Nierkanker

Bij nierkanker zit er een kwaadaardig gezwel in uw nier. In Nederland krijgen ongeveer 1700 mensen per jaar nierkanker. Het grootste deel van de patiënten is tussen de 55 en 75 jaar.

lees meer

Waardering 8.7

Elke 2 jaar vragen we patiënten met urologische kanker naar hun ervaringen met onze zorg. Deze resultaten gebruiken wij om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

bekijk ervaringen

Waardering 8.7

Elke 2 jaar vragen we patiënten met urologische kanker naar hun ervaringen met de zorg in het Radboudumc. Dit doen we met een vragenlijst, de Consumer Quality Index (CQ-Index). Onderzoeksbureau Mediquest voert voor ons de CQ-Index uit. Deze resultaten gebruiken wij om de kwaliteit van zorg te verbeteren.
 
In 2017 werd de vragenlijst door 28 patiënten met een vorm van urologische kanker ingevuld.

Samenvatting van de resultaten

  • Patiënten met urologische kanker waardeerden de zorg met een 8.7.
  • 46.4% van de patiënten zou het Radboudumc zeer waarschijnlijk aanbevelen bij andere patiënten met kanker, 50% van de patiënten is hierover neutraal, en 3.6% geeft aan dit niet te zullen doen.

Algemene waardering

Hieronder ziet u de gemiddelde waardering van patiënten met urologische kanker, uitgevraagd in 2015 en 2017.
 
Hoe beoordeelt u:      2015      2017
de zorg binnen de keten in het algemeen?       8.5      8.7
de termijn waarop u terecht kon voor uw kankerzorg?       8.5      8.4
de informatie die u heeft gekregen?       8.3      8.6
het luisteren van de zorgverlener(s)?       8.5      8.6
de tijd en aandacht die de zorgverlener(s) voor u hadden?       8.4      8.5
de deskundigheid van de arts(en)?       8.7      9.1
de afstemming en samenwerking tussen de zorgverleners in het ziekenhuis?       8.0      8.6
de wachttijd tot de uitslag van het onderzoek?       8.3      8.3
de mate waarin uw wensen zijn meegenomen in het behandelplan?       8.6      8.6
het resultaat van de behandeling?       8.8      8.7
de nazorg in het ziekenhuis?       8.4      7.7

222 patiënten nierkanker

Aantal nieuwe patiënten met niercelcarcinoom dat werd gediagnosticeerd of behandeld in het Radboudumc per jaar.

bekijk meer

222 patiënten nierkanker

In 2018 werden er in totaal 222 nieuwe patiënten met niercelcarcinoom (nierkanker) gediagnosticeerd of behandeld in het Radboudumc. In onderstaande grafiek staat het aantal nieuwe patiënten met niercelcarcinoom dat werd gediagnosticeerd of behandeld in het Radboudumc in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.
Grafiek

Norm

De beroepsvereniging van medisch specialisten heeft vastgesteld waaraan een ziekenhuis moet voldoen om de kwaliteit te garanderen. Een van deze eisen is dat een ziekenhuis minimaal 20 nieuwe patiënten per jaar met niercelcarcinoom moet diagnosticeren of behandelen. Het Radboudumc voldoet ruimschoots aan deze norm.

75 operaties nierkanker

Aantal operaties per jaar voor nierkanker.

bekijk meer

75 operaties nierkanker

Hoe meer operaties een specialist uitvoert, des te beter hij of zij wordt. Dat is aangetoond met wetenschappelijk onderzoek. Het aantal operaties dat in een ziekenhuis wordt uitgevoerd, zegt dus veel over de kwaliteit van de behandeling.

Er zijn verschillende soorten behandelingen voor nierkanker, zoals een operatie of een behandeling met medicijnen. In 2018 werden in ons ziekenhuis in totaal 75 operatieve ingrepen voor nierkanker verricht. In onderstaande grafiek staat het aantal operatieve ingrepen voor nierkanker in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.
Grafiek

Norm

De beroepsvereniging van medisch specialisten heeft vastgesteld waaraan een ziekenhuis moet voldoen om de kwaliteit te garanderen. Een van deze eisen is dat een ziekenhuis per jaar minimaal 10 operatieve ingrepen voor nierkanker moet uitvoeren. Het Radboudumc voldoet ruimschoots aan deze norm.

