Patientenzorg Resultaten Bot- en weke delenkanker

Keten sarcomen

Deze keten richt zich met name op de behandeling van bot- en weke delen kanker. Op deze pagina leest u meer over onze resultaten. Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij uw behandelend arts.

Waardering 9.1

Elke 2 jaar vragen we patiënten met bot- en weke delen kanker naar hun ervaringen met onze zorg. Deze resultaten gebruiken wij om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

bekijk ervaringen

Waardering 9.1

Elke 2 jaar vragen we patiënten met sarcomen naar hun ervaringen met de zorg in het Radboudumc. Dit doen we met een vragenlijst, de Consumer Quality Index (CQ-Index). Onderzoeksbureau Mediquest voert voor ons de CQ-Index uit. Deze resultaten gebruiken wij om de kwaliteit van zorg te verbeteren.
 
In 2017 werd de vragenlijst door 27 patiënten met een sarcoom ingevuld.

Samenvatting van de resultaten

  • Patiënten met sarcomen waardeerden de zorg met een 9.1.
  • 80.8% van de patiënten zou het Radboudumc zeer waarschijnlijk aanbevelen bij andere patiënten met kanker, 15.4% van de patiënten is hierover neutraal, en 3.8% geeft aan dit niet te zullen doen.

Algemene waardering

Hieronder ziet u de gemiddelde waardering van patiënten met sarcomen, uitgevraagd in 2015 en 2017.
 
Hoe beoordeelt u:      2015      2017
de zorg binnen de keten in het algemeen?       8.8       9.1
de termijn waarop u terecht kon voor uw kankerzorg?       8.7       9.0
de informatie die u heeft gekregen?       8.9       8.7
het luisteren van de zorgverlener(s)?       9.0       8.9
de tijd en aandacht die de zorgverlener(s) voor u hadden?       9.1       9.1
de deskundigheid van de arts(en)?       9.3       9.3
de afstemming en samenwerking tussen de zorgverleners in het ziekenhuis?       8.4       8.6
de wachttijd tot de uitslag van het onderzoek?       8.7       8.2
de mate waarin uw wensen zijn meegenomen in het behandelplan?       8.9       8.7
het resultaat van de behandeling?       8.9       9.0
de nazorg in het ziekenhuis?       8.7       8.6
 

151 medicijn­behandelingen weke delen kanker

Aantal patiënten met weke delen kanker dat werd behandeld met medicijnen per jaar.

bekijk meer

151 medicijn­behandelingen weke delen kanker

Er zijn verschillende soorten behandelingen voor weke delen kanker, zoals een operatie of een behandeling met medicijnen. In onderstaande grafiek staat het aantal patiënten met weke delen kanker dat één of meerdere keren per jaar behandeld werd met medicijnen in het Radboudumc in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.
Grafiek

Norm

De beroepsvereniging van medisch specialisten heeft vastgesteld dat een ziekenhuis minstens 10 patiënten met weke delen kanker per jaar moet behandelen met medicijnen om de kwaliteit te garanderen. Het Radboudumc voldoet met 151 patiënten in 2018 ruimschoots aan deze norm.

108 operaties weke delen kanker

Aantal nieuwe patiënten met één of meer operaties voor weke delen kanker per jaar.

bekijk meer

108 operaties weke delen kanker

Hoe meer operaties een specialist uitvoert, des te beter hij of zij wordt. Dat is aangetoond met wetenschappelijk onderzoek. Het aantal operaties dat in een ziekenhuis wordt uitgevoerd, zegt dus veel over de kwaliteit van de behandeling.

Er zijn verschillende soorten behandelingen voor weke delen kanker, zoals een operatie of een behandeling met medicijnen. In 2018 werd in ons ziekenhuis in totaal bij 108 nieuwe patiënten één of meerdere operaties voor weke delen kanker verricht. In onderstaande grafiek staat het aantal nieuwe patiënten bij wie één of meer operaties voor weke delen kanker werd verricht in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.
Grafiek

Norm

De beroepsvereniging van medisch specialisten heeft vastgesteld waaraan een ziekenhuis moet voldoen om de kwaliteit te garanderen. Een van deze eisen is dat een ziekenhuis minimaal 10 keer per jaar een operatie voor weke delen kanker moet uitvoeren. Het Radboudumc voldoet ruimschoots aan deze norm.

