Patientenzorg Resultaten Dikkedarmkanker

Darmkanker

Bij darmkanker is er sprake van een kwaadaardig gezwel in het darmkanaal. Dit kan voorkomen in de dunne darm, dikke darm en endeldarm.

lees meer

Waardering 8.7

Elke 2 jaar vragen we patiënten met gastro-enterologische kanker (kanker van de maag, darm, lever, alvleesklier en slokdarm) naar hun ervaringen met onze zorg. Deze resultaten gebruiken wij om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

bekijk ervaringen

Waardering 8.7

Elke 2 jaar vragen we patiënten met gastro-enterologische kanker (kanker van de maag, darm, lever, alvleesklier en slokdarm) naar hun ervaringen met de zorg in het Radboudumc. Dit doen we met een vragenlijst, de Consumer Quality Index (CQ-Index). Onderzoeksbureau Mediquest voert voor ons de CQ-Index uit. Deze resultaten gebruiken wij om de kwaliteit van zorg te verbeteren.
 
In 2017 werd de vragenlijst door 53 patiënten met een vorm van gastro-enterologische kanker ingevuld.

Samenvatting van de resultaten

  • Patiënten met gastro-enterologische kanker waardeerden de zorg met een 8.7.
  • 67.3% van de patiënten zou het Radboudumc zeer waarschijnlijk aanbevelen bij andere patiënten met kanker, 25% van de patiënten is hierover neutraal, en 7.7% geeft aan dit niet te zullen doen.

Algemene waardering

Hieronder ziet u de gemiddelde waardering van patiënten met gastro-enterologische kanker, uitgevraagd in 2015 en 2017.

Hoe beoordeelt u:      2015      2017
de zorg binnen de keten in het algemeen?       8.6       8.7
de termijn waarop u terecht kon voor uw kankerzorg?       8.7       8.5
de informatie die u heeft gekregen?       8.7       8.7
het luisteren van de zorgverlener(s)?       8.8       8.7
de tijd en aandacht die de zorgverlener(s) voor u hadden?       8.6       8.7
de deskundigheid van de arts(en)?       9.0       9.2
de afstemming en samenwerking tussen de zorgverleners in het ziekenhuis?       8.2       8.4
de wachttijd tot de uitslag van het onderzoek?       8.2       8.3
de mate waarin uw wensen zijn meegenomen in het behandelplan?       8.5       8.3
het resultaat van de behandeling?       8.8       8.5
de nazorg in het ziekenhuis?       8.4       8.7

43 HIPEC­ behandelingen

Aantal HIPEC-behandelingen per jaar.

bekijk meer

43 HIPEC­ behandelingen

HIPEC is de afkorting van Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie. Tijdens deze operatie verwijdert de chirurg tumorweefsel uit de buikholte en spoelt daarna uw buik met verwarmde cytostatica (chemotherapie) om de eventueel achtergebleven tumorcellen te bestrijden.

Een HIPEC-behandeling wordt gedaan bij kankersoorten die uitzaaien naar het buikvlies, zoals dikke darmkanker. In 2018 werden in ons ziekenhuis in totaal 43 HIPEC-behandelingen verricht. In onderstaande grafiek staat het aantal HIPEC-behandelingen in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.
Grafiek

Norm

De beroepsvereniging van medisch specialisten heeft vastgesteld dat een ziekenhuis minstens 20 HIPEC-behandelingen per jaar moet uitvoeren om de kwaliteit te garanderen. Het Radboudumc voldoet met 43 HIPEC- behandelingen in 2018 ruimschoots aan deze norm.

79 operaties

Aantal colonresecties per jaar.

bekijk meer

79 operaties

Hoe meer operaties een specialist uitvoert, des te beter hij of zij wordt. Dat is aangetoond met wetenschappelijk onderzoek. Het aantal operaties dat in een ziekenhuis wordt uitgevoerd, zegt dus veel over de kwaliteit van de behandeling.

Een colonresectie is een operatie waarbij een deel van de dikke darm wordt verwijderd. In 2018 werden in ons ziekenhuis in totaal 79 colonresecties verricht vanwege een kwaadaardige of goedaardige aandoening. In onderstaande grafiek staat het colonresecties in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.
Grafiek

Norm

De beroepsvereniging van medisch specialisten heeft vastgesteld waaraan een ziekenhuis moet voldoen om de kwaliteit te garanderen. Een van deze eisen is dat een ziekenhuis minimaal 50 keer per jaar een colonresectie voor een kwaadaardige of goedaardige aandoening moet uitvoeren. Het Radboudumc voldoet ruimschoots aan deze norm.

Kans op overleving dikkedarm­kanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van dikkedarmkanker te genezen.

bekijk overlevingskansen

Kans op overleving dikkedarm­kanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van dikkedarmkanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een langere overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

Stadium

De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt op het moment van diagnose. Daarom rapporteren we per stadium.

Bij dikkedarmkanker zijn er 4 stadia:

  • Stadium 1: de tumor is beperkt tot het slijmvlies of de binnenste laag spierweefsel van de dikke darm.
  • Stadium 2: de tumor is door de spierlaag van de darmwand heen gegroeid en eventueel in het weefsel eromheen.
  • Stadium 3: er zijn uitzaaiingen in de lymfeklieren in de buurt van de tumor.
  • Stadium 4: er zijn uitzaaiingen in verder weg gelegen lymfeklieren en/of in andere organen of weefsels.

Van 2010 tot 2014 behandelden wij 462 patiënten voor dikkedarmkanker in ons ziekenhuis. In de grafiek hieronder ziet u van deze patiënten, per stadium, het percentage dat 1 tot 5 jaar na de diagnose nog in leven is. Deze percentages vergelijken we met het Nederlandse gemiddelde.

Alle grafieken geven alleen patiënten weer die een nieuwe diagnose kanker hebben gekregen in het Radboudumc of elders en die hun eerste behandeling in het Radboudumc kregen. Er komen naar het Radboudumc ook veel patiënten in een latere fase van hun ziekte, voor een tweede of nog verdere behandeling. Deze groep patiënten komt niet voor in onderstaande gegevens.

Stadium 1

Grafiek

Stadium 2

Grafiek

Stadium 3

Grafiek

Stadium 4

Grafiek

Toelichting op de grafiek

  • Patiënten met kanker kunnen overlijden aan kanker, maar ook aan andere oorzaken zoals een ongeval of een andere aandoening. In bovenstaande grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er géén onderscheid is gemaakt naar doodsoorzaak. Niet al deze patiënten hoeven dus aan dikkedarmkanker te zijn overleden.
  • Sommige stadia komen weinig voor. Daardoor zijn de gegevens van deze kleine groep patiënten in het Radboudumc moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database is in het beheer van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
  • Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31-12-2014 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn gediagnosticeerd en/of behandeld in het Radboudumc. De patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen naar het Radboudumc voor radiotherapie zijn hierin niet meegerekend.