Leverkanker

Bij leverkanker is er sprake van een kwaadaardige tumor in de lever. Leverkanker is zeldzaam en komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De meeste patiënten zijn tussen de 60 en 75 jaar oud. lees meer

66 operaties levertumoren

Aantal leverresecties per jaar. bekijk meer

66 operaties levertumoren

Hoe meer operaties een specialist uitvoert, des te beter hij of zij wordt. Dat is aangetoond met wetenschappelijk onderzoek. Het aantal operaties dat in een ziekenhuis wordt uitgevoerd, zegt dus veel over de kwaliteit van de behandeling.

Een leverresectie is een operatie waarbij een deel van de lever wordt verwijderd. In 2020 werden in ons ziekenhuis in totaal 66 leverresecties verricht. In onderstaande grafiek staat het aantal leverresecties in 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020.

Grafiek

Norm

De beroepsvereniging van medisch specialisten heeft vastgesteld waaraan een ziekenhuis moet voldoen om de kwaliteit te garanderen. Een van deze eisen is dat een ziekenhuis minimaal 20 leverresecties per jaar moet uitvoeren. Het Radboudumc voldoet ruimschoots aan deze norm.


Kans op overleving

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van levertumoren te genezen. lees meer

Kans op overleving

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van levertumoren te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een langere overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

Overleving, leverkanker, Stadium bij diagnose, TNM 8e editie (2017-2019)

Toelichting op de grafieken

  • De gegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database is in het beheer van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
  • De overleving is het percentage patiënten dat na een bepaald aantal jaren na diagnose nog in leven is. NKR cijfers presenteert de relatieve overleving. De relatieve overleving is de kans op overleving in een hypothetische wereld waarin geen andere doodsoorzaken bestaan. Deze correctie geeft een overlevingsgetal welke een benadering is voor de zogeheten kankerspecifieke overleving.
  • Medewerkers
  • Intranet