Endeldarmkanker Resultaten


Kans op overleving endeldarmkanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van endeldarmkanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een lange overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

bekijk overlevingskansen

Kans op overleving endeldarmkanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van endeldarmkanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een lange overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

In onderstaande grafiek ziet u het percentage van patiënten met endeldarmkanker dat 1-5 jaar na de diagnose endeldarmkanker nog in leven is. De doorgetrokken lijn verbindt de percentages van de in het Radboudumc behandelde patiënten. De gestippelde lijn geeft de landelijke percentages weer.

Toelichting op de grafiek

In de grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er geen correctie op de cijfers is toegepast wat betreft doodsoorzaak. Kanker is een ziekte die vooral oudere mensen treft, die vaak ook andere ziektes hebben. Daarom is het belangrijk te beseffen dat niet alle patiënten die overlijden, aan de gevolgen van kanker overlijden.

Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31 december 2011 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn behandeld in het Radboudumc, exclusief de patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen voor radiotherapie.

De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van de uitgebreidheid van de ziekte (het stadium). Daarom rapporteren we hier per stadium. Omdat sommige stadia niet vaak voorkomen, zijn de gegevens over deze kleine groep patiënten moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland.


Patiënt­ervaringen endeldarm­kanker

In 2015 heeft het Radboudumc aan patiënten met gastro-enterologische kanker (kanker aan de maag, darm, lever, alvleesklier en slokdarm) gevraagd wat hun ervaringen zijn met de zorg in het ziekenhuis. De vragenlijst is door 59 patiënten ingevuld.

bekijk ervaringen

Patiënt­ervaringen endeldarm­kanker

In 2015 heeft het Radboudumc aan patiënten met gastro-enterologische kanker (kanker aan de maag, darm, lever, alvleesklier en slokdarm) gevraagd wat hun ervaringen zijn met de zorg in het ziekenhuis. De vragenlijst is door 59 patiënten ingevuld. Wij gebruiken deze resultaten om onze zorg verder te verbeteren.

Hieronder ziet u eerst de belangrijkste resultaten samengevat. Daarna krijgt u een uitgebreider beeld van de algemene waardering en de waardering per thema.
  • Patiënten met gastro-enterologische kanker waarderen de zorg met een 8,6.
  • 50% van de patiënten zou het Radboudumc zeer waarschijnlijk aanbevelen bij andere patiënten met kanker, 2% zou dat niet doen en 48% van de patiënten is neutraal.
  • De patiënten waren het meest positief over het serieus nemen van klachten, pijn klachten en bejegening zorgverleners.
  • Van alle beoordeelde thema’s waren patiënten het minst positief over organisatie en begeleiding en ondersteuning.

Algemene waardering

Hieronder ziet u de algemene beoordeling door patiënten met gastro-enterologische kanker.
Grafiek


Waardering per thema

Hieronder ziet u per thema de ervaringen van patiënten met gastro-enterologische kanker.
Grafiek
Patiënten beantwoorden vragen over verschillende thema’s in de zorg. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd of de arts u de ruimte gaf om mee te beslissen over de behandeling of operatie. Dit is één van de vragen die valt onder het thema shared decision making. De antwoorden op de verschillende vragen per thema vormen gezamenlijk de totale beoordeling van een thema. De beoordeling per thema wordt weergegeven in drie categorieën: positieve, neutrale en minst positieve ervaringen.

Darmkanker

Bij darmkanker is er sprake van een kwaadaardig gezwel in het darmkanaal. Dit kan voorkomen in de dunne darm, dikke darm en endeldarm.

lees meer
inloggen