Nierkanker Resultaten


Kans op overleving nierkanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van nierkanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een lange overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

bekijk overlevingskansen

Kans op overleving nierkanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van nierkanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een lange overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven. Overleving is niet het enige relevante resultaat van de behandeling, maar het is wel een belangrijk en objectief vast te stellen gegeven.

In onderstaande grafiek ziet u het percentage van patiënten met nierkanker dat 1-5 jaar na de diagnose kanker nog in leven is. De doorgetrokken lijn verbindt de percentages van de in het Radboudumc behandelde patiënten. De gestippelde lijn geeft de landelijke percentages weer.

Toelichting op de grafiek

In de grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er geen correctie in de cijfers is toegepast wat betreft doodsoorzaak. Kanker is een ziekte die vooral oudere mensen treft, die vaak ook andere ziektes hebben. Daarom is het belangrijk te beseffen dat niet alle patiënten die overlijden, aan kanker overlijden.

Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31 december 2011 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn behandeld in het Radboudumc, exclusief de patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen voor radiotherapie.

De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van de uitgebreidheid van de ziekte (het stadium). Daarom rapporteren we hier per stadium. Omdat sommige stadia niet vaak voorkomen, zijn de gegevens over deze kleine groep patiënten moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland.


Patiënt­ervaringen nierkanker

Nierkanker is een vorm van urologische kanker. In 2015 heeft het Radboudumc aan patiënten met urologische kanker gevraagd wat hun ervaringen zijn met de zorg bij urologische kanker in het ziekenhuis. De vragenlijst is door 40 patiënten ingevuld.

bekijk ervaringen

Patiënt­ervaringen nierkanker

Nierkanker is een vorm van urologische kanker. In 2015 heeft het Radboudumc aan patiënten met urologische kanker gevraagd wat hun ervaringen zijn met de zorg bij urologische kanker in het ziekenhuis. De vragenlijst is door 40 patiënten ingevuld. Wij gebruiken deze resultaten om onze zorg verder te verbeteren.

Hieronder ziet u eerst de belangrijkste resultaten samengevat. Daarna krijgt u een uitgebreider beeld van de algemene waardering en de waardering per thema.
  • Patiënten met urologische kanker waarderen de zorg met een 8,5.
  • 58% van de patiënten zou het Radboudumc zeer waarschijnlijk aanbevelen bij andere patiënten met kanker, 5% zou dat niet doen en 37% van de patiënten is neutraal.
  • De patiënten waren het meest positief over het serieus nemen van klachten, pijnklachten en bejegening zorgverleners.
  • Van alle beoordeelde thema’s waren patiënten het minst positief over organisatie en begeleiding en ondersteuning.

Algemene waardering

Hieronder ziet u de algemene beoordeling door patiënten met urologische kanker


 

Waardering per thema

Hieronder ziet u per thema de ervaringen van patiënten met urologische kanker.
Grafiek
Patiënten beantwoorden vragen over verschillende thema’s in de zorg. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd of patiënten vonden dat artsen aandachtig luisterden. Dit is één van de vragen die valt onder het thema bejegening artsen. De antwoorden op de verschillende vragen per thema vormen gezamenlijk de totale beoordeling van een thema. De beoordeling per thema wordt weergegeven in drie categorieën: positieve, neutrale en minst positieve ervaringen.

Nierkanker

Bij nierkanker zit er een kwaadaardig gezwel in uw nier. In Nederland krijgen ongeveer 1700 mensen per jaar nierkanker. Het grootste deel van de patiënten is tussen de 55 en 75 jaar.

lees meer
inloggen