Patiëntenzorg Resultaten Hoofd-hals kanker

Keten hoofd-hals oncologie

De hoofd-hals-keten richt zich met name op de behandeling van kanker van de mondholte, keel, strottenhoofd, neus en bijholten, hals en speekselklieren. Op deze pagina leest u meer over onze resultaten. Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij uw behandeld arts.

520 patiënten hoofd-hals kanker

Aantal nieuwe patiënten met hoofd-hals kanker behandeld per jaar. bekijk meer

520 patiënten hoofd-hals kanker

In 2018 werden 520 nieuwe patiënten met hoofd-hals kanker behandeld in het Radboudumc. In onderstaande grafiek staat het aantal nieuwe patiënten met hoofd-hals kanker behandeld in het Radboudumc in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.
Grafiek

Norm

De beroepsvereniging van medisch specialisten heeft vastgesteld waaraan een ziekenhuis moet voldoen om de kwaliteit te garanderen. Een van deze eisen is dat een ziekenhuis minimaal 200 nieuwe patiënten per jaar met hoofd-hals kanker moet behandelen. Het Radboudumc voldoet ruimschoots aan deze norm.

Chemoradiatie hoofd-hals kanker

Aantal patiënten met hoofd-hals kanker dat werd behandeld met bestraling en/of chemotherapie per jaar. bekijk meer

Chemoradiatie hoofd-hals kanker

De behandeling bij hoofd-hals kanker bestaat bij de meeste patiënten uit een operatie. Soms is voorafgaand aan die operatie of daarna bestraling nodig, mogelijk in combinatie met chemotherapie.

In onderstaande grafiek staat het aantal patiënten met hoofd-hals kanker behandeld in het Radboudumc met chemoradiotherapie of targeted-therapy radiotherapie in 2015, 2016, 2017 en 2018.

Grafiek

Norm

De beroepsvereniging van medisch specialisten heeft vastgesteld waaraan een ziekenhuis moet voldoen om de kwaliteit te garanderen. Een van deze eisen is dat een ziekenhuis minstens 20 patiënten per jaar moet behandelen met chemoradiotherapie of targeted-therapie radiotherapie. Het Radboudumc voldoet ruimschoots aan deze norm.


Operaties hoofd-hals kanker

Er zijn veel verschillende soorten operaties voor hoofd-hals kanker. Lees hier meer over een specifieke subgroep van operaties voor hoofd-hals kanker waarbij een vrij gevasculariseerde reconstructie wordt gedaan. bekijk meer

Operaties hoofd-hals kanker

Hoe meer operaties een specialist uitvoert, des te beter hij of zij wordt. Dat is aangetoond met wetenschappelijk onderzoek. Het aantal operaties dat in een ziekenhuis wordt uitgevoerd, zegt dus veel over de kwaliteit van de behandeling.

Norm

Er zijn veel verschillende soorten operaties voor hoofd-hals kanker. De beroepsvereniging van medisch specialisten heeft vastgesteld waaraan een ziekenhuis moet voldoen om de kwaliteit te garanderen.

Een van deze eisen is dat een ziekenhuis een specifieke hoog specialistische operatie (verwijdering van de tumor met reconstructie door middel van vrij gevasculariseerde lap en microchirurgische anastomose) minimaal 20 keer moet uitvoeren. Het Radboudumc voldoet ruimschoots aan deze norm.
Grafiek

Kans op overleving mondkanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van mondkanker te genezen. bekijk

Kans op overleving mondkanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van mondholtekanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een langere overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

Stadium

De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt op het moment van diagnose. Daarom rapporteren we per stadium.

Bij mondholtekanker zijn er 4 stadia:

 • Stadium 1: de tumor is kleiner dan 2 cm, er zijn geen uitzaaiingen.
 • Stadium 2: de tumor is tussen de 2 en de 4 cm, er zijn geen uitzaaiingen.
 • Stadium 3: de tumor is groter dan 4 cm of is uitgezaaid in 1 plaatselijke lymfeklier, niet meer dan 3 cm. Er zijn geen uitzaaiingen op afstand.
 • Stadium 4: de tumor groeit door in andere weefsels zoals het kaakbot. Of de tumor is uitgezaaid in meer dan 1 plaatselijke lymfeklier of naar elders in het lichaam.
Van 2010 tot 2014 behandelden wij 501 patiënten voor mondholtekanker in ons ziekenhuis. In de grafiek hieronder ziet u van deze patiënten, voor alle stadia samen, het percentage dat 1 tot 5 jaar na de diagnose nog in leven is. Deze percentages vergelijken we met het Nederlandse gemiddelde.

Alle grafieken geven alleen patiënten weer die een nieuwe diagnose kanker hebben gekregen in het Radboudumc of elders en die hun eerste behandeling in het Radboudumc kregen. Er komen naar het Radboudumc ook veel patiënten in een latere fase van hun ziekte, voor een tweede of nog verdere behandeling. Deze groep patiënten komt niet voor in onderstaande gegevens.

