Behandelend arts

Het Radboudumc streeft er zoveel mogelijk naar dat een en dezelfde specialist u behandelt. Helaas is dit niet altijd haalbaar, omdat alle specialisten zowel op de polikliniek als in de kliniek werken. Bovendien werken de arts-assistenten gedurende hun opleiding op verschillende afdelingen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat u in de loop van de behandeling een andere specialist krijgt toegewezen.
Patiëntenzorg Poliklinieken Verloskunde en Gynaecologie

Over de polikliniek Verloskunde en Gynaecologie

Dagelijks bezoeken vrouwen van alle leeftijden de polikliniek Verloskunde en Gynaecologie. De spreekuren op de polikliniek zijn verdeeld over vier aandachtsgebieden. lees meer

Over de polikliniek Verloskunde en Gynaecologie

Dagelijks bezoeken vrouwen van alle leeftijden de polikliniek Verloskunde en Gynaecologie. De spreekuren op de polikliniek zijn verdeeld over vier aandachtsgebieden:
  • Verloskunde, ook wel Obstetrie, gaat over zwangerschap, prenatale diagnostiek en bevalling
  • Algemene Gynaecologie is gericht op aandoeningen en afwijkingen die specifiek zijn voor de vrouw
  • Gynaecologische Oncologie richt zich op de behandeling van kanker aan de vrouwelijke geslachtsorganen
  • Voortplantingsgeneeskunde richt zich op de behandeling van vruchtbaarheidsproblemen
De spreekuren van Voortplantingsgeneeskunde vinden plaats op de onderverdieping van de polikliniek. Hier is ook het IVF-centrum en het laboratorium gevestigd. De spreek- en behandelkamers van de Prenatale Diagnostiek bevinden zich op de begane grond van de polikliniek Verloskunde en Gynaecologie.  

Contact

Polikliniek Verloskunde en Gynaecologie

(024) 361 47 88

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: F
Verdieping: 0
Route: 782

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw F, Verdieping 0 en volg route 782

Een afspraak maken

U kunt telefonisch een afspraak maken. Dit kan na een schriftelijke verwijzing van huisarts, verloskundige of medisch specialist. lees meer

Een afspraak maken

U kunt telefonisch een afspraak maken. Dit kan na een schriftelijke verwijzing van huisarts, verloskundige of medisch specialist. De huisarts kan ook elektronisch verwijzen via Zorgdomein. Het afsprakenbureau is bereikbaar: van maandag t/m vrijdag tussen 08.30-16.30 uur, tel: 024-3614788.

Bij het maken van de afspraak is het belangrijk dat u aangeeft om welke reden of met welke klachten u de polikliniek bezoekt. Hierna maken wij voor u een afspraak op een van de spreekuren van de vier aandachtsgebieden.

Wordt u verwezen naar de polikliniek Voortplantingsgeneeskunde dan sturen wij u een inschrijfformulier. Vervolgens wordt er een afspraak voor u gepland. Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact op te nemen met het afsprakenbureau.We kunnen dan meteen een nieuwe afspraak voor u maken. 

Vervolgafspraak

Vervolgafspraken maakt u na afloop van uw bezoek aan de afsprakenbalie of telefonisch 024-3614788. Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact op te nemen met het afsprakenbureau. We kunnen dan meteen een nieuwe afspraak voor u maken.
 

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Afdeling Verloskunde en Gynaecologie

De afdeling Verloskunde en Gynaecologie biedt een zeer breed zorgaanbod aan vrouwen in verschillende levensfasen. Wij behandelen patiënten met eenvoudige, veel voorkomende aandoeningen tot zeer complexe en zeldzame ziektebeelden en problematiek.

lees meer

Naar de seksuoloog

Als u klachten heeft op seksueel gebied, kunt u terecht bij een seksuoloog. lees meer

Uw bezoek


Wat neemt u mee naar uw eerste bezoek?

Het is van belang dat u een aantal zaken meeneemt naar uw eerste bezoek aan onze polikliniek. lees meer

Wat neemt u mee naar uw eerste bezoek?

Verzekeringsbewijs

Iedere Nederlander is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Het basispakket vergoedt het grootste deel van de kosten. Daarnaast kan men zich aanvullend verzekeren. Of uw behandeling volledig wordt vergoed hangt af van uw verzekering. Kijk hiervoor uw verzekeringspolis na of informeer bij uw zorgverzekeraar. In de meeste gevallen wordt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekering gestuurd. Bent u voor de betreffende behandeling niet of onvoldoende verzekerd dan kan het zijn dat u de rekening vooraf krijgt thuisgestuurd. Deze moet dan vóór de behandeling betaald zijn.

Legitimatiebewijs

In ziekenhuizen geldt een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Verwijskaart

U krijgt een verwijskaart van uw huisarts, tandarts of specialist. Deze dient u mee te nemen. Een verwijskaart is één jaar geldig.

Wat neemt u mee bij een vervolgafspraak?

Bij een vervolgbezoek aan de polikliniek hoeft u alleen de afspraakkaart mee te brengen. Hierop staan ook uw persoonlijke gegevens. Wij verzoeken u iedere wijziging door te geven bij de balie. Bijvoorbeeld verandering van persoonlijke gegevens, huisarts of verzekering.

Waar moet u zich melden?

U meldt zich bij de afsprakenbalie van de polikliniek Verloskunde en Gynaecologie. U ontvangt u een afsprakenkaart waarop vervolgafspraken en eventuele behandelingen worden genoteerd. Hierna neemt u plaats in de wachtkamer. U kunt hier gratis koffie en thee nemen.

Uw eerste bezoek

De arts die u gaat behandelen, haalt u op in de wachtkamer. Soms zal de arts vragen of u bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van een co-assistent. lees meer

Uw eerste bezoek

De arts die u gaat behandelen, haalt u op in de wachtkamer. Soms zal de arts vragen of u bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van een co-assistent. Tijdens de eerste afspraak bespreekt de arts met u welke onderzoeken of behandelingen hij/zij noodzakelijk acht. Na dit gesprek legt een verpleegkundige of een doktersassistente deze onderzoeken of behandelingen uit. Zo mogelijk maken zij ook een afspraak. Vervolgafspraken maakt u bij het afsprakenbureau na uw bezoek aan de arts. De afspraken worden genoteerd op de afsprakenkaart.

Behandelend arts

Het Radboudumc streeft er zoveel mogelijk naar dat een en dezelfde specialist u behandelt. Helaas is dit niet altijd haalbaar, omdat alle specialisten zowel op de polikliniek als in de kliniek werken. lees meer

Opname

Aan de beslissing tot opname in het ziekenhuis gaan meestal enkele poliklinische bezoeken vooraf. U wordt voor de opname op een wachtlijst geplaatst. De wachttijd is afhankelijk van de aard van de aandoening.
  • Medewerkers
  • Intranet