Patientenzorg Resultaten Endeldarmkanker

Darmkanker

Bij darmkanker is er sprake van een kwaadaardig gezwel in het darmkanaal. Dit kan voorkomen in de dunne darm, dikke darm en endeldarm.

lees meer

49 operaties

Aantal rectumresecties per jaar.

bekijk meer

49 operaties

Hoe meer operaties een specialist uitvoert, des te beter hij of zij wordt. Dat is aangetoond met wetenschappelijk onderzoek. Het aantal operaties dat in een ziekenhuis wordt uitgevoerd, zegt dus veel over de kwaliteit van de behandeling.

Een rectumresectie is een operatie waarbij (een deel van) de endeldarm wordt verwijderd. In 2018 werden in ons ziekenhuis in totaal 49 rectumresecties verricht vanwege een kwaadaardige of goedaardige aandoening. In onderstaande grafiek staat het aantal rectumresecties in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.
Grafiek

Norm

De beroepsvereniging van medisch specialisten heeft vastgesteld waaraan een ziekenhuis moet voldoen om de kwaliteit te garanderen. Een van deze eisen is dat een ziekenhuis minimaal 20 keer per jaar een rectumresectie voor een kwaadaardige of goedaardige aandoening moet uitvoeren. Het Radboudumc voldoet ruimschoots aan deze norm.

Kans op overleving endeldarm­kanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van endeldarmkanker te genezen.

bekijk overlevingskansen

Kans op overleving endeldarm­kanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van endeldarmkanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een langere overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

Stadium

De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt op het moment van diagnose. Daarom rapporteren we per stadium.

Bij endeldarmkanker zijn er 4 stadia:

  • Stadium 1: de tumor is beperkt tot het slijmvlies of de binnenste laag spierweefsel van de dikke darm.
  • Stadium 2: de tumor is door de spierlaag van de darmwand heen gegroeid en eventueel in het weefsel eromheen.
  • Stadium 3: er zijn uitzaaiingen in de lymfeklieren in de buurt van de tumor.
  • Stadium 4: er zijn uitzaaiingen in verder weg gelegen lymfeklieren en/of in andere organen of weefsels.

Van 2010 tot 2014 behandelden wij 265 patiënten voor endeldarmkanker in ons ziekenhuis. In de grafiek hieronder ziet u van deze patiënten, per stadium, het percentage dat 1 tot 5 jaar na de diagnose nog in leven is. Deze percentages vergelijken we met het Nederlandse gemiddelde.

Alle grafieken geven alleen patiënten weer die een nieuwe diagnose kanker hebben gekregen in het Radboudumc of elders en die hun eerste behandeling in het Radboudumc kregen. Er komen naar het Radboudumc ook veel patiënten in een latere fase van hun ziekte, voor een tweede of nog verdere behandeling. Deze groep patiënten komt niet voor in onderstaande gegevens.

Stadium 1

Grafiek

Stadium 2

Grafiek

Stadium 3

Grafiek

Stadium 4

Grafiek

Toelichting op de grafieken

  • Patiënten met kanker kunnen overlijden aan kanker, maar ook aan andere oorzaken zoals een ongeval of een andere aandoening. In bovenstaande grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er géén onderscheid is gemaakt naar doodsoorzaak. Niet al deze patiënten hoeven dus aan endeldarmkanker te zijn overleden.
  • Sommige stadia komen weinig voor. Daardoor zijn de gegevens van deze kleine groep patiënten in het Radboudumc moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database is in het beheer van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
  • Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31-12-2014 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn gediagnosticeerd en/of behandeld in het Radboudumc. De patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen naar het Radboudumc voor radiotherapie zijn hierin niet meegerekend.