Kans op overleving botkanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van botkanker te genezen.

bekijk overlevingskansen

Kans op overleving botkanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van botkanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een langere overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

Stadium

De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt op het moment van diagnose. Daarom rapporteren we per stadium. Bij botkanker zijn er 4 stadia.

Van 2010 tot 2014 behandelden wij 100 patiënten voor botkanker in ons ziekenhuis. In de grafiek hieronder ziet u van deze patiënten, voor alle stadia samen, het percentage dat 1 tot 5 jaar na de diagnose nog in leven is. Deze percentages vergelijken we met het Nederlandse gemiddelde.

Alle grafieken geven alleen patiënten weer die een nieuwe diagnose kanker hebben gekregen in het Radboudumc of elders en die hun eerste behandeling in het Radboudumc kregen. Er komen naar het Radboudumc ook veel patiënten in een latere fase van hun ziekte, voor een tweede of nog verdere behandeling. Deze groep patiënten komt niet voor in onderstaande gegevens.
Grafiek

Toelichting op de grafiek

  • Patiënten met kanker kunnen overlijden aan kanker, maar ook aan andere oorzaken zoals een ongeval of een andere aandoening. In bovenstaande grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er géén onderscheid is gemaakt naar doodsoorzaak. Niet al deze patiënten hoeven dus aan botkanker te zijn overleden.
  • Sommige stadia komen weinig voor. Daardoor zijn de gegevens van deze kleine groep patiënten in het Radboudumc moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database is in het beheer van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
  • Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31-12-2014 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn gediagnosticeerd en/of behandeld in het Radboudumc. De patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen naar het Radboudumc voor radiotherapie zijn hierin niet meegerekend.

Kans op overleving weke delen kanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van weke delen kanker te genezen.

bekijk overlevingskansen

Kans op overleving weke delen kanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van weke delen kanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een langere overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

Stadium

De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt op het moment van diagnose. Daarom rapporteren we per stadium. Bij weke delen kanker zijn er 4 stadia.

Van 2010 tot 2014 behandelden wij 218 patiënten voor weke delen kanker in ons ziekenhuis. In de grafiek hieronder ziet u van deze patiënten, per stadium, het percentage dat 1 tot 5 jaar na de diagnose nog in leven is. Deze percentages vergelijken we met het Nederlandse gemiddelde.

Alle grafieken geven alleen patiënten weer die een nieuwe diagnose kanker hebben gekregen in het Radboudumc of elders en die hun eerste behandeling in het Radboudumc kregen. Er komen naar het Radboudumc ook veel patiënten in een latere fase van hun ziekte, voor een tweede of nog verdere behandeling. Deze groep patiënten komt niet voor in onderstaande gegevens.
Grafiek

Toelichting op de grafieken

  • Patiënten met kanker kunnen overlijden aan kanker, maar ook aan andere oorzaken zoals een ongeval of een andere aandoening. In bovenstaande grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er géén onderscheid is gemaakt naar doodsoorzaak. Niet al deze patiënten hoeven dus aan weke delen kanker te zijn overleden.
  • Sommige stadia komen weinig voor. Daardoor zijn de gegevens van deze kleine groep patiënten in het Radboudumc moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database is in het beheer van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
  • Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31-12-2014 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn gediagnosticeerd en/of behandeld in het Radboudumc. De patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen naar het Radboudumc voor radiotherapie zijn hierin niet meegerekend.

Stadium 1

Grafiek

Stadium 2 

Grafiek

Stadium 3 

Grafiek

Stadium 4 

Grafiek
 

KiesBeter

Voor een volledig overzicht van de uitkomsten van zorg.