Patientenzorg Resultaten Bot- en weke delenkanker

Keten sarcomen

Deze keten richt zich met name op de behandeling van bot- en weke delen kanker. Op deze pagina leest u meer over onze resultaten. Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij uw behandelend arts.

108 operaties weke delen kanker

Aantal nieuwe patiënten met één of meer operaties voor weke delen kanker per jaar.

bekijk meer

108 operaties weke delen kanker

Hoe meer operaties een specialist uitvoert, des te beter hij of zij wordt. Dat is aangetoond met wetenschappelijk onderzoek. Het aantal operaties dat in een ziekenhuis wordt uitgevoerd, zegt dus veel over de kwaliteit van de behandeling.

Er zijn verschillende soorten behandelingen voor weke delen kanker, zoals een operatie of een behandeling met medicijnen. In 2018 werd in ons ziekenhuis in totaal bij 108 nieuwe patiënten één of meerdere operaties voor weke delen kanker verricht. In onderstaande grafiek staat het aantal nieuwe patiënten bij wie één of meer operaties voor weke delen kanker werd verricht in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.

Grafiek

Norm

De beroepsvereniging van medisch specialisten heeft vastgesteld waaraan een ziekenhuis moet voldoen om de kwaliteit te garanderen. Een van deze eisen is dat een ziekenhuis minimaal 10 keer per jaar een operatie voor weke delen kanker moet uitvoeren. Het Radboudumc voldoet ruimschoots aan deze norm.


Kans op overleving botkanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van botkanker te genezen.

bekijk overlevingskansen

Kans op overleving botkanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van botkanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een langere overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

Stadia

De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt op het moment van diagnose. Daarom rapporteren we per stadium. Bij botkanker zijn er 4 stadia.

Toelichting op de grafiek

  • De gegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database is in het beheer van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
  • De overleving is het percentage patiënten dat na een bepaald aantal jaren na diagnose nog in leven is. NKR cijfers presenteert de relatieve overleving. De relatieve overleving is de kans op overleving in een hypothetische wereld waarin geen andere doodsoorzaken bestaan. Deze correctie geeft een overlevingsgetal welke een benadering is voor de zogeheten kankerspecifieke overleving.

Stadium 1

Stadium 2

Stadium 3

Stadium 4


Kans op overleving weke delen kanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van weke delen kanker te genezen.

bekijk overlevingskansen

Kans op overleving weke delen kanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van weke delen kanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een langere overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

Stadium

De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt op het moment van diagnose. Daarom rapporteren we per stadium. Bij weke delen kanker zijn er 4 stadia.


Toelichting op de grafieken

  • De gegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database is in het beheer van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
  • De overleving is het percentage patiënten dat na een bepaald aantal jaren na diagnose nog in leven is. NKR cijfers presenteert de relatieve overleving. De relatieve overleving is de kans op overleving in een hypothetische wereld waarin geen andere doodsoorzaken bestaan. Deze correctie geeft een overlevingsgetal welke een benadering is voor de zogeheten kankerspecifieke overleving.

Stadium 1

Stadium 2 

Stadium 3 

Stadium 4 


KiesBeter

Voor een volledig overzicht van de uitkomsten van zorg.