Personen Bas Bloem

Profiel

prof. dr. Bas Bloem
BIG-nummer: 19042467501


Over Bas Bloem

Sinds 2001 is Bas Bloem neuroloog op de afdeling Neurologie van het Radboudumc. In 2002 richtte hij het Parkinson Centrum Nijmegen (ParC) op. lees meer

Over Bas Bloem

Sinds 2001 is Bas Bloem neuroloog op de afdeling Neurologie van het Radboudumc. In 2002 richtte hij het Parkinson Centrum Nijmegen (ParC) op. Het ParC streeft ernaar om parkinsonpatiënten vanuit een multidisciplinaire benadering de best mogelijke zorg te geven. In 2005 is het ParC benoemd tot Center of Excellence.

Samen met dr. Marten Munneke heeft hij zijn missie om de parkinsonzorg te verbeteren voortgezet. In 2004 richtten zij ParkinsonNet op, een landelijk netwerk van circa 3000 zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. ParkinsonNet ontving diverse onderscheidingen, waaronder de Value Based Healthcare Prize in 2015. Dit innovatieve zorgconcept wordt wereldwijd gezien als model voor de behandeling van mensen met een chronische ziekte, met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren en de zorgkosten te verlagen. Door een samenwerking met o.a. Kaiser Permanente (Verenigde Staten), Noorwegen en Luxemburg wordt ParkinsonNet thans ook internationaal op de kaart gezet.

Zijn onderzoek richt zich vooral op neurodegeneratieve bewegingsstoornissen, met name op het gebied van loop- en balansstoornissen, en op zorginnovatie, met als doel het ontwikkelen en evalueren van zorg waar de patiënt centraal staat.

Hij heeft ruim 550 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan, waarvan meer dan 480 peer-reviewed papers in internationale tijdschriften. Hij begeleidde 35 promovendi als (co)promotor.

Functie(s)

 • hoogleraar/neuroloog

Opleiding

 • 1979-1985: Middelbare school (Gymnasium alfa en bèta, Sint Maartens college, Voorburg, cum laude)
 • 1985-1991: Universiteit (Geneeskunde, Rijksuniversiteit Leiden)
 • 1989-1990: Specialisatie bewegingstoornissen (The Parkinson’s Institut, Sunneyvale, Californië, VS) Opleiders: dr. D.J. Beckley, dr. J.W. Langston
lees meer

Opleiding

 • 1979-1985: Middelbare school (Gymnasium alfa en bèta, Sint Maartens college, Voorburg, cum laude)
 • 1985-1991: Universiteit (Geneeskunde, Rijksuniversiteit Leiden)
 • 1989-1990: Specialisatie bewegingstoornissen (The Parkinson’s Institut, Sunneyvale, Californië, VS) Opleiders: dr. D.J. Beckley, dr. J.W. Langston
 • 1991-1993: Universiteit (Geneeskunde, Rijksuniversiteit Leiden, cum laude)
 • 1994-2000: Specialisatie Neurologie (Leids Universitair Medisch Centrum) Opleider: prof. dr. R.A.C. Roos
 • 1994: Promotie (Rijksuniversiteit Leiden) Promotor: prof. dr. R.A.C. Roos. Copromotor: prof. dr. G.W. Bruyn
 • Titel proefschrift: Postural reflexes in Parkinson’s disease
 • 2000-2001: Specialisatie Bewegingstoornissen (MRC Human Movement and Balance Unit, Institute of Neurology, Queen Square, Londen, Engeland) Opleiders: prof. N.P. Quinn, prof. J.C. Rothwell

Onder­scheidingen

 • Erkenning van Parkinson Centrum Nijmegen (ParC) als Centre of Excellence door de National Parkinson Foundation (sedert 2005 jaarlijks opnieuw verleend)
 • Radboudpenning vanwege uitzonderlijke verdiensten voor het Radboudumc (samen met prof. dr. Jan Kremer) (2009)
 • Nationale Zorgheld, op het thema “De patiënt centraal” in het kader van het programma Werken aan de Zorg (VWS) (2011)
lees meer

Onder­scheidingen

 • Erkenning van Parkinson Centrum Nijmegen (ParC) als Centre of Excellence door de National Parkinson Foundation (sedert 2005 jaarlijks opnieuw verleend)
 • Radboudpenning vanwege uitzonderlijke verdiensten voor het Radboudumc (samen met prof. dr. Jan Kremer) (2009)
 • Nationale Zorgheld, op het thema “De patiënt centraal” in het kader van het programma Werken aan de Zorg (VWS) (2011)
 • ParkinsonNet verkozen tot Parel der Parels van ZonMw (2011)
 • Nijmegenaar van het jaar (2012)
 • Nationale Value Based Health Care Award (gekozen door jury, geleid door prof. Michael J. Porter van Harvard University) (2015)
 • De Holst Memorial Lecture Award (2015)
 • Parel van de Nijmegen Economic Board voor ParkinsonNet (2017)

