duren tussen de 20 en 90 minuten. Vlak voor de operatie legt de behandelend arts u nogmaals de procedure uit.

Hand/arm

Krijgt u een operatie aan de hand of onderarm? Dan doet de chirurg een drukkende band
om uw arm heen. Zo blijft het wondgebied tijdelijk bloedvrij. Deze band
kan een doof of  tintelend gevoel aan de hand/arm geven. Dit kan onprettig aanvoelen.
De chirurg hecht de wond na de operatie. Daarna krijgt u een drukverband en eventueel
een mitella.

Huidtumoren/ huidtransplantaten

Bij een tekort aan huid brengt de chirurg een huidtransplantaat op de wond aan.
Daarna dekt de arts de wond met een steriel gaas of pleister af. Zo nodig leggen we
een drukverband aan., Deze mag u in overleg met de chirurg na twee dagen
verwijderen. In geval van een huidtransplantaat moet het verband tot het eerste
bezoek aan de polikliniek blijven zitten. Meestal is dat tot vijf dagen na de ingreep.
Het weefsel van de verwijderde zwelling sturen we op voor pathologisch onderzoek.
Er wordt dan gekeken of het verwijderde weefsel goed- of kwaadaardig
is. Na zeven tot tien werkdagen is de uitslag meestal bekend. U krijgt deze uitslag van uw behandelend chirurg.
 

Na de ingreep

Na de ingreep werkt de verdoving nog een paar uur. Mocht u pijn hebben dan is
het voldoende om daarvoor paracetamol in te nemen. Maximaal vier maal daags
twee tabletten van 500 mg.
Het gebied rondom de plaats van de ingreep moet 1 dag droog blijven. U kunt
wel douchen, maar zorg ervoor dat de wond droog blijft. Zodra de wond dicht is
en dus niet meer bloedt, kunt u het gaas of de pleister verwijderen. Soms ontstaat
er een bloeduitstorting. Dit is normaal. De blauwe verkleuring verdwijnt na verloop van een paar dagen.
 

Uw bezoek


Wat neemt u mee bij uw eerste bezoek?

Het is van belang dat u bij uw eerste bezoek een aantal zaken meeneemt naar de polikliniek. lees meer

Wat neemt u mee bij uw eerste bezoek?

 • Verzekeringsbewijs

Iedere Nederlander is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Het basispakket vergoedt het grootste deel van de kosten. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren. Of uw behandeling volledig voor vergoeding in aanmerking komt, hangt af van uw verzekering. Kijk hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden na of informeer bij uw zorgverzekeraar. In de meeste gevallen stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Bent u voor de betreffende behandeling niet of onvoldoende verzekerd, dan kan het zijn dat u de rekening vooraf krijgt thuisgestuurd. Deze moet u dan vóór de behandeling betalen.

 • Legitimatiebewijs

In ziekenhuizen geldt een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

 • Verwijskaart

U krijgt een verwijskaart van uw huisarts, tandarts of specialist. Neem deze mee. Een verwijskaart is één jaar geldig.


Wat neemt u mee naar een vervolgafspraak?

Bij een vervolgbezoek aan de polikliniek hoeft u alleen de afsprakenkaart mee te brengen. Wilt u zo vriendelijk zijn iedere wijziging door te geven bij de balie? Bijvoorbeeld verandering van persoonlijke gegevens, huisarts of verzekering.

Waar kun u zich melden?

Komt u voor een eerste afspraak in het Radboudumc? Meldt u zich dan vóór uw afspraak eerst bij de centrale inschrijfbalie bij de hoofdingang. lees meer

Waar kun u zich melden?

Komt u voor een eerste afspraak in het Radboudumc? Meldt u zich dan vóór uw afspraak eerst bij de centrale inschrijfbalie bij de hoofdingang. Hier kunt u zich laten inschrijven als patiënt. Vervolgens vindt u de Plastische Chirurgie Polikliniek door vanaf de hoofdingang route 725 te volgen. U kunt zich bij binnenkomst melden aan de balie.


Eerste bezoek

U meldt zich eerst bij de baliemedewerker en neemt daarna plaats in de wachtkamer. lees meer

Eerste bezoek

U meldt zich eerst bij de baliemedewerker en neemt daarna plaats in de wachtkamer. Daar kunt u gratis koffie en thee krijgen. Op een elektronisch bord ziet u hoelang u moet wachten voordat u bij uw arts terechtkunt. ls dit meer dan twintig minuten? Meld dit dan bij de balie. U kunt eventueel verzoeken of een andere arts u kan zien.

Behandelend arts

Het Radboudumc streeft ernaar dat een en dezelfde specialist u behandelt. Dit is niet altijd haalbaar, omdat alle specialisten op de polikliniek én in de kliniek werken. lees meer

Behandelend arts

Het Radboudumc streeft ernaar dat een en dezelfde specialist u behandelt. Dit is niet altijd haalbaar, omdat alle specialisten op de polikliniek én in de kliniek werken. Bovendien werken de arts-assistenten tijdens hun opleiding op verschillende afdelingen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat u in de loop van de behandeling een andere specialist krijgt toegewezen.

Opname

Meestal legt u enkele poliklinische bezoeken af, voordat uw arts besluit over te gaan tot opname in het ziekenhuis. lees meer

Opname

Meestal legt u enkele poliklinische bezoeken af, voordat uw arts besluit over te gaan tot opname in het ziekenhuis. Uw verwijzend specialist plaatst u op een wachtlijst. De wachttijd is afhankelijk van de aard van uw aandoening.
 • Wordt u geopereerd in dagbehandeling of met een klinische opname? Dan hebt u vooraf – mogelijk op dezelfde dag – een afspraak met de anesthesioloog over de wijze van narcose.
 • Ondergaat u een poliklinische operatie? Dan meldt u zich op die dag aan de balie van de polikliniek. Na de ingreep krijgt u informatie over de nazorg en maakt u een afspraak om op controle te komen.
 • Medewerkers
 • Intranet