Patientenzorg Resultaten Slokdarmkanker

Slokdarmkanker

Slokdarmkanker is een kwaadaardig gezwel van de slokdarm.

lees meer

69 operaties slokdarm­kanker

Aantal operaties voor slokdarmkanker per jaar.

bekijk meer

69 operaties slokdarm­kanker

Hoe meer operaties een specialist uitvoert, des te beter hij of zij wordt. Dat is aangetoond met wetenschappelijk onderzoek. Het aantal operaties dat in een ziekenhuis wordt uitgevoerd, zegt dus veel over de kwaliteit van de behandeling.

In 2018 werden in ons ziekenhuis in totaal 69 slokdarmresecties (een operatieve verwijdering van de slokdarm). In onderstaande grafiek staat het aantal slokdarmresecties in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.
Grafiek

Norm

De beroepsvereniging van medisch specialisten heeft vastgesteld waaraan een ziekenhuis moet voldoen om de kwaliteit te garanderen. Een van deze eisen is dat een ziekenhuis minimaal 20 slokdarmresecties per jaar moet uitvoeren. Het Radboudumc voldoet ruimschoots aan deze norm.

Kans op overleving slokdarm­kanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van slokdarmkanker te genezen.

bekijk overlevingskansen

Kans op overleving slokdarm­kanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van slokdarmkanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een langere overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

Stadium

De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt op het moment van diagnose. Daarom rapporteren we per stadium.

Bij een slokdarmkanker zijn er 5 stadia:

 • Stadium 0: de tumor is beperkt tot het slijmvlies van de slokdarm.
 • Stadium 1: de tumor is beperkt tot het bindweefsel van de slokdarm.
 • Stadium 2:
  • Stadium 2A: de tumor is in de spierlaag of in de buitenste bindweefsellaag van de slokdarm (adventitia) gegroeid. Er zijn geen uitzaaiingen.
  • Stadium 2B: de tumor is nog niet door de buitenste bindweefsellaag van de slokdarm (adventitia) heen gegroeid, maar er zitten uitzaaiingen in nabijgelegen lymfeklieren.
 • Stadium 3: de tumor is tot in de buitenste laag van de adventitia gegroeid en er zijn uitzaaiingen in nabijgelegen lymfeklieren. Of de tumor is door de adventitia heen naar omringend weefsel gegroeid.
 • Stadium 4: de tumor is uitgezaaid naar lymfeklieren op andere plekken in het lichaam of naar andere organen.

Van 2010 tot 2014 behandelden wij 136 patiënten voor slokdarmkanker in ons ziekenhuis. In de grafiek hieronder ziet u van deze patiënten, per stadium, het percentage dat 1 tot 5 jaar na de diagnose nog in leven is. Deze percentages vergelijken we met het Nederlandse gemiddelde.

Alle grafieken geven alleen patiënten weer die een nieuwe diagnose kanker hebben gekregen in het Radboudumc of elders en die hun eerste behandeling in het Radboudumc kregen. Er komen naar het Radboudumc ook veel patiënten in een latere fase van hun ziekte, voor een tweede of nog verdere behandeling. Deze groep patiënten komt niet voor in onderstaande gegevens.

Stadium 1

Grafiek

Stadium 2

Grafiek

Stadium 3

Grafiek

Stadium 4

Grafiek

Toelichting op de grafieken

 • Patiënten met kanker kunnen overlijden aan kanker, maar ook aan andere oorzaken zoals een ongeval of een andere aandoening. In bovenstaande grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er géén onderscheid is gemaakt naar doodsoorzaak. Niet al deze patiënten hoeven dus aan slokdarmkanker te zijn overleden.
 • Sommige stadia komen weinig voor. Daardoor zijn de gegevens van deze kleine groep patiënten in het Radboudumc moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database is in het beheer van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
 • Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31-12-2014 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn gediagnosticeerd en/of behandeld in het Radboudumc. De patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen naar het Radboudumc voor radiotherapie zijn hierin niet meegerekend.