114 systeem­behandelingen nierkanker

Aantal patiënten met niercelcarcinoom dat werd behandeld met medicijnen per jaar.

bekijk meer

114 systeem­behandelingen nierkanker

Er zijn verschillende soorten behandelingen voor nierkanker, zoals een operatie of een behandeling met medicijnen (systemische behandeling). In 2018 werden in ons ziekenhuis in totaal 114 patiënten met niercelcarcinoom behandeld met medicijnen. In onderstaande grafiek staat het aantal patiënten met niercelcarcinoom dat per jaar behandeld werd met medicijnen in het Radboudumc in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.  
Grafiek

Norm

De beroepsvereniging van medisch specialisten heeft vastgesteld waaraan een ziekenhuis moet voldoen om de kwaliteit te garanderen. Een van deze eisen is dat een ziekenhuis per jaar minimaal 10 patiënten met niercelcarcinoom moet behandelen met medicijnen. Het Radboudumc voldoet ruimschoots aan deze norm.

Kans op overleving nierkanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van nierkanker te genezen.

bekijk overlevingskansen

Kans op overleving nierkanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van nierkanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een langere overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

Stadium

De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt op het moment van diagnose. Daarom rapporteren we per stadium.

Bij nierkanker zijn er 4 stadia:

  • Stadium 1: de tumor is kleiner dan 4 cm (stadium 1a) of de tumor is tussen de 4 cm en de 7 cm (stadium 1b), er zijn geen uitzaaiingen.
  • Stadium 2: de tumor is tussen de 7 cm en de 10 cm en is beperkt tot de nier, er zijn geen uitzaaiingen.
  • Stadium 3: de tumor groeit in de nabijgelegen grote bloedvaten, maar niet in de bijnier en niet voorbij het bindweefsel rond de nier en/of de tumor is uitgezaaid in 1 plaatselijke lymfeklier. Er zijn geen uitzaaiingen op afstand.
  • Stadium 4: de tumor groeit door voorbij het bindweefsel rondom de nier en in de bijnier, en/of de tumor is uitgezaaid in meer dan 1 nabijgelegen lymfeklier en/of is uitgezaaid op afstand, dus naar elders in het lichaam.

Van 2010 tot 2014 behandelden wij 329 patiënten voor nierkanker in ons ziekenhuis. In de grafiek hieronder ziet u van deze patiënten, per stadium, het percentage dat 1 tot 5 jaar na de diagnose nog in leven is. Deze percentages vergelijken we met het Nederlandse gemiddelde.

Alle grafieken geven alleen patiënten weer die een nieuwe diagnose kanker hebben gekregen in het Radboudumc of elders en die hun eerste behandeling in het Radboudumc kregen. Er komen naar het Radboudumc ook veel patiënten in een latere fase van hun ziekte, voor een tweede of nog verdere behandeling. Deze groep patiënten komt niet voor in onderstaande gegevens.

Alle stadia samen

Grafiek

Toelichting op de grafieken

  • Patiënten met kanker kunnen overlijden aan kanker, maar ook aan andere oorzaken zoals een ongeval of een andere aandoening. In bovenstaande grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er géén onderscheid is gemaakt naar doodsoorzaak. Niet al deze patiënten hoeven dus aan nierkanker te zijn overleden.
  • Sommige stadia komen weinig voor. Daardoor zijn de gegevens van deze kleine groep patiënten in het Radboudumc moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database is in het beheer van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
  • Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31-12-2014 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn gediagnosticeerd en/of behandeld in het Radboudumc. De patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen naar het Radboudumc voor radiotherapie zijn hierin niet meegerekend. 

Stadium 1

Grafiek

Stadium 2 

Grafiek

Stadium 3 

Grafiek

Stadium 4 

Grafiek