Keten melanomen

Deze keten richt zich op een specifieke vorm van huidkanker: de melanomen. Op deze pagina leest u meer over onze resultaten. Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij uw behandeld arts.

Kans op overleving melanoom

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van een melanoom te genezen.

bekijk overlevingskansen

Kans op overleving melanoom

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van een melanoom te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een langere overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

Stadium

De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt op het moment van diagnose. Daarom rapporteren we per stadium.

Bij een melanoom zijn er 5 stadia:

 • Stadium 0: de tumor zit alleen in de buitenste laag van de huid (epidermis) en is niet doorgegroeid naar de binnenste laag van de huid (dermis). De lymfeklieren bevatten geen kankercellen.
 • Stadium 1:
  • De lymfeklieren bevatten geen kankercellen.
  • Stadium 1A:
   • de dikte van de tumor is minder dan 1 mm, er is geen zweervorming en er zijn geen celdelingen in de binnenste laag van de huid (dermis).
  • Stadium 1B:
   • de dikte van de tumor is minder dan 1 mm, maar met zweervorming of met 1 of meerdere celdelingen in de binnenste laag van de huid (dermis).
   • de dikte van de tumor is 1 tot 2 mm zonder zweervorming.
 • Stadium 2: 
  • De lymfeklieren bevatten geen kankercellen.
  • Stadium 2A: 
   • de dikte van de tumor is 1 tot 2 mm met zweervorming. 
   • de dikte van de tumor is 2 tot 4 mm zonder zweervorming.
  • Stadium 2B:
   • de dikte van de tumor is 2 tot 4 mm met zweervorming.
   • de dikte van de tumor is meer dan 4 mm zonder zweervorming.
  • Stadium 2C: 
   • de dikte van de tumor is meer dan 4 mm met zweervorming. 
 • Stadium 3:
  • er zijn uitzaaiingen naar de lymfeklieren, of
  • er zijn uitzaaiingen op de huid rondom de oorspronkelijke tumor (satelliet uitzaaiingen),
  • of er zijn uitzaaiingen in of onder de huid tussen de oorspronkelijke tumor en de nabijgelegen lymfeklieren (in-transit uitzaaiingen).
 • Stadium 4: de tumor is uitgezaaid voorbij de nabijgelegen lymfeklieren naar een deel/ delen van de huid of naar andere lymfeklieren, of naar andere organen zoals de lever, longen of de hersenen. 

Van 2010 tot 2014 behandelden wij 375 patiënten voor een melanoom in ons ziekenhuis. In de grafiek hieronder ziet u van deze patiënten, per stadium, het percentage dat 1 tot 5 jaar na de diagnose nog in leven is. Deze percentages vergelijken we met het Nederlandse gemiddelde.

Alle grafieken geven alleen patiënten weer die een nieuwe diagnose kanker hebben gekregen in het Radboudumc of elders en die hun eerste behandeling in het Radboudumc kregen. Er komen naar het Radboudumc ook veel patiënten in een latere fase van hun ziekte, voor een tweede of nog verdere behandeling. Deze groep patiënten komt niet voor in onderstaande gegevens.

Stadium 1

Grafiek

Stadium 2

Grafiek

Stadium 3

Grafiek

Stadium 4

Grafiek

Toelichting op de grafieken

 • Patiënten met kanker kunnen overlijden aan kanker, maar ook aan andere oorzaken zoals een ongeval of een andere aandoening. In bovenstaande grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er géén onderscheid is gemaakt naar doodsoorzaak. Niet al deze patiënten hoeven dus aan een melanoom te zijn overleden.
 • Sommige stadia komen weinig voor. Daardoor zijn de gegevens van deze kleine groep patiënten in het Radboudumc moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database is in het beheer van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
 • Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31-12-2014 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn gediagnosticeerd en/of behandeld in het Radboudumc. De patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen naar het Radboudumc voor radiotherapie zijn hierin niet meegerekend.

KiesBeter

Voor een volledig overzicht van de uitkomsten van zorg.