Personen Chris Verhaak

Profiel

dr. Chris VerhaakOver Chris Verhaak

Als universitair hoofddocent en klinisch psycholoog is het mijn ambitie klinisch werk en onderzoek met elkaar te combineren om onderlinge versterking optimaal te kunnen laten plaatsvinden. Dat illustreert mijn loopbaan binnen het Radboudumc, waar ik na mijn promotie in 2003 steeds academische kennis heb vertaald naar klinisch toepassingen, eerst in de voortplantingsgeneeskunde, sinds 2008 ook op verschillende terreinen van de kindergeneeskunde. Rode draad in mijn onderzoek is het identificeren van psychologische en sociale mechanismen die interfereren met uitkomsten van ziekte en behandeling, om op basis daarvan te komen tot klinische toepassingen. Psychologische en sociale mechanismen werken veelal generiek met specifieke toepassing bij verschillende gezondheidsproblemen. Dat maakt dat resultaten van research opgedaan in onderzoek bij het ene ziektebeeld goed vertaalbaar is naar andere gezondheidsproblemen.

De psychologie biedt inzicht in mechanismen die kunnen verklaren waarom sommige kinderen en gezinnen meer veerkracht laten zien dan anderen om uitdagingen van ziekte en behandelingen te integreren in hun dagelijks leven. Als psycholoog heb ik de ambitie om die verschillen in veerkracht te identificeren en te vertalen naar praktische toepassingen. Doel daarbij is de normale ontwikkeling van kind en gezin te stimuleren, ondanks en met de aandoening en behandeling. Dan gaat het niet alleen om medische uitkomsten, maar om uitkomsten die betekenis hebben voor de brede context waarin het kind zich ontwikkelt: school, gezin, vriendjes, sport en spel. Mijn kracht ligt in de vertaling van klinische vragen naar wetenschappelijk onderzoek, en vervolgens weer naar de klinische praktijk.

Mijn focus ligt bij vragen rond zeldzame aandoening in het algemeen en metabole aandoeningen in het bijzonder, vruchtbaarheid, en aandoeningen op gebied van variaties in geslacht en gender.

De laatste paar jaar heb ik een onderzoekslijn opgezet op gebied van psychologische mechanismen in uitkomsten van mitochondriële ziekten. Dat heeft geleid tot centrale rol van neurocognitieve uitkomsten in klinische trials op dit gebied. Twee promovendi werken deze lijn nu verder uit en vertalen resultaten naar kinderen met metabole aandoeningen in het algemeen. Met vergelijkend neuropsychologisch onderzoek tussen verschillende zeldzame aandoeningen met deels vergelijkbaar pathofysiologieonderzoeken we de centrale mechanismen die problemen met het cognitief functioneren kunnen verklaren. 

Resultaten van ons onderzoek zijn juist relevant voor de dagelijkse leefwereld van kind en gezin. Daarom hebben wij sinds 2016 samen met de gemeente Nijmegen een netwerk opzet met professionals op het brede terrein van de jeugdzorg en jeugd-GGZ. Dit netwerk vormt een belangrijke schakel tussen de innovatieve zorg die het Radboudumc biedt en de daadwerkelijke aansluiting bij de context waarin kind en gezin leven. Wij onderzoeken momenteel met etnografisch- en kosteneffectiviteitsonderzoek de impact hiervan op zowel kwalitatieve als kosten gerelateerde uitkomsten.

Mijn kracht ligt ook in het ontwikkelen van nieuwe onderzoekslijnen zoals momenteel rond de start van het Expertise Centrum voor Geslacht en Gender. Vanuit mijn achtergrond als psycholoog heb ik de brug kunnen slaan met collega’s van genderstudies en letteren om samen maatschappelijke mechanismen te onderzoeken die de veranderende vraag en zorg rond transgender en intersekse kunnen verklaren.

Het is mijn missie de kennis vanuit de psychologie verder te integreren in onze zorg voor kinderen en hun gezinnen met belangrijke uitdagingen op gebied van gezondheid. Als regievoerder Kind- en familiegerichte zorg zie ik het als uitdaging deze zorg academisch nog verder te onderbouwen. .


Functie(s)

 • klinisch psycholoog

Opleiding

 • Master Cultuur en Godsdienstpsychologie Radbouduniversiteit Nijmegen 1987
 • Klinisch Psycholoog BIG 9059126725 2008
 • Psychotherapeut BIG 29059126716 2008
lees meer

Opleiding

 • Master Cultuur en Godsdienstpsychologie Radbouduniversiteit Nijmegen 1987
 • Klinisch Psycholoog BIG 9059126725 2008
 • Psychotherapeut BIG 29059126716 2008
 • PhD Emotional Impact of Infertility 2003

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Landelijke Vereniging voor Medische Psychologie www.lvmp.nl
 • Bestuurslid Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) sectie psychologen in ziekenhuizen (PAZ)

Social media


Researchfunctie

 • associate professor
 • Medewerkers
 • Intranet