Resultaten

Voor deze resultaten worden de Kinder Intensive Care afdelingen van de acht universitaire medische centra met elkaar vergeleken. Daarvoor is gebruik gemaakt van onderzoek naar de oudertevredenheid en het sterftecijfer. Hieronder staan de conclusies voor het Radboudumc.

Ouders zijn tevreden over de zorg en behandeling

Ze geven aan dat de artsen en verpleegkundigen goed samenwerken en dat ze goed zijn voorbereid op de behandelingen van hun kind. Daarnaast vinden ouders het prettig dat ze iedere dag weten welke arts verantwoordelijk is voor hun kind. Dit is in de meeste UMC’s goed geregeld, ook bij ons.

Een van de redenen hiervoor is dat we de samenwerking en communicatie verbeterd hebben met een Crew Resource Management systeem (CRM). Dat is een systeem dat ook in de vliegtuigindustrie gebruikt wordt. Het komt er op neer dat we vóór iedere ingreep met duidelijke checklists werken: hoe gaan we het doen? En ook: wat als het niet lukt? We bespreken die checklist ook met de ouders, zodat ze weten wat er gaat gebeuren.

Ouders worden betrokken bij beslissingen

Ouders zijn tevreden over hun rol bij de behandeling van hun kind. Het Radboudumc scoort hierin beter dan andere UMC’s. Een reden hiervoor is dat ouders actief worden betrokken in de besluitvorming over een behandeling. Ook bij de verzorging van hun kind hebben ouders een actieve rol. Verpleegkundigen stimuleren ouders bijvoorbeeld om hun eigen kind te wassen.

Ouders vinden de informatie duidelijk
Het Radboudumc geeft duidelijke informatie over de onderzoeken en ingrepen. Een goed voorbeeld is dat ouders na een familiegesprek een verslag op papier krijgen. Ze vinden dat prettig, omdat ze soms tijdens het gesprek niet alle informatie op kunnen nemen. Via een verslag kunnen ze het rustig nalezen en kijken of het klopt. Daarnaast besteden we ook aandacht aan duidelijke informatie voor de kinderen. Een pedagogisch medewerker legt bijvoorbeeld aan een kind uit hoe een onderzoek of ingreep gaat.

Binnen het Radboudumc overlijden relatief minder kinderen

Op de Kinder Intensive Care liggen erg zieke kinderen. Het grootste deel van de kinderen herstelt geheel of gedeeltelijk na de behandeling. Het lukt echter niet altijd om de kinderen te genezen. Ongeveer 3% van de opgenomen kinderen overlijdt op de intensive care. Er is een manier om deze sterftecijfers te kunnen vergelijken met andere centra in Nederland. Daarvoor vergelijken we ons sterftecijfer op de IC met het sterftecijfer dat je zou verwachten bij kinderen die net zo ziek zijn. Bij deze vergelijking ligt ons sterftecijfer lager dan je op basis van de ziekte-ernst van de opgenomen kinderen zou verwachten.

 
Patiëntenzorg Resultaten Kinder Intensive Care

Kinder Intensive Care

Op de Kinder Intensive Care van het Radboudumc liggen ernstig zieke kinderen van 0 tot 18 jaar. Zij hebben intensieve zorg nodig omdat bijvoorbeeld de ademhaling of bloedsomloop wordt bedreigd. Medische apparatuur neemt deze bedreigde functies over.

Resultaten

Voor deze resultaten worden de Kinder Intensive Care afdelingen van de acht universitaire medische centra met elkaar vergeleken. Daarvoor is gebruik gemaakt van onderzoek naar de oudertevredenheid en het sterftecijfer. Hier staan de conclusies voor het Radboudumc. bekijk conclusies
  • Medewerkers
  • Intranet