Alle stadia samen 

Grafiek

 Toelichting op de grafiek

 • Patiënten met kanker kunnen overlijden aan kanker, maar ook aan andere oorzaken zoals een ongeval of een andere aandoening. In bovenstaande grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er géén onderscheid is gemaakt naar doodsoorzaak. Niet al deze patiënten hoeven dus aan mondholtekanker te zijn overleden.
 • Sommige stadia komen weinig voor. Daardoor zijn de gegevens van deze kleine groep patiënten in het Radboudumc moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database is in het beheer van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
 • Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31-12-2014 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn gediagnosticeerd en/of behandeld in het Radboudumc. De patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen naar het Radboudumc voor radiotherapie zijn hierin ook meegerekend.

Kans op overleving strottenhoofd­kanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van strottenhoofdkanker te genezen. bekijk overlevingskansen

Kans op overleving strottenhoofd­kanker

Strottenhoofdkanker wordt ook wel stembandkanker of larynxcarcinoom genoemd. Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van strottenhoofdkanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een langere overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

Stadium

De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt op het moment van diagnose. Daarom rapporteren we per stadium. Bij strottenhoofdkanker zijn er 4 stadia.

Van 2010 tot 2014 behandelden wij 500 patiënten voor strottenhoofdkanker in ons ziekenhuis. In de grafiek hieronder ziet u van deze patiënten, voor alle stadia samen, het percentage dat 1 tot 5 jaar na de diagnose nog in leven is. Deze percentages vergelijken we met het Nederlandse gemiddelde.

Alle grafieken geven alleen patiënten weer die een nieuwe diagnose kanker hebben gekregen in het Radboudumc of elders en die hun eerste behandeling in het Radboudumc kregen. Er komen naar het Radboudumc ook veel patiënten in een latere fase van hun ziekte, voor een tweede of nog verdere behandeling. Deze groep patiënten komt niet voor in onderstaande gegevens.

Alle stadia samen

Grafiek

Toelichting op de grafiek

 • Patiënten met kanker kunnen overlijden aan kanker, maar ook aan andere oorzaken zoals een ongeval of een andere aandoening. In bovenstaande grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er géén onderscheid is gemaakt naar doodsoorzaak. Niet al deze patiënten hoeven dus aan strottenhoofdkanker te zijn overleden.
 • Sommige stadia komen weinig voor. Daardoor zijn de gegevens van deze kleine groep patiënten in het Radboudumc moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database is in het beheer van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
 • Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31-12-2014 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn gediagnosticeerd en/of behandeld in het Radboudumc. De patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen naar het Radboudumc voor radiotherapie zijn hierin ook meegerekend.

Kans op overleving keelkanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van keelkanker te genezen. bekijk overlevingskansen

Kans op overleving keelkanker

Bij keelkanker zit er een tumor in de keelholte (orofarynx). Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van keelkanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een langere overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

Stadium

De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt op het moment van diagnose. Daarom rapporteren we per stadium.

 Bij keelkanker zijn er 4 stadia:

 • Stadium 1: de tumor is kleiner dan 2 cm, er zijn geen uitzaaiingen.
 • Stadium 2: de tumor is tussen de 2 en de 4 cm, er zijn geen uitzaaiingen.
 • Stadium 3: de tumor is groter dan 4 cm of is uitgezaaid in 1 plaatselijke lymfeklier, niet meer dan 3 cm. Er zijn geen uitzaaiingen op afstand.
 • Stadium 4: de tumor groeit door in andere weefsels zoals het kaakbot. Of de tumor is uitgezaaid in meer dan 1 plaatselijke lymfeklier of naar elders in het lichaam.

Van 2010 tot 2014 behandelden wij 344 patiënten voor keelkanker in ons ziekenhuis. In de grafiek hieronder ziet u van deze patiënten, voor alle stadia samen, het percentage dat 1 tot 5 jaar na de diagnose nog in leven is. Deze percentages vergelijken we met het Nederlandse gemiddelde.

Alle grafieken geven alleen patiënten weer die een nieuwe diagnose kanker hebben gekregen in het Radboudumc of elders en die hun eerste behandeling in het Radboudumc kregen. Er komen naar het Radboudumc ook veel patiënten in een latere fase van hun ziekte, voor een tweede of nog verdere behandeling. Deze groep patiënten komt niet voor in onderstaande gegevens.

Alle stadia samen

Grafiek

Toelichting op de grafiek

 • Patiënten met kanker kunnen overlijden aan kanker, maar ook aan andere oorzaken zoals een ongeval of een andere aandoening. In bovenstaande grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er géén onderscheid is gemaakt naar doodsoorzaak. Niet al deze patiënten hoeven dus aan keelkanker te zijn overleden.
 • Sommige stadia komen weinig voor. Daardoor zijn de gegevens van deze kleine groep patiënten in het Radboudumc moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database is in het beheer van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
 • Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31-12-2014 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn gediagnosticeerd en/of behandeld in het Radboudumc. De patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen naar het Radboudumc voor radiotherapie zijn hierin ook meegerekend.

KiesBeter

Voor een volledig overzicht van de uitkomsten van zorg.
 • Medewerkers
 • Intranet