Personen Heiman Wertheim

Profiel

prof. dr. Heiman Wertheim
BIG-nummer: 99047829301


Over Heiman Wertheim

Heiman Wertheim is hoogleraar klinische microbiologie en afdelingshoofd Klinische Microbiologie van het Radboudumc. lees meer

Over Heiman Wertheim

Heiman Wertheim is hoogleraar klinische microbiologie en afdelingshoofd Klinische Microbiologie van het Radboudumc. Hij is voorzitter van het Radboud Centrum voor Infectieziekten (RCI). Heiman is lid van de ‘Raad voor Wetenschap en Innovatie’ bij de Federatie Medisch Specialisten. Tot 2015 was hij directeur van de Oxford University Clinical Research Unit (OUCRU) in Hanoi, Vietnam.

Een van zijn belangrijkste interesses is antibioticaresistentie in zowel resource rijke als resource beperkte omgevingen en doet dit via een multidisciplinaire aanpak: gezondheidssystemen, beleidsontwikkeling, gedrag, surveillance, preventie, genomics en klinische trials. Heiman maakte deel uit van een WHO-expertpanel om een lijst met prioritaire pathogenen (PPL) van antimicrobieel resistente bacteriën te ontwikkelen en momenteel evalueert hij met een panel de gevolgen van massale toediening van azitromycine.
 

Functies

 • arts-microbioloog/ afdelingshoofd

Onder­scheidingen

 • Vietnam Ministry of Health's Medal for the People's Health (hij ontving deze prijs voor zijn bijdrage aan het onderzoek naar besmettelijke en tropische ziektes in Vietnam sinds 2003).

Nevenfuncties

 • 2018: WHO expert panel azithromycin MDA
 • 2018: Bestuurslid International Society of Antimicrobial Chemotherapy
 • 2018: Executive Board Netherlands Center for One Health (www.ncoh.nl)
lees meer

Nevenfuncties

 • 2018: WHO expert panel azithromycin MDA
 • 2018: Bestuurslid International Society of Antimicrobial Chemotherapy
 • 2018: Executive Board Netherlands Center for One Health (www.ncoh.nl)
 • 2017: Advisory board RIVM/Cib –Centrum Infectieziekten Bestrijding
 • 2017: Voorzitter van Horizonscan Commissie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • 2017: WHO Working Group Drug Resistant Pathogen Priority List
 • 2016: NVMM bestuurslid
 • 2016: SWAB working group Antimicrobial Stewardship

Social media

 • Medewerkers
 • Intranet