Patientenzorg Resultaten Zaadbalkanker

Zaadbalkanker

Bij zaadbalkanker ontstaat kanker in de cellen die het zaad aanmaken: de kiemcellen. De aandoening komt niet zo vaak voor en treft vooral jongere mannen tussen de 15 en 40 jaar oud.

lees meer

Waardering 8.7

Elke 2 jaar vragen we patiënten met urologische kanker naar hun ervaringen met onze zorg. Deze resultaten gebruiken wij om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

bekijk ervaringen

Waardering 8.7

Elke 2 jaar vragen we patiënten met urologische kanker naar hun ervaringen met de zorg in het Radboudumc. Dit doen we met een vragenlijst, de Consumer Quality Index (CQ-Index). Onderzoeksbureau Mediquest voert voor ons de CQ-Index uit. Deze resultaten gebruiken wij om de kwaliteit van zorg te verbeteren.
 
In 2017 werd de vragenlijst door 28 patiënten met een vorm van urologische kanker ingevuld.

Samenvatting van de resultaten

 • Patiënten met urologische kanker waardeerden de zorg met een 8.7.
 • 46.4% van de patiënten zou het Radboudumc zeer waarschijnlijk aanbevelen bij andere patiënten met kanker, 50% van de patiënten is hierover neutraal, en 3.6% geeft aan dit niet te zullen doen.

Algemene waardering

Hieronder ziet u de gemiddelde waardering van patiënten met urologische kanker, uitgevraagd in 2015 en 2017.
 
Hoe beoordeelt u:      2015      2017
de zorg binnen de keten in het algemeen?       8.5      8.7
de termijn waarop u terecht kon voor uw kankerzorg?       8.5      8.4
de informatie die u heeft gekregen?       8.3      8.6
het luisteren van de zorgverlener(s)?       8.5      8.6
de tijd en aandacht die de zorgverlener(s) voor u hadden?       8.4      8.5
de deskundigheid van de arts(en)?       8.7      9.1
de afstemming en samenwerking tussen de zorgverleners in het ziekenhuis?       8.0      8.6
de wachttijd tot de uitslag van het onderzoek?       8.3      8.3
de mate waarin uw wensen zijn meegenomen in het behandelplan?       8.6      8.6
het resultaat van de behandeling?       8.8      8.7
de nazorg in het ziekenhuis?       8.4      7.7

106 behandelingen zaadbalkanker

Aantal nieuwe patiënten met zaadbalkanker dat werd behandeld per jaar.

bekijk meer

106 behandelingen zaadbalkanker

De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt op het moment van diagnose. Daarom rapporteren we per stadium.

Bij zaadbalkanker zijn er 4 stadia:
 • Stadium 1: de tumor is beperkt tot de zaadbal.
 • Stadium 2: naast de tumor in de zaadbal zijn er uitzaaiingen in de lymfeklieren in de buik.
 • Stadium 3: de tumor is uitgezaaid naar lymfeklieren in de borst, boven het middenrif.
 • Stadium 4: de tumor is uitgezaaid naar organen op afstand, dus elders in het lichaam, zoals de longen, lever, botten of hersenen.
In 2018 werden in totaal 30 nieuwe patiënten met een stadium 1 zaalbalkanker behandeld in het Radboudumc. In de grafiek hieronder staat het aantal nieuwe patiënten met een stadium 1 zaalbalkanker dat werd behandeld in het Radboudumc in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.
Grafiek

Norm

De beroepsvereniging van medisch specialisten heeft vastgesteld waaraan een ziekenhuis moet voldoen om de kwaliteit te garanderen. Een van deze eisen is dat een ziekenhuis per jaar minimaal 5 nieuwe patiënten met een stadium 1 zaalbalkanker moet behandelen. Het Radboudumc voldoet ruimschoots aan deze norm.

Stadium 2 t/m 4
In 2018 werden in totaal 76 nieuwe patiënten met zaalbalkanker hoger dan een stadium 1 behandeld in het Radboudumc. In de grafiek hieronder staat het aantal nieuwe patiënten met zaalbalkanker hoger dan een stadium 1 dat werd behandeld in het Radboudumc in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.
Grafiek

Norm

De beroepsvereniging van medisch specialisten heeft vastgesteld dat een ziekenhuis per jaar minstens 10 nieuwe patiënten met zaalbalkanker hoger dan stadium 1 moet behandelen om de kwaliteit te garanderen. Het Radboudumc voldoet ruimschoots aan deze norm.

Kans op overleving zaadbalkanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van zaadbalkanker te genezen.

bekijk overlevingskansen

Kans op overleving zaadbalkanker

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van zaadbalkanker te genezen. Als genezing niet mogelijk is, proberen we met de behandeling een langere overleving te bereiken met een goede kwaliteit van leven.

Stadium

De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt op het moment van diagnose. Daarom rapporteren we per stadium.

Bij zaadbalkanker zijn er 4 stadia:

 • Stadium 1: de tumor is beperkt tot de zaadbal.
 • Stadium 2: naast de tumor in de zaadbal zijn er uitzaaiingen in de lymfeklieren in de buik.
 • Stadium 3: de tumor is uitgezaaid naar lymfeklieren in de borst, boven het middenrif.
 • Stadium 4: de tumor is uitgezaaid naar andere organen, elders in het lichaam zoals de longen, lever, botten of hersenen.

Van 2010 tot 2014 behandelden wij 160 patiënten voor zaadbalkanker in ons ziekenhuis. In de grafiek hieronder ziet u van deze patiënten, voor alle stadia samen, het percentage dat 1 tot 5 jaar na de diagnose nog in leven is. Deze percentages vergelijken we met het Nederlandse gemiddelde.

Alle grafieken geven alleen patiënten weer die een nieuwe diagnose kanker hebben gekregen in het Radboudumc of elders en die hun eerste behandeling in het Radboudumc kregen. Er komen naar het Radboudumc ook veel patiënten in een latere fase van hun ziekte, voor een tweede of nog verdere behandeling. Deze groep patiënten komt niet voor in onderstaande gegevens.

Alle stadia samen

Grafiek

Toelichting op de grafiek

 • Patiënten met kanker kunnen overlijden aan kanker, maar ook aan andere oorzaken zoals een ongeval of een andere aandoening. In bovenstaande grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er géén onderscheid is gemaakt naar doodsoorzaak. Niet al deze patiënten hoeven dus aan zaadbalkanker te zijn overleden.
 • Sommige stadia komen weinig voor. Daardoor zijn de gegevens van deze kleine groep patiënten in het Radboudumc moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database is in het beheer van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
 • Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31-12-2014 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn gediagnosticeerd en/of behandeld in het Radboudumc. De patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen naar het Radboudumc voor radiotherapie zijn hierin niet meegerekend.