Nevenfuncties

 • Associate editor van Journal of Parkinson’s Disease (2010-heden)
 • Lid van de Executive Scientific Advisory Board van de Michael J Fox Foundation (2017-heden)
 • Oprichter en directeur van MijnZorgNet BV, een serviceorganisatie gericht op implementatie en evaluatie van zorginnovatieprojecten (2009-2013)
lees meer

Nevenfuncties

 • Associate editor van Journal of Parkinson’s Disease (2010-heden)
 • Lid van de Executive Scientific Advisory Board van de Michael J Fox Foundation (2017-heden)
 • Oprichter en directeur van MijnZorgNet BV, een serviceorganisatie gericht op implementatie en evaluatie van zorginnovatieprojecten (2009-2013)
 • Lid van het International Executive Committee van de Movement Disorder Society (2013-2017)
 • Officer (Secretary-Elect) van de Movement Disorder Society (2017-heden)
 • Bestuurslid van ZonMw (2009-2017)
 • Consultant bij Critical Path Institute (2021-2022)
 • Consultant bij Gyenno Science (2021-heden)
 • Consultant bij Kyowa Kirin (2019-2029)
 • Consultant bij UCB (2020-heden)
 • Consultant bij Zambon (2020-heden)
 • Lid van het Editorial Board van Digital Biomarkers (2017-heden)
 • Lid van het Editorial Board van Practical Neurology (2018-heden)
 • Ambassadeur Hersenstichting Nederland, programma Hoofdzaken (2021-heden)
 • Ambassadeur Stichting Mens achter de Patiënt (2017-heden)
 • Lid wetenschappelijke adviesraad van Brian Grant Foundation (2015-heden)
 • Bestuurslid Dutch Parkinson Scientists (2021-heden)
 • Themaleider onderzoeksthema Disorders of Movement (Radboudumc)
 • PI+ (Radboudumc)
 • Voorzitter stafconvent (Radboudumc)
 • Project transitie organisatie en besturing (onder RvB) (Radboudumc)
 • Secretaris Stichting ParkinsonNet (Radboudumc)

Bas Bloem principal clinician

‘Vanuit de afdeling neurologie van het Radboudumc hebben Marten Munneke en ik het ParkinsonNet ontwikkeld, een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten.' lees meer

Bas Bloem principal clinician

‘Ik ben werkzaam als neuroloog, met als aandachtsgebied neurologische bewegingsstoornissen. Daarbinnen heb ik mij weer gespecialiseerd in de begeleiding van patiënten met de ziekte van Parkinson of een vorm van atypisch parkinsonisme. Dit laatste is een verzamelnaam voor een grote groep aandoeningen waarbij iemand verschijnselen van Parkinson vertoont, maar daarnaast ook nog
diverse andere verschijnselen.’

ParkinsonNet

‘Vanuit de afdeling neurologie van het Radboudumc hebben Marten Munneke en ik het ParkinsonNet ontwikkeld, een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. We werken daarbij vanuit professionele en gespecialiseerde multidisciplinaire netwerken op regionaal niveau en bieden patiënten een hele actieve rol binnen hun zorg. Met deze aanpak van zorg lopen we internationaal voorop.

Nu zijn vooral zorgverleners uit de eerste lijn en vooral paramedici aangesloten bij ParkinsonNet. Ik wil het netwerk verder optimaliseren door de samenwerking tussen het academisch ziekenhuis, de tweede en eerste lijn en de thuiszorg te verbeteren. Daarbij vind ik het essentieel dat we transparant zijn over de bereikte uitkomsten per geïnvesteerde euro, omdat we hierdoor kunnen leren van ‘best practices’ en de eigen zwakke punten kunnen verbeteren. Bovendien vormt het een prikkel om te streven naar optimale gezondheidswinst voor patiënten. Zo’n financieringsmodel is nieuw voor de zorg. Ook wil ik de patiënt in dit zorgnetwerk nog meer de rol van partner bieden, bijvoorbeeld door de patiënt mee te laten beslissen over alle medische behandelingen. Door de patiënt zelf te laten bepalen door wie en op welk moment hij wordt gezien, door de zorg letterlijk bij mensen thuis te brengen, met  videoconsulten als dat kan, maar met thuisbezoeken als het moet. En door veel meer ondersteuning te bieden bij het vinden van een gezonde levensstijl. Uiteindelijk wil ik ParkinsonNet ook internationaal uitrollen, startend bij de Verenigde Staten.’

Coaching

‘Als Principal Clinician wil ik de samenwerking met andere disciplines onderzoeken, die mogelijk ook baat kunnen hebben bij een gespecialiseerd zorgnetwerk. En ik wil op kleine schaal starten met het coachen van jong talent op dit gebied.’
 • Medewerkers
 • Intranet