Melanoom Resultaten


Kans op overleving melanoom

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van melanoom te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een lange overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

bekijk overlevingskansen

Kans op overleving melanoom

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van melanoom te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een lange overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

In onderstaande grafiek ziet u het percentage patiënten dat 1-5 jaar na de diagnose melanoom nog in leven is. De doorgetrokken lijn verbindt de percentages van de in het Radboudumc behandelde patiënten. De gestippelde lijn geeft de landelijke percentages weer.

Toelichting op de grafiek

In de grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er geen correctie in de cijfers is toegepast wat betreft doodsoorzaak. Kanker is een ziekte die vooral oudere mensen treft, die vaak ook andere ziektes hebben. Daarom is het belangrijk te beseffen dat niet alle patiënten die overlijden, aan kanker overlijden.

Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31 december 2011 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn behandeld in het Radboudumc, exclusief de patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen voor radiotherapie.

De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van de uitgebreidheid van de ziekte (het stadium). Daarom rapporteren we hier per stadium. Omdat sommige stadia niet vaak voorkomen, zijn de gegevens over deze kleine groep patiënten moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland.


Patiënt­ervaringen melanoom

Melanoom is een vorm van huidkanker. In 2015 heeft het Radboudumc aan patiënten met huidkanker gevraagd wat hun ervaringen zijn met de zorg bij huidkanker in het ziekenhuis. De vragenlijst is door 43 patiënten ingevuld. Wij gebruiken deze resultaten om onze zorg verder te verbeteren.

bekijk ervaringen

Patiënt­ervaringen melanoom

Melanoom is een vorm van huidkanker. In 2015 heeft het Radboudumc aan patiënten met huidkanker gevraagd wat hun ervaringen zijn met de zorg bij huidkanker in het ziekenhuis. De vragenlijst is door 43 patiënten ingevuld. Wij gebruiken deze resultaten om onze zorg verder te verbeteren.

Hieronder ziet u eerst de belangrijkste resultaten samengevat. Daarna krijgt u een uitgebreider beeld van de algemene waardering en de waardering per thema.
  • Patiënten met huidkanker waarderen de zorg met een 8,5.
  • 47% van de patiënten zou het Radboudumc zeer waarschijnlijk aanbevelen bij andere patiënten met kanker, 2% zou dat niet doen en 51% van de patiënten is neutraal.
  • De patiënten waren het meest positief over het serieus nemen van klachten, pijnklachten en bejegening zorgverleners.
  • Van alle beoordeelde thema’s waren patiënten het minst positief over organisatie en begeleiding en ondersteuning.

Algemene waardering

Hieronder ziet u de algemene beoordeling door patiënten met huidkanker.
Created with Highcharts 4.2.6percentage Patiëntervaringen huidkankerwaaronder melanoom en plaveiselcelcarcinoom222555555555555333888555777292929353535404040444444323232515151606060575757454545363636686868606060555555515151636363464646333333434343505050585858score: 0-5score: 6-8score: 9-10Hoe beoordeelt u de termijn waarop u terecht kon bij dit zieken… Hoe beoordeelt u de informatie die u heeft gekregen?Hoe beoordeelt u het luisteren van de zorgverlener(s)?Hoe beoordeelt u de tijd en aandacht die de zorgverlener(s) voor… Hoe beoordeelt u de deskundigheid van de arts(en)?Hoe beoordeelt u de afstemming en samenwerking tussen de zo… Hoe beoordeelt u de wachttijd tot de uitslag van het onderzoek?Indien er met u een behandelplan is besproken, hoe beoordeelt … Hoe beoordeelt u (het resultaat van) de behandeling?Indien er sprake is van nazorg door het ziekenhuis, hoe beoorde… 0204060801001030507090Indien er sprake is van nazorg door het ziekenhuis, hoe beoordeelt u de nazorg door het ziekenhuis? score: 9-10: 58Radboudumc
 

Waardering per thema

Hieronder ziet u per thema de ervaringen van patiënten met huidkanker.
Grafiek

Patiënten beantwoorden vragen over verschillende thema’s in de zorg. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd of de arts u de ruimte gaf om mee te beslissen over de behandeling of operatie. Dit is één van de vragen die valt onder het thema shared decision making. De antwoorden op de verschillende vragen per thema vormen gezamenlijk de totale beoordeling van een thema. De beoordeling per thema wordt weergegeven in drie categorieën: positieve, neutrale en minst positieve ervaringen. 


 

Melanoom

Een melanoom ontstaat uit de pigmentcellen in de huid: de melanocyten. Vaak zat er op die plek al een moedervlek. Een melanoom is een vorm van huidkanker en komt in 5% van de gevallen voor.

lees meer
inloggen