Patientenzorg Resultaten Alvleesklierkanker

Alvleesklier­kanker

Bij alvleesklierkanker is er sprake van een kwaadaardig gezwel in de alvleesklier. Het is een ernstige ziekte. In Nederland krijgen ongeveer 2300 mensen per jaar alvleesklierkanker.

lees meer

58 operaties

Aantal pancreaticoduo--denectomieën per jaar.

bekijk meer

58 operaties

Hoe meer operaties een specialist uitvoert, des te beter hij of zij wordt. Dat is aangetoond met wetenschappelijk onderzoek. Het aantal operaties dat in een ziekenhuis wordt uitgevoerd, zegt dus veel over de kwaliteit van de behandeling.

Een pancreaticoduodenectomie is een operatie waarbij de kop van de alvleesklier en een deel van de twaalfvingerige darm, galweg, galblaas en de omliggende lymfeklieren worden verwijderd. In 2018 werd in ons ziekenhuis in totaal 58 keer een pancreatoduodenectomie verricht vanwege een kwaadaardige of goedaardige aandoening. In onderstaande grafiek staat het aantal pancreaticoduodenectomieën in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.
Grafiek

Norm

De beroepsvereniging van medisch specialisten heeft vastgesteld waaraan een ziekenhuis moet voldoen om de kwaliteit te garanderen. Een van deze eisen is dat een ziekenhuis minimaal 20 keer per jaar een pancreaticoduodenectomie moet uitvoeren. Het Radboudumc voldoet ruimschoots aan deze norm.

Kans op overleving alvleesklier­kanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van alvleesklierkanker te genezen.

bekijk overlevingskansen

Kans op overleving alvleesklier­kanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van alvleesklierkanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een langere overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

Stadium

De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt op het moment van diagnose. Daarom rapporteren we per stadium.

Bij alvleesklierkanker zijn er 5 stadia:

  • Stadium 0: de kankercellen zijn beperkt tot de alvleesklier en breiden zich niet buiten de alvleesklier uit.
  • Stadium 1: de tumor is maximaal 2 cm (stadium 1A) of groter dan 2 cm (stadium 1B) en is beperkt tot de alvleesklier.
  • Stadium 2: er zijn uitzaaiingen van de tumor in de nabijgelegen lymfeklieren en/of de tumor is uitgebreid buiten de alvleesklier, maar niet in de omliggende bloedvaten (slagaders).
  • Stadium 3: de tumor is uitgebreid buiten de alvleesklier in de omliggende bloedvaten (slagaders) met of zonder uitbreidingen in de nabijgelegen lymfeklieren.
  • Stadium 4: de tumor is uitgezaaid naar andere weefsels en/of organen elders in het lichaam.

Van 2010 tot 2014 behandelden wij 160 patiënten voor alvleesklierkanker in ons ziekenhuis. In de grafiek hieronder ziet u van deze patiënten, per stadium, het percentage dat 1 tot 5 jaar na de diagnose nog in leven is. Deze percentages vergelijken we met het Nederlandse gemiddelde.

Alle grafieken geven alleen patiënten weer die een nieuwe diagnose kanker hebben gekregen in het Radboudumc of elders en die hun eerste behandeling in het Radboudumc kregen. Er komen naar het Radboudumc ook veel patiënten in een latere fase van hun ziekte, voor een tweede of nog verdere behandeling. Deze groep patiënten komt niet voor in onderstaande gegevens.

Alle stadia samen

Grafiek

Toelichting op de grafieken

  • Patiënten met kanker kunnen overlijden aan kanker, maar ook aan andere oorzaken zoals een ongeval of een andere aandoening. In bovenstaande grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er géén onderscheid is gemaakt naar doodsoorzaak. Niet al deze patiënten hoeven dus aan alvleesklierkanker te zijn overleden.
  • Sommige stadia komen weinig voor. Daardoor zijn de gegevens van deze kleine groep patiënten in het Radboudumc moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database is in het beheer van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
  • Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31-12-2014 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn gediagnosticeerd en/of behandeld in het Radboudumc. De patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen naar het Radboudumc voor radiotherapie zijn hierin niet meegerekend.

Stadium 1

Grafiek

Stadium 2 

Grafiek

Stadium 3 

Grafiek

Stadium 4 

Grafiek